Komentarze do Prawa Harcerskiego

Komentarz do Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego – hm. RP Stanisław Sedlaczek
Komentarz do Prawa Harcerskiego – hm. RP Henryk Glass
Komentarz do Prawa Harcerskiego – hm. RP Jan Mauersberger
Komentarz do Prawa Harcerskiego – kard. Stefan Wyszyński
Komentarz do Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego – kard. Józef Glemp
Komentarz do Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego – hm. Stefan Mirowski – oficjalny komentarz
Komentarz do Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego – hm. Wojciech Hausner HR
Komentarz do Prawa Harcerskiego – hm. Dariusz Supeł, 1.12.2017 – aktualizacja po zmianie 10 pkt.
Print Friendly, PDF & Email
0
Redaktor:
pwd. Karol Niciński, Chorągiew Stołeczna
hm. Katarzyna Brzyska, Chorągiew Mazowiecka

Korekta:
hm. Katarzyna Jachymek

Skład, opracowanie graficzne:
pwd. Karol Niciński
Recenzenci
  • Wydział Inspiracji i Poradnictwa GK ZHP