Żywienie na bazach harcerskich

Publikacja zawiera najciekawsze wyniki badania Hekla przeprowadzonego we współpracy z Harcerskim Instytutem Badawczym ZHP w terminie 07.02-09.03.2021 roku. Wzięły w nim udział 383 osoby, które podzieliły się swoimi doświadczeniami w zakresie żywienia na bazach i stanicach ZHP.

Badanie to przełożyło się na możliwość zaproponowania rekomendacji postępowania, dzięki którym obozowanie będzie prostsze – nawet gdy uczestnikiem jest osoba o specjalnych potrzebach żywieniowych.

Załącznikami do publikacji są mini-poradniki o żywieniu osób wege, bezglutenowych oraz diabetyków.

Zapraszamy serdecznie do lektury!
Z harcerskim pozdrowieniem
CZUWAJ!

hm. Jacek Grzebielucha
phm. Paulina Król
hm. Anna Pospieszna

Print Friendly, PDF & Email
0
Autor:
pwd. Natalia Dulko - Hufiec Poznań Nowe Miasto
hm. Jacek Grzebielucha - Hufiec Gdańsk Śródmieście
phm. Paulina Król - Hufiec Ziemi Gliwickiej
hm. Anna Pospieszna - Hufiec Poznań Nowe Miasto
Recenzenci
  • hm. Alicja Janicka
  • pwd. Emilia Maliszak
  • hm. Krzysztof Stachów
  • hm. Urszula Warchocka
  • phm. Przemysław Gędźba