I Ty możesz zostać bohaterką!

*Całość materiałów opracowanych w projekcie Ekonomia jest kobietą pisana jest w formie żeńskiej. Mimo to mogą być one swobodnie używane również w grupach koedukacyjnych. Jeśli masz jakieś przemyślenia na temat tego scenariusza, uważasz, że coś warto byłoby zmienić, ulepszyć, dodać – napisz do nas: [email protected]

Dlaczego warto: Często młode osoby, angażują się w różną pomoc dla innych zarówno na terenie szkoły jak i innych organizacji dlatego warto uświadomić im że często pełnią rolę wolontariuszki choć są tego nie świadomi. Dodatkowo ważne jest uświadomienie im, że posiadają nie tylko obowiązki ale także i swoje prawa, których mogą wymagać od przełożonych.

Zadania : Jeśli chcesz wziąć udział w propozycji programowej Ekonomia jest kobietą i zdobyć jedną z części plakietki, oprócz przeprowadzenia poniższego warsztatu, wykonaj jedno z poniższych zadań.  Zadania mogą być wykonywane całą grupą lub indywidualnie. Możesz też wymyślić swoje własne zadanie związane z tematem warsztatu i wysłać do akceptacji na adres [email protected].

 1. Znajdź organizacje zajmujące się wolontariatem w Twoim miejscu zamieszkania.
 2. Zaplanuj działania dla siebie jako wolontariuszki.
 3. Stwórzcie propozycje koła wolontariatu.
 4. Zorganizujcie spotkanie z znanymi wam wolontariusz(k)ami.
 5. Odwiedźcie strony internetowe wolontariat.org.pl, wolontariat.ngo.pl.
 6. Stwórzcie folder z możliwościami wolontariatu w waszym mieście.
Print Friendly, PDF & Email
1+
Autor:
pwd. Katarzyna Jagoda
Chorągiew Śląska, Hufiec Częstochowa
Recenzent:
hm. Anna Książek
Chorągiew Łódzka, Hufiec Łódź Widzew
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
 • wiedziała co oznaczają pojęcia: wolontariuszka, wolontariat
 • znała cechy, które powinna posiadać wolontariuszka
 • znała formy wolontariatu
 • znała prawa i obowiązki wolontariuszki
 • znała treść umowy wolontariackiej
 • znała korzyści płynące z bycia wolontariuszką
Realizowane wymagania:
Wymagania z prób realizowane poprzez te zamierzenia:
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
 • Wartości harcerskie
Uszczegółowienie:

Ekonomia - filantropia
Zakres tematyczny:

 • Pomaganie innym
Forma materiału
Typ materiału:

Pełen konspekt zajęć
Informacje organizacyjne
min
6
opt
16
maks
20
90 min.
Prowadzących: 1
Uwagi:

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

pomieszczenie
Wymagane materiały:

Bristol, szary papier, markery, kolorowy papier 2 inne kolory- wycięte dłonie, wydruki z załączników.

Przebieg
1
5 min.
Wprowadzenie
Forma: pogadanka
Prowadząca wprowadza dziewczęta w temat wolontariatu i pracy wolontariuszki na podstawie poniższego cytatu.
"I ciebie, i mnie stworzono do wielkich rzeczy. Nie stworzono nas byśmy przeszli przez życie bez celu. A ową wielką rzeczą jest kochać i być kochanym.”
Matka Teresa z Kalkuty
2
15 min.
Definicje
Forma: ćwiczenie
Rozdanie karteczek z dłońmi w dwóch kolorach, uczestniczki zaczynają grupować się w zależności od kolorów. Jedna grupa dziewcząt definiuje słowo wolontariuszka, druga słowo wolontariat. Następnie przedstawiają swoje definicję i uzupełniają nawzajem.
Wolontariat jest to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza relacje rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Wolontariuszką nazywamy osobę, która takie działania podejmuje.
3
15 min.
Jaka powinna być wolntariuszka?
Forma: plakat
Dziewczęta w grupach rysują idealną wolontariuszkę wraz z oznaczeniem jej cech na rysunku. Przedstawienie plakatów i zawieszenie ich w sali.
4
10 min.
Zasady, jakimi kieruje się wolontariuszka
Forma: Burza mózgów
Dziewczęta proponują zasady jakimi powinien kierować się wolontariuszka i spisuje je na szary papier, następnie wybierają te najważniejsze
Przykłady:
 Postępować zgodnie z swoim sumieniem
 Być lojalnym wobec innych
 Nie krytykuj rzeczy, który nie rozumiesz.
 Mówić otwarcie co się myśli
 Być osobą, na której można polegać.
 Działaj w zespole, współpracuj z innymi
5
15 min.
Wolontariat - dokumenty
Forma: praca z tekstem
Dziewczęta podzielone zostają na 2 grupy jedna z nich otrzymuje wersję Karty Etycznej Wolontariusza druga przykładowej Umowy Wolontariackiej (Załącznik nr 1). Muszą tekst przeanalizować, pokazać co dla nich jest najważniejsze i co chciałyby zmienić lub dodać.
6
10 min.
Różne formy wolontariatu
Forma: praca w grupach
Dziewczęta szukają po sali kopert, w których umieszczone zdjęcia i opisy różnych form wolontariatu. Następnie zapoznają się z ich treścią i prezentują ją grupie, wskazują jednocześnie jego zalety (Załącznik nr 2).
7
5 min.
Podsumowanie
Prowadząca w kilku słowach podsumowuje przeprowadzone zajęcia. Zwraca rówież uwagę, że bycie członkinią ZHP to również wolontariat - prowadzenie zbiórek, akcje charytatywne, zabawy dla dzieci, obozu i wiele innych działań to w większości działania wolontariackie.
Załączniki
1
Załącznik 1

Kopii:
4
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Wolontariat - dokumenty
2
Załącznik 2

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Różne formy wolontariatu
Pobierz wszystkie załączniki