Drużynowy w czasie epidemii

Główna Kwatera ZHP przygotowała poradnik „Drużynowy w czasie epidemii”, w którym w krótkich pytaniach i odpowiedziach poruszymy najważniejsze wątki organizacji pracy gromady/drużyny (m.in. praca małymi grupami, zbiórki na świeżym powietrzu, sposoby pracy ze zdemotywowaną kadrą, nabór), współpracy z rodzicami (m.in. komunikacja w sprawie składek i bezpieczeństwa, wsparcie rodziców
w organizacji zbiórek zastępów) oraz współpracy ze szkołą (ograniczenia w dostępie do pomieszczeń szkolnych). Definiujemy w nim dwa scenariusze powakacyjnej rzeczywistości, choć oczywistym jest, że środowiska mogą zastosować także wariant mieszany:

  • A to działalność bezpośrednia, na zasadach zależnych od unikalnych warunków do prowadzania pracy harcerskiej w danym rejonie (w tym rodzaju strefy – zielonej lub żółtej, ale także możliwości odbywania zbiórek w szkole, zasobów kadrowych itd.),
  • B to działalność wyłącznie zdalna, właściwa strefie czerwonej.
Print Friendly, PDF & Email
4+

Users who have LIKED this post:

  • avatar
Redaktor:
hm. Agata Erhardt-Wojciechowska
Autorzy:
  • hm. Agata Erhardt-Wojciechowska
  • hm. Lucyna Czechowska
  • hm. Maria Kotkiewicz
Recenzenci
  • hm. Justyna Sikorska
Autorzy materiału
  • hm. Agata Erhardt-Wojciechowska
  • hm. Lucyna Czechowska
  • hm. Maria Kotkiewicz
Materiał
Nazwa: Drużynowy w czasie epidemii
Data utworzenia: 28/08/2020