Co sprzedają reklamy?

*Całość materiałów opracowanych w projekcie Ekonomia jest kobietą pisana jest w formie żeńskiej. Mimo to mogą być one swobodnie używane również w grupach koedukacyjnych. Jeśli masz jakieś przemyślenia na temat tego scenariusza, uważasz, że coś warto byłoby zmienić, ulepszyć, dodać – napisz do nas: [email protected]

Dlaczego warto: Reklamy, poza produktem, sprzedają nam pewną wizję świata, w którym kobiety i mężczyźni pełnią określone role, ubierają się i wyglądają w określony sposób, prezentują określone cechy charakteru, słabe strony i zdolności. Dominujący, stereotypowy przekaz medialny wpływa na nasze decyzje i wybory, podświadomie dyktując nam normy zachowania. Jedyny sposób, by temu zapobiec to świadome, krytyczne podejście do reklam, wymaga ono jednak pewnej wrażliwości i uważności, których poniższe zajęcia starają się nauczyć.

Zadania: Jeśli chcesz wziąć udział w propozycji programowej Ekonomia jest kobietą i zdobyć jedną z części plakietki, oprócz przeprowadzenia poniższego warsztatu, wykonaj jedno z poniższych zadań.  Zadania mogą być wykonywane całą grupą lub indywidualnie. Możesz też wymyślić swoje własne zadanie związane z tematem warsztatu i wysłać do akceptacji na adres [email protected].

 1. Zorganizujcie dla swojej drużyny/klasy projekcję filmu „Delikatnie nas zabijają” dotyczącego obrazu kobiet w reklamach. Zaproście na projekcje znajome osoby spoza Waszej grupy (kontakt do osób posiadających uprawnienia do projekcji filmu pod adresem ekonomiajestkobietą@zhp.net.pl)
 2. Przygotujcie wybór reklam/kampanii społecznych prezentujących pozytywny, odmienny od dominującego wizerunek kobiety.
 3. Przygotujcie i przeprowadźcie warsztaty na temat wizerunku kobiet/mężczyzn w reklamach dla znajomej drużyny/klasy, dostosujcie przekaz do wieku uczestniczek.
 4. Przygotujcie listę firm, które dbają o różnorodny wizerunek kobiet i mężczyzn w reklamach. Pokażcie przykładowe reklamy.
 5. Napiszcie do firm, które stereotypowo ukazują kobiety i mężczyzn, wyraźcie swoją opinię w tym temacie.
 6. Przygotujcie swoją własną gazetę, która będzie przekazywać ważne dla Was wartości, nie opartą na dominującym, stereotypowym wizerunku.
Print Friendly, PDF & Email
0
Autor:
hm. Anna Książek
Chorągiew Łódzka, Hufiec Łódź Widzew
Recenzent:
hm. Lucyna Czechowska
Chorągiew Kujawsko-Pomorska, Hufiec Toruń
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
 • potrafiła rozpoznać w jaki sposób reklamy kształtują naszą rzeczywistość, jakie wartości i postawy starają się nam przekazać i jaki ma to wpływ na jednostki oraz społeczeństwo
 • potrafiła krytycznie oceniać otaczające nas reklamy
 • potrafiła opisać stereotypowy wizerunek kobiety prezentowany w mediach
 • znała przykłady pozytywnych kampanii społecznych i reklam przełamujących stereotypowy, dominujący wizerunek kobiety
 • miała motywację do krytycznej i świadomej obserwacji otaczających nas reklam i innych przekazów medialnych
Realizowane wymagania:
Wymagania z prób realizowane poprzez te zamierzenia:
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
 • Inne
Uszczegółowienie:

Ekonomia - świadoma konsumpcja
Zakres tematyczny:

 • Reklamy - jakie normy i wartości sprzedają reklamy
Forma materiału
Typ materiału:

Pełen konspekt zajęć
Informacje organizacyjne
min
8
opt
12
maks
20
90 min.
Prowadzących: 1
Uwagi:

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

pomieszczenie
Warunki:

potrzebne: źródło zasilania prądem, ekran lub biała ściana
Wymagane materiały:

Komputer, rzutnik, głośniki, 3-5 czasopism z różnych branż (np. moda, biznes, „kobiece”, dziennik – co najmniej jedno czasopismo na grupę), markery/mazaki (co najmniej jeden uczestniczkę), kleje (co najmniej jeden na grupę), flipcharty lub papier pakowy (po jednym na grupę), wydrukowane reklamy z załączników (lub przygotowane własne, np. wycięte z gazet; można je też wyświetlać na rzutniku zamiast drukowania), wydrukowane karty pracy oraz pytania do ćwiczeń po jednym na grupę (załącznik 1 i 4, można je również zapisać na flipcharcie lub wyświetlić na rzutniku).

