Współczesne wyzwania a treść programu harcerskiego: Jak wychować do kultury dbania o higienę ciała i ducha

„Niesłychanie łatwo jest fałszować harcerstwo.
Wystarczy posługiwać się metodą harcerską bez jej zrozumienia, powierzchownie, jednostronnie, pomijając stawiane przez nią wymagania.
Wystarczy odrzucić system zastępowy.
Wystarczy ilość postawić nad jakością.
Wystarczy środki uznać za cele.
Stworzy się wtedy dziwoląg noszący miano harcerstwa, nawet w mundur harcerski ubrany, ale na pewno nie będący harcerstwem.
Wystarczy uznać harcerstwo nie za ruch i realizującą zasady tego rodzaju organizację, ale za jedno z wielu stowarzyszeń np. wyłącznie wychowania fizycznego czy przysposobienia wojskowego; podporządkowuje się wtedy harcerstwo przepisom regulującym prace tamtych organizacji i błądzi się w ślepych kanałach.”
[hm. Ewa Grodecka]

Print Friendly, PDF & Email
2+
Autor:
phm. Aleksandra Mroczek, BOKK nr 223/2009
Chorągiew Łódzka, Hufiec Łódź-Śródmieście
Recenzenci
  • hm. Maciej Grunt
Materiał
Nazwa: Współczesne wyzwania a treść programu harcerskiego: Jak wychować do kultury dbania o higienę ciała i ducha
Data utworzenia: 07/04/2014