Aktywne poszukiwanie pracy

*Całość materiałów opracowanych w projekcie Ekonomia jest kobietą pisana jest w formie żeńskiej. Mimo to mogą być one swobodnie używane również w grupach koedukacyjnych. Jeśli masz jakieś przemyślenia na temat tego scenariusza, uważasz, że coś warto byłoby zmienić, ulepszyć, dodać – napisz do nas: [email protected]

Dlaczego warto: Dzięki zajęciom uczestniczki zdobędą podstawową wiedzę na temat rynku pracy, dzięki czemu łatwiej będzie im się po nim poruszać. Poznają metody szukania pracy i zdobędą umiejętności niezbędne w procesie rekrutacji.

Zadania: Jeśli chcesz wziąć udział w propozycji programowej Ekonomia jest kobietą i zdobyć jedną z części plakietki, oprócz przeprowadzenia poniższego warsztatu, wykonaj jedno z poniższych zadań.  Zadania mogą być wykonywane całą grupą lub indywidualnie. Możesz też wymyślić swoje własne zadanie związane z tematem warsztatu i wysłać do akceptacji na adres [email protected]

 1. Napisz CV i list motywacyjny w odpowiedzi na wybrane ogłoszenie o pracę.
 2. Przełóż swoje harcerskie doświadczenie na język zewnętrzny.
 3. Sprawdź zasady rekrutacji i wymagania na wybrane stanowiska pracy na stronach internetowych kilku wybranych firm.
 4. Porozmawiaj z osobą pracującą w dziale HR lub zajmującą się rekrutacją, dowiedz się na co zwraca szczególną uwagę.
 5. Porozmawiaj z osobą poszukującą pracy. Z czym ma największe problemy? Co jest jej największym zasobem? W jaki sposób możesz już dziś przygotować się do tego etapu?
Print Friendly, PDF & Email
0
Autor:
Anna Zalewska
Chorągiew Kielecka, Hufiec Staszów
Recenzent:
hm. Anna Książek
Chorągiew Łódzka, Hufiec Łódź Widzew
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
 • umiała wskazać swoje zalety, wiedziała nad jakimi cechami musi pracować
 • umiała napisać CV i list motywacyjny
 • będzie znała metody poszukiwania pracy i umiała analizować oferty pracy
 • wiedziała jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej
Realizowane wymagania:
Wymagania z prób realizowane poprzez te zamierzenia:
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
 • Zawody i profesje
Uszczegółowienie:

Ekonomia - moja przyszłość ekonomiczna
Zakres tematyczny:

 • Aktywne poszukiwanie pracy
Forma materiału
Typ materiału:

Program kursu/warsztatu
Informacje organizacyjne
min
6
opt
10
maks
20
90 min.
Prowadzących: 1
Uwagi:

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

Sala umożliwiając pracę w grupach
Warunki:

dostęp do prądu i do Internetu
Wymagane materiały:

flipchart, markery, papier A4, mazaki, długopisy, komputery/laptopy

Przebieg
1
3 min.
Przywytanie
I. Wprowadzenie
Osoba prowadząca wita uczestniczki i przedstawia się (zaznacza, dlaczego właśnie ona prowadzi te zajęcia, jakie ma doświadczenie w omawianym zakresie). Następnie prosi o przedstawienie się uczestniczek i odpowiedź na 2 pytania : gdzie jestem i dokąd zmierzam.
2
7 min.
Rozmowa z sąsiadką
Forma: Ćwiczenie
II. Analiza własnych mocnych i słabych stron
Uczestniczki dobierają się w pary. W ciągu 5 minut rozmawiają ze sobą, opowiadając o tym, czym chcą się pochwalić. Po zakończeniu rozmowy chętne dziewczyny opowiadają najpierw o sobie, a potem o koleżance. Wszyscy uczestniczą w dyskusji na temat własnego wizerunku i tego, jak widzi nas inna osoba.
3
5 min.
Projekt domu
Forma: Ćwiczenie
Każda uczestniczka otrzymuje arkusz papieru i kolorowe mazaki. Ma za zadanie zmienić się w budowniczego solidnego domu. Musi on mieć porządne fundamenty, proste, solidne ściany, dobrze postawiony dach. Każda z uczestniczek musi z najlepszych materiałów przygotować taki dom.
Osoba prowadząca wyjaśnia, że: na materiały budowlane mają składać się umiejętności uczestniczek, zdolności, pasje, cechy charakteru, zainteresowania, zdolności. Każda ma narysować dom i opisać, z czego jest wykonany. Najlepsze przymioty muszą stanowić fundamenty i ściany. To, czego uczestniczka nie jesteś do końca pewna, powinna umieścić w środku. Po zakończeniu pracy należy zrobić wystawkę prac i każda z uczestniczek ma zaprezentować swój projekt domu.
Dyskusja - czy dla każdej z nas te same cechy i zdolności są najważniejsze?; na jakich mocnych podstawach opiera się Wasz dom, czy wszystkie są takie same?; dlaczego tak jest?
4
10 min.
Aktywna na rynku pracy
Forma: Ćwiczenie
III. Poszukiwanie pracy
Osoba prowadząca dzieli uczestniczki na dwie grupy. Grupa pierwsza ma za zadanie wypisać i uszeregować według stopnia ważności sposoby poszukiwania pracy. Grupa druga w analogiczny sposób powinna wypisać i uszeregować sposoby poszukiwania pracowników. Następnie reprezentantki grup dokonują prezentacji własnych przemyśleń, reszta grupy uzupełnia wiadomości.
5
5 min.
Oczekiwań pracodawców/czyń i pracowników/czek
Forma: Miniwykład
Jakich kwalifikacji, umiejętności wymagają pracodawcy/czynie?
Można wymienić pewne ogólne grupy kwalifikacji i umiejętności, które pozwalają na zdobycie dobrej pracy:
- znajomość języków obcych,
- doświadczenie zawodowe (umiejętności praktyczne),
- dyplom wyższej uczelni,
- swobodne posługiwanie się komputerem i Internetem,
- umiejętność łatwego nawiązywania kontaktu z innymi ludźmi i współpracy w zespole
- prawo jazdy.

