Hufiec wspiera system zastępowy

Zastępowe i zastępowi to klucz do sukcesu w pracy każdej drużyny.
Nie wszyscy doceniamy ten skarb, jakim są dobrze funkcjonujące zastępy – czasem też tracimy z oczu cel, jaki przyświeca ich działaniu.
Dlatego przyszedł chyba w naszym Związku czas na odrodzenie myśli R. Baden-Powella o systemie zastępowym i wspieranie drużynowych
w pracy z zastępowymi.

Print Friendly, PDF & Email
0
Autor:
hm. Katarzyna Sawiak
Chorągiew Łódzka, Hufiec Łódź Polesie
Recenzenci
  • hm. Grzegorz Całek
Materiał
Nazwa: Hufiec wspiera system zastępowy
Data utworzenia: 12/05/2014