Podstawy wiedzy psychologiczno-pedagogicznej dla instruktora

Poradnik ma na celu przekazanie instruktorom (instruktorkom)  – szczególnie drużynowym – podstaw wiedzy psychologiczno-pedagogicznej, która może przydać się podczas działalności wychowawczej. Porusza on, w sposób podstawowy,  następujące tematy:

1) Jak zwracać uwagę wychowankowi w konstruktywny sposób;

2) Jak “pocieszać” podopiecznych;

3) Jak działają nagrody i kary (konsekwencje);

4) Jak reagować w sytuacjach trudnych – samookaleczanie, myśli samobójcze, przemoc domowa;

5) Jak można wykorzystać “asertywność” w zapobieganiu problemom wychowawczym;

6) Jak w proces wychowawczy włączyć zastępowych i młodych przybocznych.

Print Friendly, PDF & Email
0
Redaktor:
phm. Paweł Błoński, Hufiec ZHP Warszawa-Żoliborz, Chorągiew Stołeczna.
Autorzy:
  • phm. Paweł Błoński
  • phm. Marcin Chmielewski
Recenzenci
  • Nie mam recenzenta i liczę na recenzję.
Autorzy materiału
  • phm. Paweł Błoński
  • phm. Marcin Chmielewski
Materiał
Nazwa: Podstawy-wiedzy-psych-ped-dla-instruktora.pdf
Data utworzenia: 10/05/2020