Gra „Postaw na milion” – Edycja Wędrownicza

  • Jak dobrze znasz metodykę wędrowniczą?
  • Czy jesteś pewny swojej wiedzy?
  • A przede wszystkim: czy jesteś gotowy postawić na nią milion (Watr)?

Gra wykorzystuje mechanizm popularnego telewizyjnego teleturnieju Postaw na milion i w emocjonujący sposób pozwala sprawdzić i utrwalić wiedzę na temat wędrownictwa.

Przebieg gry: 

Gra wzorowana jest na teleturnieju „Postaw na milion”, w którym zadaniem graczy jest obstawianie poprawnych odpowiedzi na zadawane pytania. Zawodnicy otrzymują na początku gry banknoty o wartości miliona złotych, podzielone na pakiety po 25 tysięcy każdy. W trakcie rozgrywki gracze układają banknoty na pokrywach zapadni, symbolizujących możliwe warianty odpowiedzi na pytania. Na dokonanie każdego zakładu mają równo 60 sekund. Po upływie tego czasu otwierane są pokrywy zapadni błędnych odpowiedzi – i w ten sposób ujawniana jest poprawna odpowiedź. Tylko banknoty ułożone jednej, nieotwartej zapadni przechodzą do dalszej rozgrywki. Gra toczy się do 8. pytania lub momentu utraty przez graczy wszystkich pieniędzy.

W naszym wariancie gry, zawodnicy układają posiadane pieniądze na planszach z odpowiedziami do pytań. Po upływie 60 sekund od przeczytania pytania, prowadzący zabiera pieniądze obstawione na odpowiedzi błędne.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
3+
Autor:
pwd. Agata Makarewicz HR, Hufiec Katowice, Chorągiew Śląska
Recenzenci
  • pwd. Katarzyna Jachymek, Hufiec ZHP Lublin
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
  • znał informacje dotyczące historii, założeń i elementów metodyki wędrowniczej
Realizowane wymagania:
Wymagania z prób realizowane poprzez te zamierzenia:
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
  • Inne
Uszczegółowienie:

Metodyka wędrownicza: historia, elementy, podstawy
Zakres tematyczny:

  • Wędrownictwo
  • Metodyka wędrownicza
Forma materiału
Typ materiału:

Pojedynczy element zajęć (np. ćwiczenie, gra)
Forma szczegółowa:

Gra planszowa
Informacje organizacyjne
min
2
opt
12
maks
18
20 min.
Prowadzących: 1
Uwagi:
Poziom trudności można dostosować do grupy rozgrywającej poprzez wydłużenie czasu na odpowiedź i/lub zwiększenie liczebności zespołów.

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

dowolne (potrzebna jest płaska powierzchnia do rozłożenia planszy)
Warunki:

opcjonalnie: komputer, rzutnik, źródło zasilania prądem
Wymagane materiały:

Dla każdego zespołu graczy potrzebne są:
* 1 wydrukowany i rozcięty arkusz pieniędzy (40 x 25 tysięcy Watr = 1 milion),
* 1 wydrukowany komplet plansz z odpowiedziami.

Materiały dla prowadzącego:
* 1 wydrukowany komplet plansz z pytaniami (opcjonalnie rzutnik i komputer – pytania można wyświetlać w formie prezentacji),
* stoper lub zegarek do odmierzania czasu na odpowiedź.

Przebieg
1
3 min.
Podział graczy na zespoły
Odpowiedzialny: prowadzący
Uczestnicy grają w małych (dwu-, trzyosobowych) zespołach; w wyjątkowych sytuacjach mogą grać również pojedyncze osoby
2
2 min.
Rozdanie banknotów potrzebnych do rozgrywki
Odpowiedzialny: prowadzący
Wszystkie zespoły rozpoczynają grę ze stanem konta równym 1 milion Watr (czyli z jednym pakietem banknotów).
Potrzebne materiały: zestaw pieniędzy dla każdego zespołu
3
3 min.
Objaśnienie przebiegu gry
Odpowiedzialny: prowadzący
Zasady:
1. Czas odpowiedzi na każde pytanie wynosi 1 minutę.
2. W pytaniach 1-4 aktywne są wszystkie zapadnie, w pytaniach 5-7 aktywne są 3 zapadnie, w pytaniu 8 aktywne są 2 zapadnie.
3. Każde pytanie posiada tylko jedną dobrą odpowiedź.
4. W każdej rundzie co najmniej jedna zapadnia (czyli pole odpowiedzi) musi pozostać pusta – nie można postawić na nią pieniędzy.
5. Minimalna kwota jaką można postawić na daną odpowiedź to 25 tysięcy Watr.
6. Zespół kończy grę, jeżeli wszystkie odpowiedzi, na które postawił w danej rundzie są błędne.
7. Grę wygrywa zespół z największym stanem konta po 8. pytaniu.

Klucz odpowiedzi:
1-3, 2-1, 3-3, 4-3, 5-3, 6-2, 7-1, 8-2
Potrzebne materiały: pytania i odpowiedzi
4
12 min.
Rozgrywka
Forma: gra
Odpowiedzialny: prowadzący
Rozgrywka (8 pytań) przebiega wg następującego schematu:
1. Prowadzący prezentuje planszę lub wyświetla slajd z pytaniem i odczytuje je.
2. Każdy zespół otrzymuje swoje karty z odpowiedziami.
3. Prowadzący zaczyna odliczać 60 sekund. Zespoły mają wtedy czas na obstawienie prawidłowej odpowiedzi zgodnie z regułami. Robią to jednocześnie, każdy zespół na swoich planszach z odpowiedziami.
5. Po upływie czasu, prowadzący ujawnia prawidłową odpowiedź oraz zabiera pieniądze obstawione przez zespoły na błędne odpowiedzi.
Załączniki
1
Pytania i odpowiedzi

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: 3
2
Pieniądze - Postaw na milion

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: 2
Pobierz wszystkie załączniki