Przebieg
1
35 min.
Przybyszka z innej planety
Forma: Ćwiczenie
Zadanie do wykonania: Podziel uczestniczki na 3-5 osobowe grupy. Daj każdej grupie jedno czasopismo (najlepiej jeśli każda grupa otrzyma czasopismo o nieco innym profilu, np. moda, biznes, „kobiece”, itd.), flipchart lub papier pakowy, markery, klej oraz instrukcję do ćwiczenia (załącznik 1). Zadaniem każdej grupy jest stworzenie plakatu-raportu na podstawie instrukcji opisanej w załączniku (15 minut).
Omówienie ćwiczenia: Każda grupa prezentuje wyniki swojej pracy. Może zdarzyć się, że wywoła to dużo śmiechu i radości. Nie pozwól jednak, by dyskusja na temat wartości prezentowanych przez reklamy zeszła na drugi tor. W prowadzeniu dyskusji pomogą Ci poniższe pytania:
• Czego dowiedziałyście się o własnym społeczeństwie?
• Które grupy dominują w społeczeństwie? Które grupy, obecne w realnym świecie, nie występują na obrazkach? Dlaczego?
• Czy jest jakaś wyraźna różnica w portretowaniu płci?
• Czy są jakieś różnice w obrazach przez was stworzonych a zaczerpniętych z czasopism biznesowych i czasopism o modzie?
• Czy czasopisma te ukazują szeroki czy ograniczony obraz społeczeństwa?
• Czy czasopisma te przedstawiają realny obraz społeczeństwa?
• Kto wydaje się mieć władzę?
• Jaki był według was cel tego ćwiczenia?
(20 minut)
Potrzebne materiały: Załącznik 1
2
35 min.
Analiza reklam
Forma: Ćwiczenie
Do tego ćwiczenia możesz użyć reklam zaproponowanych w załączniku 2a i 2b, możesz też jednak przygotować swoje własne reklamy, wyciąć z gazet lub znaleźć w Internecie.
Rozpocznij od wspólnej analizy reklamy (załącznik 2a lub wybrana przez Ciebie reklama) korzystając z pytań z załącznika 2c. Po wspólnej, krótkiej analizie, która pokaże uczestniczkom na czym polega ćwiczenie, rozdaj każdej grupie jedną konkretną reklamę (załącznik 2b) oraz zestaw pytań (załącznik 2c). Zostaw każdej grupie kilka minut na to, by zastanowiła się i spisała odpowiedzi na pytania. Następnie zaproś grupy do prezentacji wyników pracy i wspólnej dyskusji o tym, co – prócz produktu – sprzedają nam reklamy? Jakie wizerunki kobiet są nam najczęściej prezentowane? Jakie konsekwencje dla jednostek (w szczególności kobiet), ale i całego społeczeństwa to za sobą niesie? Podsumowując ćwiczenie możesz pokazać więcej reklam tego rodzaju, codziennie mijanych na ulicy na bilbordach, widzianych w gazetach i telewizji. Kilka propozycji znajduje się w załączniku 2d, możesz jednak przygotować własne propozycje. Spróbujcie razem, już skrótowo, porozmawiać o tym, co te reklamy niosą za sobą. Zwróć uwagę jakie znaczenie ma fakt, że jesteśmy codziennie bombardowane tysiącem takich reklam.
Potrzebne materiały: Załącznik 2a, 2b, 2c, 2d
3
10 min.
Czy można inaczej? – pozytywne przykłady reklam i kampanii społecznych
Forma: Prezenacja
Prezentacja pozytywnych reklam i kampanii społecznych, które przełamują zaprezentowany podczas spotkania schemat (załącznik 3 lub Twoje własne propozycje).
Ten punkt ma na celu wzmocnienie przede wszystkim obecnych na zajęciach dziewczyn. Pokazanie im, że można inaczej, że dominujący w mediach przekaz nie musi być jedynym. Wykorzystaj pozytywne emocje, które pojawią się podczas tej części warsztatu. Porozmawiajcie chwilę o tym, że dominujący w mediach wizerunek kobiety nie jest jedynym obowiązującym wizerunkiem, właściwie rzadko ma on coś wspólnego z rzeczywistością. Być może, jeśli będzie na to czas, to dobry wstęp do dyskusji o tym, co to w ogóle znaczy być kobietą w naszym społeczeństwie, jak się w tym odnaleźć i jakie to może mieć konsekwencje zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn.
Potrzebne materiały: Załącznik 3
4
10 min.
Podsumowanie zajęć
Forma: Dyskusja
Spytaj uczestniczki z czym kończą spotkanie, jakie są ich uczucia i przemyślenia dotyczące tematu spotkania.
Załączniki
1
Załącznik 1

Kopii:
4
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Przybyszka z innej planety
2
Załącznik 2

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Analiza reklam
3
Załącznik 3

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Czy można inaczej? – pozytywne przykłady reklam i kampanii społecznych
Pobierz wszystkie załączniki