INSPiRADA – Problemy wychowawcze na lata 2016-2018: Konsumpcjonizm i roszczeniowość

Uchwała nr 26/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 5 września 2015 r. w sprawie wskazania problemów wychowawczych, które zostaną uwzględnione w pracy wychowawczej Związku w roku harcerskim 2016/2017 i 2017/2018 wymieniła: roszczeniowość, konsumpcjonizm, oportunizm oraz malkontenctwo. Niniejsze zajęcia dotykają dwóch pierwszych z nich. Zbiórka przewidziana dla instruktorów poziomu hufca, z niewielkimi modyfikacjami może być przeprowadzona dla innych instruktorów (w tym drużynowych) oraz wędrowników.

Print Friendly, PDF & Email
3+
Autor:
hm. Lucyna Czechowska, ZOKK, ZOPK, Hufiec Toruń, Chorągiew Kujawsko-Pomorska
hm. Maria Kotkiewicz, ZOKK, Hufiec Częstochowa, Chorągiew Śląska
Recenzenci
 • hm. Łukasz Kochowski, ZOKK, ZOKP, Chorągiew Gdańska
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
 • wiedział na czym polegają problemy nadmiernej konsumpcji i roszczeniowości oraz jakie są ich przejawy;
 • miał świadomość własnych potknięć na tym polu oraz wolę poprawy;
 • potrafił zauważyć i właściwie zareagować na przejawy tych problemów w swoim środowisku.
Realizowane wymagania:
Wymagania z prób realizowane poprzez te zamierzenia:
 • Wymagania na stopień HO: Siła ciała (1. Prowadzę higieniczny tryb życia i doskonalę swoją sprawność fizyczną. Znam granice swojej wytrzymałości fizycznej.)
 • Wymagania na stopień HO: Siła rozumu (2. Rozsądnie gospodaruję własnymi i powierzonymi zasobami finansowymi. Opracowałam/em sposób sfinansowania wybranego przedsięwzięcia i zrealizowałam/em go.)
 • Wymagania na stopień HO: Siła ducha (4. Staram się żyć w harmonii z naturą.)
 • Wymagania na stopień HO: Siła ducha (8. Dziedziny swoich zainteresowań porównałam/em z potrzebami środowiska. W ten sposób określiłam/em swoje pole służby. Pełniłam/em służbę przez wyznaczony czas.)
 • Wymagania na stopień HR: Praca nad sobą
 • Wymagania na stopień HR: Służba
 • Wymagania znaków służb, szczególnie znak służby przyrodzie i znak służby zdrowiu
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
 • Wartości harcerskie
 • Inne
Uszczegółowienie:

Zbiórka dotyczy dwóch z czterech problemów wychowawczych uznanych za najbardziej dojmujące we współczesnym polskim społeczeństwie, dotyczy więc złych postaw, jakim pragniemy przeciwstawić pozytywne kontrpostawy.
Zakres tematyczny:

 • konsumpcjonizm -> odpowiedzialna konsumpcja; ofiarność; altruizm; charytatywność; poświęcenie; służba; duchowość; celowość – świadomość; współdziałanie ku oszczędności i empatii
 • roszczeniowość -> służba; bezinteresowność; braterstwo; empatia; zaradność życiowa; umiejętność pracy nad sobą
Forma materiału
Typ materiału:

Pełen konspekt zajęć
Informacje organizacyjne
min
20
opt
15
maks
10
135 min.
Prowadzących: 2
Uwagi:

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

harcówka
Warunki:

potrzebne źródło zasilania prądem, ławki i krzesła (do zaadaptowania podczas sądu nad poglądem)
Wymagane materiały:

rzutnik, komputer, głośniki, markery, papier wielkości A3 (mogą być stare plakaty), kartki makulaturowe (w gestii prowadzących), https://vimeo.com/5487422 - film, http://ziemianarozdrozu.pl/artykul/81/story-of-stuff-opowiesc-o-rzeczach - film, http://teg.edu.pl/film-o-warunkach-pracy-w-chinskich-fabrykach (film).
Materiały uczestnika:

