Komentarz do dokumentu “Wsparcie metodyczne i programowe kadry w Związku Harcerstwa Polskiego”

Kometarz_okładka

Komentarz do przyjętego w maju 2019 roku nowego dokumentu regulującego sposób udzielania wsparcia metodycznego
i programowego w naszej organizacji. Jego celem jest pogłębienie najważniejszych wątków.

Print Friendly, PDF & Email
3+

Users who have LIKED this post:

  • avatar
Autor:
hm. Agata Erhardt-Wojciechowska
hm. Ryszard Polaszewski
hm. Edyta Sielicka
na podstawie dyskusji w grupie roboczej tworzącej dokument
„Wsparcie metodyczne i programowe kadry w Związku Harcerstwa Polskiego”

KOREKTA: phm. Katarzyna Jachymek
OPRACOWANIE GRAFICZNE, SKŁAD I ŁAMANIE:
pwd. Karol Niciński
Recenzenci
  • hm. Lucyna Czechowska ZOKK, ZOKP, Główna Kwatera ZHP
Materiał
Nazwa:
Data utworzenia: 09/10/2019