Gra “Administracja”

Gra oparta na łączności radiowej, ucząca zastęp współpracy i delegowania zadań.

Print Friendly, PDF & Email
5+
Autor:
phm. Aleksandra Nowak, 2/OKP/2014
Chorągiew Stołeczna, Hufiec Legionowo
Recenzent:
hm. Agata Erhardt, SOKK 290/2013
Chorągiew Stołeczna, Hufiec Pruszków
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
  • umiał posługiwać się radiotelefonem
  • znał zasady pracy przy pomocy radiotelefonów
  • znał zasady współpracy w małej grupie
Realizowane wymagania:
Wymagania z prób realizowane poprzez te zamierzenia:
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
  • Technika harcerska
  • Hobby i zainteresowania
Uszczegółowienie:

Łączność oraz dowolny motyw tematyczny
Zakres tematyczny:

  • Posługiwanie się radiotelefonem
  • Zasady pracy z radiotelefonami
Forma materiału
Typ materiału:

Pojedynczy element zajęć (np. ćwiczenie, gra)
Forma szczegółowa:

Gra terenowa
Informacje organizacyjne
min
10
opt
16
maks
25
60 min.
Prowadzących: 1
Uwagi:

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

Grą najlepiej przeprowadzić w budynku, w którym znajdują się pokoje oznaczone tabliczkami z opisem, np. w szkole, gdzie na drzwiach znajdziemy nazwy sal i pracowni. Jednak, gra równie dobrze sprawdzi się na zewnątrz, jedynie znalezienie odpowiedniej liczby napisów może być trudniejsze.
Wymagane materiały:

8 radiotelefonów, 4 kartki papieru, 4 długopisy

Przebieg
1
5 min.
Rozpoczęcie
Prowadzący wyjaśnia zastępom zasady gry, zasady działania radiotelefonów. Każdy zastęp wybiera kanał, na którym będzie pracował (kanały nie mogą się powtarzać) oraz pseudonimy, jakimi będzie się posługiwał.
Wyznacza/opisuje teren gry.
2
5 min.
Podział zadań
Dokładny opis czynności prowadzącego i uczestników Zastęp wybiera jedną osobę, która będzie koordynatorem. Pozostałe osoby tworzą patrol. Koordynator i patrol otrzymują po 1 radiotelefonie. Koordynator zostaje na miejscu startu, patrol udaje się na teren gry.
Potrzebne materiały: Radiotelefony
3
60 min.
Gra
Zadaniem zastępów jest odgadnąć hasło przygotowane przez prowadzącego. Warto, aby nawiązywało ono w jakiś sposób do obrzędowości wydarzenia, na którym przeprowadzana jest gra.
Prowadzący podaje koordynatorom miejsca, z których mają odczytać kolejne litery hasła, koordynatorzy przekazują te wskazówki patrolom. Patrole w odnalezionym miejscu, odszukują napis i odczytują szukaną literę zgodnie z kolejnością w napisie, który zastaną i tak po kolei – koordynator przekazuje kolejne miejsce i tworzy się całe hasło.
Wskazówki przekazywane przez prowadzącego wyglądają następująca:
Przykład I
Pokój 106, 8
Pokój 106 okazuje się być Pokojem Nauczycielskim. Litera -8 w napisie „Pokój Nauczycielski” to y.
Przykład II
Pokój 21, 3
Pokój 21 to szatnia. Litera 3 w napisie „Szatnia” na drzwiach to a.
W czasie gry zastępy posługują się pseudonimami.
Potrzebne materiały: Radiotelefony, kartki i długopisy
4
5 min.
Podsumowanie gry
Grę wygrywa zastęp, który jako pierwszy odgadnie szukane przez nich hasło.