Gra “Świat Zucha”

swiatzucha„Świat Zucha” to prosta gra planszowa, która pomaga zuchowi zrozumieć ścieżkę, którą będzie podążać w gromadzie, wchodzenie na wyższe stopnie zuchowego wtajemniczenia. Współzawodnictwo motywuje do zdobywania kolejnych etapów gry, ale ukazuje także indywidualny rozwój zucha.

Gra może być dostosowana do aktualnych potrzeb.

Grę można rozegrać na kursie drużynowych zuchowych/warsztatach metodycznych w celu poszerzenia wiedzy, czy wprowadzenia do tematu instrumentów metodycznych.

Print Friendly, PDF & Email
0
Autor:
phm. Magdalena Kropiwnicka, BOKK 711/2013
Chorągiew Białostocka, Hufiec Białystok
Recenzent:
hm. Agata Erhardt-Wojciechowska, SOKK 290/2014
Chorągiew Stołeczna
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
  • Rozumiał etapy zuchowego wtajemniczenia
  • Wiedział więcej na dany temat
Realizowane wymagania:
Wymagania z prób realizowane poprzez te zamierzenia:
  • Gwiazdki zuchowe, sprawności zespołowe, sprawności indywidualne
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
  • Wartości harcerskie
  • Inne
Uszczegółowienie:

Prawo i Obietnica Zucha
Gwiazdki zuchowe, sprawności zespołowe, sprawności indywidualne
Zakres tematyczny:

  • Prawo i Obietnica Zucha, Gwiazdki zuchowe, sprawności zespołowe, sprawności indywidualne
Forma materiału
Typ materiału:

Pojedynczy element zajęć (np. ćwiczenie, gra)
Forma szczegółowa:

Gra planszowa
Informacje organizacyjne
min
2
opt
3
maks
4
60 min.
Prowadzących: 1
Wymagane: Znajomość tematu
Uwagi:
Uczestnikami mogą być pojedyncze (2, 3 lub 4) osoby lub zespoły 2-5 osobowe. Grę można wydrukować w kilku egzemplarzach i usiąść przy kilku stolikach z osobą prowadzącą przy każdym. Wtedy każdy zuch może poruszać się po planszy samodzielnie lub w mniejszych grupach.

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

Najlepiej z płaską powierzchnią do położenia planszy, w miarę bezwietrzne, z miejscem dla każdego uczestnika.
Warunki:

Stanowiska do rozgrywki - najlpiej stoły i krzesła.
Wymagane materiały:

Wydrukowane załączniki, kostki do gry.

Przebieg
1
10 min.
Wprowadzenie
Forma: instruktaż
Odpowiedzialny: Prowadzący grę
Przed rozpoczęciem gry prowadzący powinien dokładnie przeczytać zasady i przygotować się do jej rozegrania.
Wyjaśnić uczestnikom zasady gry i sprawdzić czy na pewno je rozumieją.
Potrzebne materiały: Instrukcja gry „Świat Zucha”
2
45 min.
Gra
Forma: gra
Odpowiedzialny: Prowadzący grę
Prowadzący grę jest obserwatorem i czuwa nad prawidłowym przebiegiem gry. Jest także osobą odpowiedzialną za wydawanie odpowiednich żetonów.
Potrzebne materiały: Załączniki – rubryka niżej + kostka do gry i pionki dla graczy.
3
5 min.
Podsumowanie
Forma: pogadanka
Odpowiedzialny: Prowadzący grę
Prowadzący grę pyta o refleksje oraz wrażenie uczestników gry, odpowiada na pytania uczestników. Wygrani otrzymują nagrodę.
Potrzebne materiały: Nagroda
Załączniki
1
Plansza do gry

Kopii:
1
Grubość:
Gruba
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: wprowadzenie, gra
2
Planszetka 1

Kopii:
1
Grubość:
Gruba
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: wprowadzenie, gra
3
Planszetka 2

Kopii:
1
Grubość:
Gruba
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: wprowadzenie, gra
4
Planszetka 3

Kopii:
1
Grubość:
Gruba
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: wprowadzenie, gra
5
Planszetka 4

Kopii:
1
Grubość:
Gruba
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: wprowadzenie, gra
6
Żetony

Kopii:
1
Grubość:
Gruba
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: wprowadzenie, gra
7
Pionki

Kopii:
1
Grubość:
Gruba
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: wprowadzenie, gra
8
Instrukcja

Kopii:
5
Grubość:
Normalna
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: wprowadzenie, gra
9
Dodatek

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: wprowadzenie, gra
Pobierz wszystkie załączniki