Polityka ochrony bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i dorosłych w Związku Harcerstwa Polskiego – program Safe from Harm

Związek Harcerstwa Polskiego wspiera wychowanie dzieci i młodzieży w procesie edukacji nieformalnej, w której są one pod opieką odpowiedzialnych, entuzjastycznych i odważnych wychowawców. Działania, które podejmuje ZHP, mają gwarantować zuchom, harcerzom, harcerzom starszym oraz wędrownikom należytą opiekę i bezpieczeństwo – w takich warunkach powinniśmy realizować naszą misję.

Wszyscy dorośli zrzeszeni w ZHP muszą tworzyć bezpieczne środowisko działania – dla dzieci i młodzieży należących do organizacji, a także dla siebie nawzajem. Muszą zarówno podejmować działania profilaktyczne, jak i reagować, jeśli pojawią się podejrzenia, że mogło dojść do krzywdzenia. Uważamy, że każdy, kto jest świadkiem przemocy, ma obowiązek zareagować. Przyjmujemy politykę ochrony bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i dorosłych w Związku Harcerstwa Polskiego – Program Safe from Harm. Celem tej Polityki jest zagwarantowanie wszystkim członkom związku, ochrony przed nadużyciami związanymi ze wszelkimi przejawami przemocy, w tym w szczególności przemocy fizycznej, emocjonalnej i seksualnej.

Print Friendly, PDF & Email
18+
Redaktor:
phm. Katarzyna Zgódko
Autorzy:
 • hm. Agata Erhardt-Wojciechowska
 • phm. Katarzyna Zgódko
 • hm. Iga Miłosławska
 • hm. Ewa Sidor
 • hm. Monika Woźnica
 • hm. Piotr Kowalski
 • hm. Marcin Maryl
 • phm. Katarzyna Roguszewska
 • hm. Anna Nowosad
 • hm. Magdalena Kołodziejska
Recenzenci
 • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Autorzy materiału
 • hm. Agata Erhardt-Wojciechowska
 • phm. Katarzyna Zgódko
 • hm. Iga Miłosławska
 • hm. Ewa Sidor
 • hm. Monika Woźnica
 • hm. Piotr Kowalski
 • hm. Marcin Maryl
 • phm. Katarzyna Roguszewska
 • hm. Anna Nowosad
 • hm. Magdalena Kołodziejska
Materiał
Nazwa: Polityka ochrony bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i dorosłych w Związku Harcerstwa Polskiego - program Safe from Harm
Data utworzenia: