Czym jest Sprawiedliwy Handel

Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2015. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosownej licencji, o posiadaczach prawa oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons CC-BY-3.0-PL Uznanie autorstwa-3.0 Polska.

Publikacja, wyraża wyłącznie poglądy autorki i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

*Całość materiałów opracowanych w projekcie Ekonomia jest kobietą pisana jest w formie żeńskiej. Mimo to mogą być one swobodnie używane również w grupach koedukacyjnych. Jeśli masz jakieś przemyślenia na temat tego scenariusza, uważasz, że coś warto byłoby zmienić, ulepszyć, dodać – napisz do nas: [email protected]

Dlaczego warto:

Większość z nas kieruje się podczas zakupów ceną lub jakością produktów nie wiedząc nawet skąd one pochodzą i w jakich warunkach były produkowane. Podczas zajęć uczestniczki dowiedzą się czym jest Sprawiedliwy Handel, skąd pochodzą niektóre ze spożywanych przez nas na co dzień produktów, odkryją również czym jest globalne Południe i jakie kraje do niego należą.

Zadania: Jeśli chcesz wziąć udział w propozycji programowej Ekonomia jest kobietą i zdobyć jedną z części plakietki, oprócz przeprowadzenia poniższego warsztatu, wykonaj jedno z poniższych zadań.  Zadania mogą być wykonywane całą grupą lub indywidualnie. Możesz też wymyślić swoje własne zadanie związane z tematem warsztatu i wysłać do akceptacji na adres [email protected]

 1. Sprawdźcie gdzie w Waszej okolicy sprzedawane są produkty ze Sprawiedliwego Handlu. Zaznaczcie te miejsce na planie miasta.
 2. Organizując kolejne spotkanie, na które kupować będziecie herbatę czy ciasta, znajdźcie i kupcie takie, które pochodzą ze Sprawiedliwego Handlu.
 3. Narysujcie mapę świata, na której zaznaczycie skąd pochodzi herbata, a także inne napoje i produkty, które spożywacie na śniadanie.
 4. Które ze spożywanych przez Was rzeczy (owoców, warzyw i innych) pochodzą z Polski? Przygotujcie listę produktów, które można kupić lokalnie, które nie są przywożone z zagranicy.
 5. Przygotujcie akcję promującą Sprawiedliwy Handel, przeprowadźcie ją w swoim otoczeniu (szkole, osiedlu).
 6. Przygotujcie plakat wyjaśniający czym jest Sprawiedliwy Handel, powieście go w widocznym miejscu.
Print Friendly, PDF & Email
1+
Autor:
hm. Anna Książek
Chorągiew Łódzka, Hufiec Hufiec Łódź Widzew
Recenzent:
hm. Agata Erhardt-Wojciechowska, ZOKK
Chorągiew Stołeczna, Hufiec Pruszków
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
 • Znała czynniki, które wpływają na nasze wybory konsumenckie
 • Wiedziała czym jest Sprawiedliwy Handel
 • Potrafiła rozpoznać znak Sprawiedliwego Handlu
 • Wiedziała skąd pochodzą niektóre ze spożywanych przez nas produktów
Realizowane wymagania:
Wymagania z prób realizowane poprzez te zamierzenia:
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
 • Inne
Uszczegółowienie:

Edukacja globalna, świadoma konsumpcja
Zakres tematyczny:

Forma materiału
Typ materiału:

Pełen konspekt zajęć
Informacje organizacyjne
min
6
opt
24
maks
30
90 min.
Prowadzących:
Uwagi:

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

dowolne
Wymagane materiały:

Kartki z napisem TAK, NIE, NIE WIEM, wydrukowane załączniki, flipczarty lub duże arkusze papieru, mazaki, globus lub piłeczka, duża mapa świata, znak Sprawiedliwego Handlu pocięty i ukryty wokół terenu spotkania, sprzęt do odtwarzania filmu.