długopis

Przebieg
1
7 min.
Powitanie
Forma: rundka
Odpowiedzialny: Maria
Na wstępie prowadząca w dwóch zdaniach wprowadza uczestników w tematykę zajęć: 2 problemy wychowawcze. W ramach powitania i zawiązania grupy prowadząca prosi uczestników, aby się po kolei przedstawili podając swoje imię, miejsce pochodzenia/zamieszkania oraz państwo, w którym najchętniej by zamieszkali, gdyby mieli opuścić Polskę.
2
5 min.
Film - ziemniak
Forma: film
Odpowiedzialny: Maria
Film pokazujący drogę ziemniaka od jego posadzenia do momentu sprzedaży oraz ideę kupowania lokalnie.
Potrzebne materiały: 1 - Film Grupy eFTe ze strony Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie(https://vimeo.com/5487422)
3
8 min.
Państwa – co i skąd importujemy
Forma: pogadanka
Odpowiedzialny: Lucyna
Prowadząca rozdaje uczestnikom karteczki z nazwami państw i prosi, aby podać przykłady artykułów spożywczych i przemysłowych, jakie Polska z nich importuje. Pojawiające się odpowiedzi w razie potrzeby uzupełnia i komentuje. Na zakończenie stara się pokazać w jakich skomplikowanych zależnościach funkcjonuje współczesny świat i jak naszymi codziennymi wyborami konsumenckimi wpływamy na życie osób oddalonych od nas o tysiące kilometrów.
Potrzebne materiały: 2 - Karteczki z nazwami państw 3 - Ściąga państw i artykułów, jakie z nich Polska importuje
4
20 min.
Ćwiczenie – droga produktu
Forma: plakat
Odpowiedzialny: Lucyna
Prowadząca prosi uczestników podzielonych na dwie grupy o stworzenie plakatu przedstawiającego drogę produktu (a. od pola bawełny do jeansów w polskim sklepie; b. od rudy kasyterytu do polskiego sklepu z iPhonami). W zadaniu chodzi o uchwycenie całego procesu produkcji (np. szycie, barwienie), transportu, dystrybucji itp. W razie potrzeby uczestnicy mogą korzystać z Internetu we własnych telefonach lub innych źródeł wiedzy. Po powstaniu prac i omówieniu ich przez autorów swój komentarz daje także prowadząca. Jako materiały do poszerzenia wiedzy własnej (zarówno prowadzącego przed zajęciami, jak i uczestników już po nich) polecamy: film Story of Stuff oraz ściągę.
Potrzebne materiały: 4 - Film Tides Foundation, Funders Workgroup for Sustanble Production and Consumption i Free Range Studios ze portalu Ziemia na Rozdrożu(http://ziemianarozdrozu.pl/artykul/81/story-of-stuff-opowiesc-o-rzeczach) 5 - Ściąga drogi produktu dla jeansów i iPhona Papier wielkości A3 i markery
6
10 min.
Film - prawa pracownicze
Forma: film
Odpowiedzialny: Maria
Film o pracy w chińskich fabrykach dla Dela.
Potrzebne materiały: 6 - Film Fundacji CentrumCSR.PL z strony Tygodnia Edukacji Globalnej (http://teg.edu.pl/film-o-warunkach-pracy-w-chinskich-fabrykach)
7
15 min.
Jak sobie radzić z konsumpcjonizmem?
Forma: dyskusja
Odpowiedzialny: Maria
Dobre rady programowców - rundka (nie można powtarzać wypowiedzi poprzednika, buławą głosu jest wydruk grafiki: refuse-reduce-reuse-repurpose-reinvent-recycle. Zanim uczestnicy się wypowiedzą prowadząca tłumaczy znaczenie każdego słowa z grafiki.
Potrzebne materiały: 7 - Grafika: refuse-reduce-reuse-repurpose-reinvent-recycle
8
55 min.
Roszczeniowość w nas
Forma: sąd nad poglądem
Odpowiedzialny: Lucyna
Prowadząca czyta uczestnikom wpis z pamiętnika osoby podobnej do nich wiekiem i sytuacją życiową, która żali się na wiele przykrości i niedociągnięć ze strony innych, jakie ją spotkały. Po odczytaniu prosi, aby uczestnicy podzielili się na trzy grupy: a. utożsamiających się z postawą autora, b. nieutożsamiających się z postawą autora, c. z mieszanymi uczuciami. Na tej podstawie przydziela im rolę w procesie (Obrona, Oskarżenie, Ława przysięgłych), w którym autor wpisu oskarża Los o złe traktowanie. Jedna z prowadzących wciela się w rolę Sędziego, a druga Oskarżonego (Losu).

Zasady organizacji sądu nad poglądem:
- 3 grupy (Oskarżenie, Obrona, Ława Przysięgłych), które same wybierają spośród siebie lidera (Adwokata, Prokuratora, Przewodniczącego Lawy) mówiącego w ich imieniu;
- Sąd orzeka na podstawie zeznań Oskarżonego oraz innych wezwanych osób, nie można powoływać się na dowody;
- Oskarżony jest winny dopóki nie udowodni swojej niewinności;
- Strony procesu mają 15 minut na przygotowanie (w tym czasie muszą opracować strategię obrony/oskarżenia, wybrać spośród siebie świadków, ułożyć pytania do nich oraz do Oskarżonego);
- Każdy świadek przed wystąpieniem w procesie musi być zaakceptowany przez sędziego;
- Obrona i oskarżenie na przemian powołują i przesłuchują świadków;
- Prokurator wygłasza swoją mowę końcową, po czym ostatnie słowa może wypowiedzieć Oskarżony lub Adwokat w jego imieniu;
- Ława przysięgłych udaje się na naradę, po czym Przewodniczący podaje werdykt oraz ewentualnie karę.
Potrzebne materiały: 8 - Wpis z pamiętnika
9
15 min.
Roszczeniowość wokół nas
Forma: rzut problemem
Odpowiedzialny: Maria
Prowadząca prosi uczestników, aby kartach wypisali swoje problemy z roszczeniowością wokół nich (w domu, pracy, ze strony harcerskich podwładnych i przełożonych), z jakimi nie mogą sobie poradzić. Następie zgniecione kartki rzucane są do kręgu, z którego każda osoba losuje "cudzy" problem i stara się powiedzieć, jak sama by na niego zaradziła.
Potrzebne materiały: kartki makulaturowe, długopisy
Załączniki
1
2 - Karteczki z nazwami państw

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: 3
2
3 - Ściąga państw i artykułów, jakie z nich Polska importuje

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: 3
3
7 - Grafika: refuse-reduce-reuse-repurpose-reinvent-recycle

Kopii:
1
Grubość:
Gruba
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: 7
4
5 - Ściąga drogi produktu dla jeansów i iPhona

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: 4
5
8 - Wpis z pamiętnika

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: 8
Pobierz wszystkie załączniki