Działaj: jak? gdzie? kiedy?

*Całość materiałów opracowanych w projekcie Ekonomia jest kobietą pisana jest w formie żeńskiej. Mimo to mogą być one swobodnie używane również w grupach koedukacyjnych. Jeśli masz jakieś przemyślenia na temat tego scenariusza, uważasz, że coś warto byłoby zmienić, ulepszyć, dodać – napisz do nas: [email protected]

Dlaczego warto: Pomaganie drugiemu człowiekowi to bardzo ważne, a zarazem odpowiedzialne zadanie, dlatego bardzo ważne jest, aby uświadomić młodemu człowiekowi jak pomagać i że pomoc w niektórych przypadkach może nieść różne konsekwencje.

Zadania Jeśli chcesz wziąć udział w propozycji programowej Ekonomia jest kobietą i zdobyć jedną z części plakietki, oprócz przeprowadzenia poniższego warsztatu, wykonaj jedno z poniższych zadań.  Zadania mogą być wykonywane całą grupą lub indywidualnie. Możesz też wymyślić swoje własne zadanie związane z tematem warsztatu i wysłać do akceptacji na adres [email protected].

 1. Zorganizujcie spotkania z organizacją, która zajmuje się pomaganiem innym.
 2. Zorganizujcie imprezyę charytatywną wspólnie z wybraną organizacją.
 3. Odwieźcie strony internetowej kampanie.spoleczne.pl – wybierzcie dwie kampanie i ich zrecenzujcie.
 4. Napisz rozprawkę na temat „ Odpowiedzialność za siebie i innych”
 5. Zrealizujcie projekt pomocy na rzecz lokalnej świetlicy środowiskowej.
Print Friendly, PDF & Email
0
Autor:
pwd. Katarzyna Jagoda
Chorągiew Śląska, Hufiec Częstochowa
Recenzent:
hm. Anna Książek
Chorągiew Główna Kwatera
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
 • widziała jak można pomóc innym
 • wiedziała na co zwrócić szczególną uwagę podczas pomocy innym
 • wiedziała jakich zasad trzeba przestrzegać podczas pomocy
 • znał przykładowe ogólnopolskie organizacje, które pomagają innym
Realizowane wymagania:
Wymagania z prób realizowane poprzez te zamierzenia:
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
 • Wartości harcerskie
 • Inne
Uszczegółowienie:

Ekonomia - filantropia
Zakres tematyczny:

Forma materiału
Typ materiału:

Pełen konspekt zajęć
Informacje organizacyjne
min
6
opt
16
maks
20
90 min.
Prowadzących: 1
Uwagi:

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

Pomieszczenie
Warunki:

Dostęp do prądu i Internetu.
Wymagane materiały:

Bristol, szary papier, markery, wydruki z załączników, komputery (po jednym na grupę) z dostępem do Internetu.

Przebieg
1
20 min.
Wprowadzenie
Forma: pogadanka
Prowadząca wprowadza dziewczęta w temat odpowiedzialności. Dzieli grupę na 2 ekipy i daje im do analizy cytaty, z których mają za zadanie wyłonić:
- co autor/ka miał/a na myśli?
- dlaczego odpowiedzialność za innych jest tak ważna?
Następnie porównujemy obydwa teksty z sobą: wskazujemy czym się różnią, jakie mają podobieństwa i jakie znaczenie mają te cytaty.

Cytat 1 (Maria Skłodowska-Curie): Nie można bowiem mieć nadziei na skierowanie świata ku lepszym drogom, o ile się jednostek nie skieruje ku lepszemu. W tym celu każdy z nas powinien pracować nad udoskonaleniem się własnym, jednocześnie zdając sobie sprawę ze swej, osobistej odpowiedzialności za całokształt tego, co się dzieje w świecie, i z tego, że obowiązkiem bezpośrednim każdego z nas jest dopomagać tym, którym możemy się stać najbardziej użyteczni.
Cytat 2 (Władysław Bartoszewski): Ktoś to przecież powinien zrobić, znak zapytania.
Ktoś powinien reagować, znak zapytania.
Ktoś powinien się przeciwstawić, znak zapytania.
Ktoś powinien protestować, znak zapytania.
Ja sobie też zadawałem takie pytania, sam. I znajdowałem taką odpowiedź – jeżeli ktoś, to dlaczego nie ja?
2
10 min.
Tabu
Forma: Gra
Prowadząca wybiera 1 z uczestniczek zajęć, która otrzymuję, kartę Tabu - Załącznik nr 1 i stara się opisać dane słowo innym bez użycia słów zakazanych i ich pochodnych. Następnie zamienia się z osoba, która odgadła hasło.
3
20 min.
Jak postąpić?
Forma: dyskusja
Prowadząca przedstawia kilka sytuacji z życia, dziewczęta dyskutują jak postąpić w takiej sytuacji.
- osoba od której czuć alkohol prosi Cię o pieniądze na chleb?
- widzisz, że ktoś upada na chodnik podchodzi do niej parę osób, czy Ty też podchodzisz?
- widzisz starszą osobę, która dźwiga rzeczy podchodzisz do niej i chcesz pomóc a ona oskarża Cię o bycie złodziejem?
- widzisz dzieci, które zaczepiają jedną osobę, co robisz?
4
35 min.
Znajdź organizacje
Forma: praca w grupach
Podział grupy na zespoły paroosobowe, każda ma zadanie znaleźć w Internecie po 2 organizacje, które pomagają innym działające lokalnie i 2 organizacje działające na terenie Polski, a następnie zaprezentować je grupie.
5
5 min.
Podsumowanie
Prowadząca w kilku słowach podsumowuje zajęcia i to co się na nich wydarzyło.
Załączniki
1
Załącznik 1

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Tabu
Pobierz wszystkie załączniki