Składki w Związku Harcerstwa Polskiego

W obliczu pojawiających się trudności ze zbieraniem składek członkowskich w związku z epidemią COVID-19 oraz powiązanych z nią zjawisk (izolacją społeczną skutkującą częściowym lub pełnym przeniesieniem działalności środowisk harcerskich w tryb zdalny oraz pogorszeniem się sytuacji materialnej wielu rodzin) Główna Kwatera ZHP zaktualizowała poradnik nt. Podstawowej Składki Członkowskiej. Materiał został dostosowany do nowych uregulowań wprowadzonych uchwałą Rady Naczelnej z maja 2020 roku oraz zaopatrzony w praktyczne wskazówki i materiały (ulotka, prezentacja), do wykorzystania w pracy z rodzicami.

Print Friendly, PDF & Email
3+
Autor:
Materiał powstał na podstawie materiału Składki członkowskie w Związku Harcerstwa Polskiego z października 2017 r., którego autorami są:
hm. Joanna Brudzyńska, hm. Mateusz Cebula, hm. Paweł Chmielewski, hm. Aleksandra Klimczak, hm. Lucjan Brudzyński (redakcja).

AUTORZY UAKTUALNIONEJ WERSJI: hm. Justyna Sikorska, hm. Martyna Kowacka, phm. Michał Gietko
KOREKTA: Sylwia Reguła, phm. Katarzyna Jachymek
SKŁAD I ŁAMANIE: pwd. Sara Ejsmon
Recenzenci
  • hm. Jacek Kocerka
  • hm. Paweł Marciniak
Materiał
Nazwa: Składki w Związku Harcerstwa Polskiego
Data utworzenia: 10/06/2020