Przebieg
1
10 min.
Quiz
Forma: Quiz
Źródło: Zrównoważony rozwój, Sprawiedliwy handel – przewodnik dla nauczycieli
Na sali rozwieszone są trzy kartki „TAK”, „NIE”, „NIE WIEM”. Prowadząca zadaje kolejno różne pytania, uczestniczki ustawiają się przy odpowiedniej kartce. Każde pytanie krótko podsumowujemy.
Pytania:
Czy jadłaś dziś śniadanie?
Czy jadłaś na śniadanie coś co pochodziło z innego kraju? (najprawdopodobniej tak, np. owoce, kakao)
Czy odwiedzałaś inne kraje na świecie? (jakie?)
Jak myślisz, ile krajów jest w Europie? Mniej niż 10? Więcej niż 30? (odp. 46)
Czy którakolwiek z Was była w Azji?
Ile może być krajów w Azji? Mniej niż 20? Więcej niż 50? (odp. 55)
Pomyślcie o Azja i Europie razem – czy są one tego samego rozmiaru? Czy Azja jest większa niż Europa?
2
5 min.
Zakupy
Forma: Pogadanka
Powiedz uczestniczkom, że tematem dzisiejszego spotkania będą zakupy i to co wpływa na nasze wybory konsumenckie. Zapytaj uczestniczek co biorą pod uwagę kupując daną rzecz (jedzenie, ubrania, itd.). Pojawią się pewnie takie kryteria jak cena, jakość, czy jest ładne. Zapytaj uczestniczki czy myślą, że to jak i gdzie została wyprodukowana dana rzeczy może również mieć jakiś wpływ? Jeśli tak to jaki?
3
30 min.
Sprawiedliwy Handel
Forma: Praca w grupach
Zapytaj uczestniczki czy wiedzą czym jest Sprawiedliwy Handel? Z czym im się kojarzy? Zapiszcie swoje skojarzenia na flipczarcie. Swobodna dyskusja i wymiana idei potrwa koło 5 minut. Po tym czasie zaproponuj uczestniczkom sposób na to, by dowiedziały się więcej o Sprawiedliwym Handlu. Podziel uczestniczki na kilkuosobowe grupy i poproś o przeprowadzenie sondy (np. na ulicy wśród osób przechodzących, wśród pracowników/czek instytucji, w której odbywa się spotkanie, itd.) i spytanie innych osób czym jest Sprawiedliwy Handel. Jeśli macie taką możliwość uczestniczki mogą również skorzystać z Internetu lub zadzwonić do osób, które ich zdaniem mogą coś w tym temacie wiedzieć. Na wykonanie zadania mają 15-20 minut. Po tym czasie spotykacie się wspólnie i wymieniacie pozyskanymi informacjami. Bazując na nich stwórzcie wspólną definicję Sprawiedliwego Handlu. Prowadząca w razie potrzeby może uzupełnić wiedzę korzystając z załącznika 1.
4
5 min.
Globus
Forma: Zabawa
Czy myślicie że wszędzie na świecie zasady Sprawiedliwego Handlu są przestrzegane? Zanim poszukamy odpowiedzi na to pytanie, przypomnijmy sobie trochę geografii poprzez dwa szybkie ćwiczenia.
Źródło: Zrównoważony rozwój, Sprawiedliwy handel – przewodnik dla nauczycieli
Rzuć globus (lub piłeczkę) do wybranej osoby. Osoba ta wypowiada swoje imię, zaś pozostałe uczestniczki jak najszybciej podają nazwę kraju na świecie zaczynającego się na tę literę. Osoba, która poda nazwę kraju jako pierwsza otrzymuje globus i teraz to ona podaje swoje imię, a inne osoby wymyślają kraj na taką właśnie literę. Jeśli uczestniczki dobrze się znają i imiona będą zbyt proste możecie wymawiać nazwiska lub np. ulubioną potrawę.
5
5 min.
Kontynenty
Forma: Ćwiczenie
