Ja pomagam, Ty pomagasz, My pomagamy

*Całość materiałów opracowanych w projekcie Ekonomia jest kobietą pisana jest w formie żeńskiej. Mimo to mogą być one swobodnie używane również w grupach koedukacyjnych. Jeśli masz jakieś przemyślenia na temat tego scenariusza, uważasz, że coś warto byłoby zmienić, ulepszyć, dodać – napisz do nas: [email protected]

Dlaczego warto: Zajęcia pozwolą uczestniczkom pochylić się nad istotą pomocy innym. Uczestniczki rozważą zalety wynikające z pomagania, wolontariatu, dobroczynności. Uczestniczki będą miały okazję skonfrontować swoje poglądy na różne współczesne tematy związane z zaangażowaniem społecznym i dobroczynnością.

Zadania: Jeśli chcesz wziąć udział w propozycji programowej Ekonomia jest kobietą i zdobyć jedną z części plakietki, oprócz przeprowadzenia poniższego warsztatu, wykonaj jedno z poniższych zadań.  Zadania mogą być wykonywane całą grupą lub indywidualnie. Możesz też wymyślić swoje własne zadanie związane z tematem warsztatu i wysłać do akceptacji na adres [email protected].

 1. Nakręćcie kilkuminutowy film promujący ideę pomagania.
 2. Podejmijcie się organizacji „Szlachetnej Paczki” (więcej informacji na stronie: szlachetnapaczka.pl).
 3. Dowiedzcie się czego potrzeba w Miejskim/Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (lub innej placówce) w Waszej okolicy i urządźcie zbiórkę w waszej społeczności lokalnej.
 4. Podejmij stały wolontariat na rzecz wybranej przez siebie organizacji, której celem jest pomoc innym.
 5. Skontaktuj się z przedstawicielem/ką organizacji pozarządowej pomagającej innym. Same wybierzcie najbardziej interesujący Cię obszar pomocy. Przeprowadź wywiad, spróbuj znaleźć odpowiedzi na nurtujące cię pytania, wywiad opublikuj na stronie drużyny, w lokalnej gazecie itp.
 6. Dowiedzcie się które z lokalnych organizacji, stowarzyszeń lub fundacji poszukuje wolontariuszek, zachęć znajomych/e do zastania wolontariusz(k)ami
 7. Zaproście na kolejne spotkanie kogoś kto brał udział w wolontariacie zagranicznym. Niech opowie wam o swoich motywacjach do podjęcia tego działania, doświadczeniach i przeżyciach. Zapoznajcie się z ofertą organizacji przyjmujących wolontariuszki, być może zainspiruje Was to do wyjazdu w wakacje lub innym wolnym czasie.
Print Friendly, PDF & Email
2+
Autor:
phm. Katarzyna Subko
Chorągiew Łódzka, Hufiec Łódź Widzew
Recenzent:
hm. Anna Książek
Chorągiew Łódzka, Hufiec Łódź Widzew
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
 • znała różnorodne sposoby pomagania
 • rozumiała potrzebę pomagania
 • potrafiła pomagać w sposób odpowiedzialny
 • świadomie podejmowała decyzje dotyczące swoich działań z zakresu dobroczynności
 • potrafiła przekonać inne osoby do pomagania
Realizowane wymagania:
Wymagania z prób realizowane poprzez te zamierzenia:
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
 • Wartości harcerskie
 • Inne
Uszczegółowienie:

Ekonomia - filantropia
Zakres tematyczny:

 • pomaganie
Forma materiału
Typ materiału:

Pełen konspekt zajęć
Forma szczegółowa:

Bieg harcerski
Informacje organizacyjne
min
10
opt
16
maks
20
90 min.
Prowadzących: 1
Uwagi:

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

Sala umożliwiająca swobodną pracę w kilku grupach. Dostęp do Internetu bezprzewodowego będzie dodatkową korzyścią, ale można się bez niego obyć.
Wymagane materiały:

Kartki, długopisy lub mazaki. Laptop do odtworzenia filmów (z dostępem do Internetu lub z ściągniętymi wcześniej filmami).