Czego pracodawcy/czynie oczekują od młodej absolwentki?
Umiejętności pracy w zespole, inicjatywy i umiejętności realizowania postawionych sobie celów, kreatywności oraz umiejętności samodzielnego znajdowania rozwiązań problemów. Pracodawcy/czynie coraz częściej też zwracają uwagę na posiadanie przez absolwenta pewnego doświadczenia zawodowego (zwłaszcza w obsłudze klienta/ki, przy organizowaniu różnych przedsięwzięć, imprez). W szybko zmieniającej się rzeczywistości rynkowej sam dyplom ukończenia wyższej uczelni już nie wystarcza. Absolwentka musi wykazać się dodatkowymi umiejętnościami, kwalifikacjami oraz posiadanym już doświadczeniem zawodowym (również tym zdobytym dzięki wolontariatowi). Dla pracodawców/czyń istotna jest też mobilność kandydatki - gotowość do podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania, chęć do odbywania wyjazdów służbowych czy pracy poza granicami miasta lub kraju.

Jakie są oczekiwania pracowników/czek wobec pracodawcy/czyń?
Dla jednych praca jest jedynie źródłem dochodu, dla innych sposobem na samorealizację i wykorzystanie własnych możliwości. Satysfakcja pracowniczki przynosi firmie wymierne korzyści. Zadowolona ze swojej pracy pracowniczka jest bowiem bardziej wydajna, lojalna i rzadziej myśli o zmianie stanowiska.

Najważniejsze czynniki motywujące do pracy to:
- wynagrodzenie
- atmosfera pracy
- kompetencje przełożonych
- poczucie sensu wykonywanych zadań,
- możliwość podnoszenia kwalifikacji.
6
10 min.
Analiza zawartości ogłoszeń
Forma: Ćwiczenie
Każda z osób wyszukuje po dwa najbardziej interesujące ogłoszenia o pracę (np. z Internetu). Osoby chętne prezentują je, wszyscy dyskutują nad ich zawartością informacyjną. Dlaczego jedne są czytelne i zrozumiałe, a inne mało precyzyjne i zagmatwane?
Prowadząca zapisuje na tablicy.
Im więcej zbierzesz informacji, tym lepiej poznasz rynek pracy, a więc i swoje możliwości znalezienia pracy.
7
20 min.
Tworzenie CV i listu motywacyjnego
Forma: Ćwiczenie
IV. Przygotowanie do rozmowy z pracodawcą/czynią

Prowadząca rozdaje każdej uczestniczce materiały z informacjami, jak tworzyć te dokumenty. Omawia każdy dokument, zaznacza, kiedy należy napisać życiorys chronologiczny, a kiedy funkcyjny. Porusza kwestię wyglądu zewnętrznego dokumentów. Wskazuje jak uwzględnić w CV doświadczenie w zakresie pracy społecznej, w tym harcerskie.