Przypomniałyśmy sobie różne nazwy krajów, zobaczmy jednak czy uczestniczki wiedzą na jakim kontynencie leżą te kraje? Nazwij każdą ze ścian sali nazwą innego kontynentu (dla ułatwienia może przykleić kartę z nazwą do ściany). Będzie więc ściana Azja, Afryka, Ameryka oraz Europa. Następnie podawaj nazwy krajów ze wszystkich czterech kontynentów. Zadaniem uczestniczek jest jak najszybciej dotknąć odpowiedniej ściany, np. jeśli powiesz Francja – jak najszybciej dotykają ściany Europa, jeśli Wenezuela – Ameryka itd. Jeśli uczestniczki będą miały problem z wybraniem odpowiedniej ściany, możesz im trochę podpowiadać. Dobrze byłoby gdyby wśród podanych krajów pojawiły się te, o których będziemy mówić w dalszej części spotkania, np. Brazylia, Ekwador, Chiny, Indie.
6
10 min.
Skąd pochodzą nasze produkty
Forma: Praca w grupach
Skoro przypomniałyśmy sobie nieco na jakich kontynentach leżą różne kraje, spróbujmy zobaczyć z jakiej części świata pochodzą spożywane przez nas często produkty. Podziel uczestniczki na 6 grup, daj każdej grupie jeden produkt (jeśli uczestniczek jest za mało, grup może być 3, każda otrzyma po 2 produkty). Do każdego produktu dopisane są kraje, z których go importujemy (załącznik 2). Zadaniem uczestniczek jest najpierw odnalezienie wskazanych krajów na małej mapie, którą wręczamy każdej grupie (załącznik 3), a następnie zaznaczenie ich na jednej dużej mapie leżącej na środku. Kiedy zadanie jest wykonane, porozmawiajmy chwilę o zaznaczonych krajach. Czy myślicie że warunki pracy są tam dobre? Czy zapłata jest wystarczająco wysoka? Czy zasady sprawiedliwego handlu są przestrzegane?
7
10 min.
Film
Forma: Film
Obejrzyjcie wspólnie minutowy film. Jakie kraje zostały w nim wymienione? Czy Wasze domysły na temat przestrzegania zasad Sprawiedliwego Handlu okazały się prawdziwe? Czego jeszcze dowiedziałyście się z filmu? W razie potrzeby możecie obejrzeć go jeszcze raz i zadać pytania do tego co jest dla Was niejasne. Prowadząca odpowiada na pytania, wyjaśnia również czym jest globalne Południe, pokazując na mapie gdzie przebiega granica między globalnym Południem a globalną Północą (załącznik 4).
Film: https://vimeo.com/3265349
8
5 min.
Znak Sprawiedliwego Handlu
Forma: Ćwiczenie
W filmie pojawił się znak symbolizujący Sprawiedliwy Handel. Zadaniem uczestniczek będzie odnalezienie elementów układanki pochowanych wokół terenu spotkania i ułożenie go w jeden obrazek pokazujący jak wygląda ten znak (załącznik 5). Dobrze jest potem przywiesić go w widocznym miejscu.
9
5 min.
Podsumowanie
Forma: Pogadanka
Podsumowując spotkanie spróbujcie porozmawiać chwilę o tym jakie widzicie słabe strony Sprawiedliwego Handlu (np. w Polsce produkty ze Sprawiedliwego Handlu są trudno dostępne, zazwyczaj są one droższe niż inne). Czy myślicie że warto mimo wszystko choć czasem kupować produkty ze Sprawiedliwego Handlu? Dlaczego?
Załączniki
1
Załącznik 1

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Sprawiedliwy Handel
2
Załącznik 2

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Skąd pochodzą nasze produkty?
3
Załącznik 3

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Skąd pochodzą nasze produkty?
4
Załącznik 4

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Film
5
Załącznik 5

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Znak Sprawiedliwego Handlu
Pobierz wszystkie załączniki