Nowy model przywództwa WAGGGS – LEADING FOR HER WORLD

zzz

Dla WAGGGS bycie liderką oznacza wspólną podróż, podczas której współpracujemy i wprowadzamy pozytywne zmiany we własnym życiu, w życiu innych ludzi oraz w szeroko rozumianym społeczeństwie.Dobra liderka to osoba, która zdobywa nowe umiejętności przez całe swoje życie, świadomie pogłębia rozumienie różnych sytuacji, korzysta z różnorodnej wiedzy i wykorzystuje proces uczenia się do współpracy z innymi, aby móc działać realnie i zmieniać świat na lepszy.

Print Friendly, PDF & Email
0
Redaktor:
WAGGGS - Światowe Stowarzyszenie Przewodniczek i Skautek, 2018

Tłumaczenie: Agnieszka Elwertowska
ZESPÓŁ REDAKCYJNY I KOREKTORSKI: Monika Grądecka, Joanna Skupińska, Ewa Lachiewicz-Walińska, Ewa Gąsiorowska
Recenzenci
  • phm. Monika Grądecka, Komisarka Zagraniczna ZHP
Materiał
Nazwa: Nowy model przywództwa WAGGGS
Data utworzenia: 12/11/2020