Gra negocjacyjna “Jak pozyskać sojusznika?”

Prosta gra negocjacyjna, pozwalająca uczestnikom sprawdzić się w roli negocjatora, a także poszerzyć swoje horyzonty nt. potencjalnych sojuszników drużyny.

Print Friendly, PDF & Email
5+
Autor:
hm. Lucyna Czechowska
Recenzenci
  • hm. Anna Kasprowicz
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
  • pozna podstawowe zasady negocjowania (możliwy sposób budowanie zespołu negocjacyjnego, strategie negocjacyjne)
  • miał za sobą konkretne doświadczenie w prowadzeniu negocjacji
  • miał świadomość, gdzie drużyna może szukać sojuszników
Realizowane wymagania:
Wymagania z prób realizowane poprzez te zamierzenia:
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
  • Zawody i profesje
Uszczegółowienie:

Negocjator
Zakres tematyczny:

  • strategie negocjacyjne
  • zespół negocjacyjny
Forma materiału
Typ materiału:

Pojedynczy element zajęć (np. ćwiczenie, gra)
Forma szczegółowa:

Gra negocjacyjna
Informacje organizacyjne
min
12
opt
16
maks
20
40 min.
Prowadzących: 1
Uwagi:

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Wymagane materiały:

tylko wydrukowane załączniki

Przebieg
1
10 min.
Przygotowanie do gry
Po zakończeniu gry następuję wspólne podsumowanie.
2
20 min.
Jak pozyskać sojusznika?
Forma: gra
Negocjacje odbywają się dla każdej sytuacji w dwóch turach. Pierwszej trwającej 5 minut, podczas której negocjatorzy muszą dowiedzieć się jak najwięcej o celach partnerów. I drugiej, trwającej 3 minuty, kiedy obie strony po zrewidowaniu swoich celów próbują dojść do konsensusu.
Zadaniem drużyn jest przekonanie swoich partnerów, iż są sojusznikami w tej samej sprawie.
Zadaniem wojska i firmy jest wskazywanie słabych punktów w ofercie drużyn oraz docenianie trafnych argumentów.
3
10 min.
Podsumowanie gry
Każdy zastęp ma wystawić 3 zawodników, którzy wejdą w skład ich zespołu negocjacyjnego. Negocjatorzy losują tożsamości (drużyna A, drużyna B, wojsko, firma spożywcza), a następnie wybierają swoje funkcje zgodnie z materiałem pomocniczym (Zespół negocjacyjny). Zespoły dostają materiały odnośnie tego co maja uzyskać w negocjacjach (Stanowiska negocjacyjne) oraz opis technik negocjacyjnych (Strategie negocjacyjne), a także krótki czas na przygotowanie.
Potrzebne materiały: Załączniki: zespół negocjacyjny, stanowiska negocjacyjne, strategie negocjacyjne.
Załączniki
1
zespół negocjacyjny

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: cała gra
2
strategie negocjacyjne

Kopii:
4
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: cała gra
3
stanowiska negocjacyjne

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: cała gra
Pobierz wszystkie załączniki