KAMYK NA SZAŃCU – Pomysł na zajęcia podczas zbiórki zuchowej o Aleksandrze Kamińskim pt. „Leśnicy Cwanego Wodza”

Hm. Aleksander Kamiński, jest dobrze nam znany jako autor „Kamieni na szaniec” czy „Antka Cwaniaka”. Jego dorobek trwale zapisał się na kartach historii harcerstwa, a sam druh Kamyk jest wzorcem osobowym dla współczesnych instruktorów po dziś dzień.
Wspominając druha Kamyka stworzyliśmy propozycję programową o jego życiu i twórczości – “Kamyk na szańcu”. W tym materiale znajdziecie kilka pomysłów, które można wykorzystać na zbiórkach, informacje o Kamyku oraz linki do innych materiałów.

Print Friendly, PDF & Email
4+
Redaktor:
Emilia Kulczyk
Autorzy:
  • hm. Lucyna Czechowska
  • hm. Emilia Kulczyk
Recenzenci
  • Główna Kwatera ZHP
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
  • znał osobę Aleksandra Kamińskiego
  • znał zawód leśnika i świat przyrody
  • wiedział jak zachowywać się na łonie natury
Realizowane wymagania:
Wymagania z prób realizowane poprzez te zamierzenia:
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
  • Wartości harcerskie
  • Zawody i profesje
Uszczegółowienie:

Zakres tematyczny:

  • patriotyzm, natura
Forma materiału
Typ materiału:

Pełen konspekt zajęć
Informacje organizacyjne
min
opt
12
maks
70 min.
Prowadzących: 1
Uwagi:

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

las/park
Wymagane materiały:

• 2 szkatułki
• List od A. Kamińskiego
• Wskazówki Cwanego Wodza
• Dyplomy dla zuchów
• Tekst piosenki
• chustka na oczy
Ubiór uczestnika:

odpowiednie do warunków atmosferycznych

Przebieg
Załączniki
1
Konspekt

Kopii:
1
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Konspekt
Pobierz wszystkie załączniki