Ratujmy zastępy!

Pisanie o systemie zastępowym przypomina trochę pracę Syzyfa. Aby zebrać materiały do tego artykułu, przejrzeliśmy m.in. stare wątki na internetowym forum ZHP. W roku 2004 dyskutanci alarmowali:
system zastępowy nie działa głównie z tego powodu, iż instruktorzy (drużynowi albo ich zwierzchnicy) uważają, że „przepisy na to nie pozwalają”. Minęły 4 lata… i znów można spotkać na internetowych
forach identyczne skargi. Głosy o przywrócenie możliwości działania systemowi zastępowemu są jakby wołaniem na puszczy…

Print Friendly, PDF & Email
0
Autor:
RPM KRĄG PŁASKIEGO WĘZŁA
Chorągiew Stołeczna
Recenzenci
  • hm. Grzegorz Całek
Autorzy materiału
  • HM. PIOTR NIWIŃSKI
  • PWD. JANUSZ SIKORSKI
  • PHM. GRZEGORZ SKRUKWA
Materiał
Nazwa: Ratujmy zastępy!
Data utworzenia: 01/01/2009
Pliki do pobrania: