PORADNIK „Stopnie instruktorskie na poziomie hufca” w Hufcu ZHP Białystok.

PORADNIK HARCERSKI „Stopnie instruktorskie na poziomie hufca” na podstawie Uchwały nr 43/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 2 października 2016 r. w sprawie systemu stopni instruktorskich oraz pracy ze stopniem przewodnika i podharcmistrza w Hufcu ZHP Białystok. phm. Monika Bartoszuk

Print Friendly, PDF & Email
0
Autor:
phm. Monika Bartoszuk, Hufiec Białystok, Chorągiew Białostocka
Recenzenci
  • hm. Marta Zapolska
  • hm. Romuald Lewandowski
Materiał
Nazwa: PORADNIK HARCERSKI „Stopnie instruktorskie na poziomie hufca” na podstawie Uchwały nr 43/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 2 października 2016 r. w sprawie systemu stopni instruktorskich oraz pracy ze stopniem przewodnika i podharcmistrza w Hufcu ZHP Białystok.
Data utworzenia: 10/01/2019