Przebieg
1
20 min.
Wprowadzenie do tematu
Forma: dyskusje w parach
Przywitaj uczestniczki spotkania, krótko wprowadź w temat. Opowiedz, że dziś zajmiecie się tematyką pomagania. Poproś aby uczestniczki dobrały się w pary i w kilku zdaniach odpowiadały na pytania które będziesz zadawać. Po każdym pytaniu uczestniczki powinny zmienić rozmówczynie. Na każde z pytań poświęć ok. 2-3 minuty.
a. Czy komuś dziś pomogłaś?
b. Opowiedz o sytuacji w której pomogłaś komuś w czymś naprawdę ważnym.
c. Czy przydarzyła Ci się jakaś ważna sytuacja, kiedy potrzebowałaś pomocy i ktoś Ci jej udzielił? Jaka była to pomoc?
d. Czy jakaś ze znanych osób kojarzy Ci się z pomaganiem?
e. Jakie uczucia towarzyszyły Ci kiedy komuś pomagałaś?
f. Czy zdarzyła się sytuacja kiedy komuś nie pomogłaś mimo, że tego potrzebował?

Możesz dodać także inne pytania według własnego uznania. Nie musisz wykorzystywać wszystkich z zaproponowanych.
Podsumowując zadanie poproś uczestniczki, aby opowiedziały o czymś co szczególnie je zaskoczyło lub zainteresowało w wypowiedziach koleżanek.
Porozmawiajcie krótko na podstawie opowiedzianych historii o tym w jakiś sytuacjach pomagamy, co nas motywuje do pomagania, jak dostrzegamy sytuacje w których nasza pomoc jest potrzebna?
W jakich sytuacjach nie pomagamy? Czym jest to spowodowane?
2
20 min.
Jak pomagać?
Forma: Burza mózgów/prezentacja filmu
Poproś uczestniczki aby na małych kartkach wypisały sposoby w jakie one mogą pomagać. Samodzielnie lub w grupie. Celem tego zadania jest zebranie jak największej ilości możliwości pomagania. Zorganizowanego i spontanicznego.
(opcjonalnie)Na podsumowanie burzy mózgów pokaż uczestniczkom film „Pomaganie jest fajne” (http://www.youtube.com/watch?v=0krQl1Qc7Wo)
Zapytaj uczestniczki o odczucia po obejrzeniu filmu.
3
30 min.
Dyskusja
Forma: praca w grupach
Podziel uczestniczki na 4 grupy, w których będą realizować kolejne zadanie. Każdej z grup przydziel jeden tematów do przedyskutowania (załącznik 1). Poproś aby uczestniczki dogłębnie przeanalizowały temat.
Poproś, aby grupy krótko opowiedziały o tematach o których dyskutowały i wypracowanych wnioskach. Daj szansę pozostałym uczestniczkom wypowiedzieć swoje zdanie. Tematy mogą wydać się kontrowersyjne, zadbaj o atmosferę sprzyjającą wyrażaniu swojej opinii. W zadaniu nie chodzi o to, aby jasno określić które zachowania są dobre a które złe, ani o to aby udowodnić którąkolwiek z tez. Celem jest skłonienie uczestniczek do przemyśleń i szerszego spojrzenia na temat dobroczynności i pomagania.
4
20 min.
Manifest mądrego pomagania
Forma: praca w grupach
Podziel uczestniczki na nowe grupy. Poproś uczestniczki aby w 4-5 osobowych grupach (tak aby każda mogła zaangażować się w pracę) przygotowały kilka zasad mądrego pomagania. Jeśli dysponujecie większą ilością czasu poproś, aby swój manifest przedstawiły w jakieś ciekawej formie. Może to być plakat, krótka scenka, utwór wierszowany, jeśli posiadacie komputer i aparat fotograficzny zaproponuj jednej z grup zrobienie krótkiego fotoreportażu. Wybór form ogromny i dowolny.
5
15 min.
Podsumowanie
Usiądźcie w kręgu, niech każda z uczestniczek ma okazję podsumować spotkanie, krótko opowiedzieć o swoich odczuciach, przemyśleniach być może postanowieniach. Na koniec możesz przytoczyć Przypowieść o Rozgwiazdach (załącznik nr 2). Możesz też wręczyć wydrukowany tekst każdej
z uczestniczek na zakończenie spotkania. Zaproponuj uczestniczkom wykonanie wybranego zadania z listy zadań dodatkowych. Indywidualnie lub zespołowo.
Załączniki
1
Załącznik 1

Kopii:
2
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Dyskusja
2
Załącznik 2

Kopii:
16
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Podsumowanie
Pobierz wszystkie załączniki