Działaj odpowiedzialnie

*Całość materiałów opracowanych w projekcie Ekonomia jest kobietą pisana jest w formie żeńskiej. Mimo to mogą być one swobodnie używane również w grupach koedukacyjnych. Jeśli masz jakieś przemyślenia na temat tego scenariusza, uważasz, że coś warto byłoby zmienić, ulepszyć, dodać – napisz do nas: [email protected]

Dlaczego warto: Pomaganie drugiemu człowiekowi to bardzo ważne, a zarazem odpowiedzialne zadanie, dlatego bardzo ważne jest, aby uświadomić młodemu człowiekowi jak pomagać i że pomoc w niektórych przypadkach może nieść różne konsekwencje.

Zadania: Jeśli chcesz wziąć udział w propozycji programowej Ekonomia jest kobietą i zdobyć jedną z części plakietki, oprócz przeprowadzenia poniższego warsztatu, wykonaj jedno z poniższych zadań.  Zadania mogą być wykonywane całą grupą lub indywidualnie. Możesz też wymyślić swoje własne zadanie związane z tematem warsztatu i wysłać do akceptacji na adres [email protected]

  1. Stwórzcie mapę organizacji działających na rzecz innych w swojej okolicy.
  2. Zorganizujcie spotkanie z działającą organizacją np. wolontariatem szkolnym, MOPS.
  3. Stwórzcie listę – kiedy pomagam, uważam na?
  4. Odwiedźcie strony internetowy organizacji omawianych w czasie spotkania.
  5. Weźcie udział w jednej z akcji charytatywnych organizowanych na terenie Waszej miejscowości.
Print Friendly, PDF & Email
0
Autor:
pwd. Katarzyna Jagoda
Chorągiew Śląska, Hufiec Częstochowa
Recenzent:
hm. Anna Książek
Chorągiew Łódzka, Hufiec Łódź Widzew
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
  • wiedziała jak można pomóc innym
  • wiedziała na co zwrócić szczególną uwagę podczas pomocy innym
  • wiedziała jakich zasad trzeba przestrzegać podczas pomocy
  • znała przykładowe ogólnopolskie organizacje, które pomagają innym
Realizowane wymagania:
Wymagania z prób realizowane poprzez te zamierzenia:
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
  • Wartości harcerskie
Uszczegółowienie:

Ekonomia - filantropia
Zakres tematyczny:

Forma materiału
Typ materiału:

Pełen konspekt zajęć
Informacje organizacyjne
min
6
opt
16
maks
20
90 min.
Prowadzących: 1
Uwagi:

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

pomieszczenie
Wymagane materiały:

Bristol, szary papier, markery, wydruki z załączników.

Przebieg
1
10 min.
Wprowadzenie
Forma: pogadanka
Prowadząca wprowadza dziewczęta w temat odpowiedzialności za pomoc innym, korzystając z cytatu:
Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi.
Stefan Wyszyński
Prowadząca zadaje pytania:
- dlaczego odpowiedzialność podczas pomocy jest ważna?
- czy możemy być odpowiedzialni za innych?
2
15 min.
Kalambury
Forma: gra
Prowadząca wybiera 1 z uczestniczek zajęć, która otrzymuje hasło i rysuje lub pokazuje je grupie, następnie zamienia się z osoba, która odgadła hasło.
- pomoc
- działanie
- dobry uczynek
- odmowa
3
10 min.
Jak pomagać?
Forma: burza mózgów
Prowadząca zadaje pytania, odpowiedzi zostają zapisane dookoła chmurki na szarym papierze:
- jakie znacie organizacje, które pomagają innym (WOŚP, PAH, CARITAS)
- pomagać odpowiedzialnie czyli jak? (Bezpiecznie, świadomie, sprawdzać jaka to organizacja i jak działa).
4
20 min.
Decyzja należy do Ciebie
Forma: gra
W myśl programu „Decyzja należy do Ciebie” prowadząca przedstawia dziewczyną scenkę (załącznik 1), następnie zatrzymuje ją w momencie decyzji i dziewczyny muszą wybrać czy dana osoba dobrze postąpiła czy źle i wypowiedzieć się dlaczego. W celu ułatwienia sale dzielimy na dwie strony z jednej umieszczamy karteczkę, dobrze z drugiej źle, w momencie decyzji dziewczęta zmieniają miejsca.
6
30 min.
Organizacje pozarządowe
Forma: praca w grupach
Podział grupy na zespoły paroosobowe, każdy zespół przez pierwsze 10 minut szuka porozkładanych w sali (lub poza salą) elementów układanki (załącznik 2, jeden plakat na zespół), po czym składa je razem. Następnie każdy zespół ma zadanie zapoznać się z działaniami organizacji przedstawionymi na ułożonych plakatach i zastanowić się czy taka organizacja jest potrzebna w społeczeństwie oraz czy znają ją i czy brały udział w jakieś akcji przez nią organizowanej. Wyniki pracy zespoły prezentują na forum. Wspólnie zastanawiamy się jakie są potencjalne szanse i zagrożenia stoją przed każdą z organizacji? Czy ich przekaz jest skuteczny? Czy rzeczywiście pomagają ludziom?
7
5 min.
Podsumowanie
Prowadząca w kilku zdaniach podsumowuje zajęcia, wskazuje na wnioski do których doszły uczestniczki i uzupełnia wiedzę.
Załączniki
1
Załącznik 1

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Decyzja należy do Ciebie
2
Załącznik 2

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Organizacje pozarządowe
Pobierz wszystkie załączniki