BRATERSTWO KRWI

8+
Autor:
Agata Gadomska
Recenzenci
  • hm. Natalia Gorgol, SOKK, ZOKP, Chorągiew Stołeczna
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
  • Znał podstawowe pojęcia i terminy związane z transplantologią,
  • Wiedział w jaki sposób wraz z drużynami mogą włączyć się w akcje związane z transplantologią oraz krwiodawstwem,
  • Znał ciekawe historie Polaków, którzy byli biorcami lub dawcami narządów i/lub tkanek,
  • Zdawał sobie sprawę z wagi dawstwa organów i tkanek.
Realizowane wymagania:
Wymagania z prób realizowane poprzez te zamierzenia:
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
  • Zbiórka okolicznościowa
  • Wartości harcerskie
Uszczegółowienie:

Zapoznanie uczestników zajęć z podstawowymi terminami dotyczącym transplantologii,
Zachęcenie do czynnego udziału w akcjach promujących transplantologię i krwiodawstwo,
Przedstawienie akcji społecznych, do których mogą się włączyć uczestnicy oraz ich drużyny.
Zapoznanie uczestników z historiami Polaków, którzy byli biorcami oraz dawcami narządów.
Zakres tematyczny:

Forma materiału
Typ materiału:

Pełen konspekt zajęć
Informacje organizacyjne
min
10
opt
16
maks
20
160 min.
Prowadzących: 1
Uwagi:

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Warunki:

potrzebne źródło zasilane prądem, rzutnik i ekran
Wymagane materiały:

- szary papier 3 arkusze,
- flamastry
-rzutnik i ekran
Ubiór uczestnika:

wygodny

Przebieg
1
5 min.
WSTĘP
Forma: PRZEDSTAWIENIE SIĘ PROWADZĄCEGO
Szybkie zapoznanie z uczestnikami zajęć-stworzenie karteczek z imionami, by było łatwiej nam pracować :)
2
15 min.
CZĘŚĆ I
Forma: LEKCJA HISTORII I WYKLEJANKA
Krótki rys historyczny transplantologii. Ze szczególnym skupienie się na wydarzeniach, które miały miejsce w Polsce. Przygotowanie osi czasu transplantologii.
3
15 min.
CZĘŚĆ II
Stworzenie słowniczka podstawowych terminów związanych z transplantologią i krwiodawstwem.
4
20 min.
CZĘŚĆ III
Forma: DYSKUSJA
Religia a przeszczepy:
- Jakie ich zdaniem poglądy mają na ten temat mają różne kościoły?
- Jak ich religia odnosi się do tego tematu?
-Wyjaśnienie wątpliwości, dopowiedzenie braków w wypowiedziach uczestników oraz ewentualne wyjaśnienie i skorygowanie błędnego myślenia na temat kościół-przeszczepy.
5
20 min.
CZĘŚĆ IV
Twoje prawo, czyli czym jest oświadczenie woli oraz rejestr sprzeciwów. Pokazanie jak wygląda oświadczenie woli, do czego uprawnia lekarzy, dlaczego jest ważne aby porozmawiać o nim z rodziną i przyjaciółmi. Centralny rejestr sprzeciwów-o co w nim chodzi, jak uzyskać wpis.
6
40 min.
CZĘŚĆ V
Akcje społeczne, których celem jest pomoc chorym oraz promocja transplantologii i krwiodawstwa (plakaty promocyjne):
a. Akcje krwiodawstwa prowadzone przez regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa, wampiriada - studenckie honorowe krwiodawstwo,
b. Drużyna szpiku-działania fundacji „Dar szpiku”,
c. Krewniacy „Obdaruj sobą innych” akcja Europejskiej Fundacji Honorowego Dawcy Krwi promującej Transplantacje i Honorowe Krwiodawstwo.
d. Dawca.pl- konferencje, wykłady i prelekcje + ogromna akcja promocyjna!
e. Kampania „Drugie życie”, szkolenia dla uczniów szkół ponadgimnzajalnych oraz kolportaż oświadczeń woli i materiałów reklamujących transplantologię.
7
30 min.
CZĘŚĆ VI
Forma: POKAZ ZDJĘĆ I FRAGMENTY AUDYCJI RADIOWEJ
7. Historie życiami pisane, czyli znani bardziej lub mniej dawcy i biorcy narządów. Przedstawienie historii ludzi, którzy potrzebowali przeszczepu lub zostali dawcami.
8
15 min.
PODSUMOWANIE
Czyli gdzie szukać inspiracji i informacji na temat transplantologii, by jak najlepiej przedstawić ten temat drużynie/gromadzie.