Pamiętajcie by opowiadając o podejmowanych działaniach w ZHP osobom spoza organizacji posługiwać się zrozumiałym dla nich językiem.
Wypiszcie swoje harcerskie działania, wszystkie swoje funkcje i zadania wykonywane w harcerstwie, które zrealizowaliście lub zdobyliście (biwaki, projekty, stopnie, obozy, uprawnienia i sprawności) a następnie przeformułujcie opisy na język zewnętrzny, czyli zrozumiały dla osób spoza organizacji. Skorzystajcie przy tym ćwiczeniu z Załącznika nr 1.
Uczestniczki w grupach mają za zadanie napisanie CV lub listu motywacyjnego do wybranego wcześniej ogłoszenia o pracę. Skorzystajcie przy tym zadaniu z materiału zawartego w Załączniku nr 2. Osoba prowadząca omawia kilka wybranych CV i listów motywacyjnych.
Prowadząca rozdaje każdej uczestniczce materiały z informacjami, jak tworzyć te dokumenty. Omawia każdy dokument, zaznacza, kiedy należy napisać życiorys chronologiczny, a kiedy funkcyjny. Porusza kwestię wyglądu zewnętrznego dokumentów. Wskazuje jak uwzględnić w CV doświadczenie w zakresie pracy społecznej, w tym harcerskie.

Pamiętajcie by opowiadając o podejmowanych działaniach w ZHP osobom spoza organizacji posługiwać się zrozumiałym dla nich językiem.
Wypiszcie swoje harcerskie działania, wszystkie swoje funkcje i zadania wykonywane w harcerstwie, które zrealizowaliście lub zdobyliście (biwaki, projekty, stopnie, obozy, uprawnienia i sprawności) a następnie przeformułujcie opisy na język zewnętrzny, czyli zrozumiały dla osób spoza organizacji. Skorzystajcie przy tym ćwiczeniu z Załącznika nr 1.
Uczestniczki w grupach mają za zadanie napisanie CV lub listu motywacyjnego do wybranego wcześniej ogłoszenia o pracę. Skorzystajcie przy tym zadaniu z materiału zawartego w Załączniku nr 2. Osoba prowadząca omawia kilka wybranych CV i listów motywacyjnych.
8
10 min.
Komunikacja werbalna i niewerbalna
Forma: Ćwiczenie
Omówienie mowy ciała w kontekście rozmowy z potencjalnym pracodawcą.
Ważną rolę w trakcie rozmowy z potencjalnym pracodawcą odgrywa znajomość mowy ciała. Odczytywanie niewerbalnych komunikatów dawanych nam przez odbiorcę pozwoli na szybkie zorientowanie się w jego zamiarach i umożliwi dokonanie zmian. Pozwoli również na wyzbycie się źle odczytywanych gestów, czy zachowań, w tym celu, aby nasz rozmówca czuł się z nami swobodnie i bezpiecznie. Załącznik 3.

Ćwiczenie: inscenizowanie pewnych sygnałów mową ciała bez użycia słów.
9
10 min.
Jak przygotować się do spotkania z pracodawcą/czynią
Forma: Rozmowa
- przygotowanie dokumentów
- opanowanie stresu
- pierwsze wrażenie (nie ma drugiego pierwszego wrażenia)
- język ciała zgodny z werbalnym (kontakt wzrokowy, uścisk dłoni, przyjazna mimika)
- strój
- przygotowanie się do rozmowy
- pożegnanie

Dokładne omówienie wszystkich elementów. Załącznik 4.

Prowadząca zapisuje na tablicy
Tylko niektóre rozmowy kończą się zatrudnieniem. Będziesz jednak bogatszy o nowe doświadczenia, które wykorzystasz w przyszłości. Decyzja o zatrudnieniu Cię może trwać kilka tygodni, uzbrój się w cierpliwość.
10
10 min.
Rozmowa pracodawczyni-pracowniczka
Forma: Ćwiczenie
Zaproszenie dwóch osób do przeprowadzenia rozmowy pracodawczyni - pracowniczka. Dyskusja po inscenizacji - co dobrze, co źle, co można zmienić, co należy zrobić inaczej.
Podsumowanie.
Jeśli wystarczy czasu, uczestniczki mogą wypisać na tablicy jakie pytania najczęściej pojawiają się na rozmowie o pracę? Jakie pytania może, a jakich nie powinna zadawać kandydatka?
Załączniki
1
Załącznik 4

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Jak przygotować się do spotkania z pracodawcą/czynią
2
Załącznik 1

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Tworzenie CV i listu motywacyjnego
3
Załącznik 2

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Tworzenie CV i listu motywacyjnego
4
Załącznik 3

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Komunikacja werbalna i niewerbalna
Pobierz wszystkie załączniki