Kobiety sukcesu

*Całość materiałów opracowanych w projekcie Ekonomia jest kobietą pisana jest w formie żeńskiej. Mimo to mogą być one swobodnie używane również w grupach koedukacyjnych. Jeśli masz jakieś przemyślenia na temat tego scenariusza, uważasz, że coś warto byłoby zmienić, ulepszyć, dodać – napisz do nas: [email protected]

Dlaczego warto: Kobieta współcześnie dla wielu jest istotą silniejszą niż niejeden mężczyzna. Tematyka funkcjonowania współczesnej kobiety jest bardzo ważna i aktualna, szczególnie w czasie, kiedy kobietom stawiane są coraz wyższe wymagania, a także same kobiety je sobie stawiają. Kobiety stają się coraz bardziej świadome własnych możliwości, ale jednocześnie spotykają się z wieloma trudnościami ze strony otoczenia, oczekiwaniami innych i swoimi słabościami. Dlatego kobiety odnoszące sukces powinny być stawiane za wzór. Ukazanie kobiety odnoszącej sukces w pracy i godzącej to z osobistymi obowiązkami pokaże dziewczynkom, że wytrwałą praca i konsekwencją w dążeniu do celu można osiągnąć szczyt.

Zadania: Jeśli chcesz wziąć udział w propozycji programowej Ekonomia jest kobietą i zdobyć jedną z części plakietki, oprócz przeprowadzenia poniższego warsztatu, wykonaj jedno z poniższych zadań.  Zadania mogą być wykonywane całą grupą lub indywidualnie. Możesz też wymyślić swoje własne zadanie związane z tematem warsztatu i wysłać do akceptacji na adres [email protected]

 1. Przygotuj prezentację wybranej przez siebie kobiety sukcesu.
 2. Opowiedz o kobietach sukcesu które poznałaś na spotkaniu swojej rodzinie, klasie lub koleżankom z podwórka.
 3. Przeprowadź wywiad z 5 wybranymi osobami, spytaj o ważne dla nich kobiety sukcesu, poproś by powiedziały kilka słów o wybranych postaciach.
 4. Przygotujcie razem prezentację o kobietach sukcesu dla rodziców lub innej gromady/klasy.
 5. Jaka kobieta z Twojego najbliższego otoczenia jest dla Ciebie ważna? Może mama, siostra, pani nauczycielka? Napisz w kilku zdaniach dlaczego ta kobieta jest dla Ciebie ważna i powiedz jej o tym.
Print Friendly, PDF & Email
0
Autor:
hm. Magdalena Karp
Chorągiew Łódzka, Hufiec Łódź Górna
Recenzent:
hm. Anna Książek
Chorągiew Łódzka, Hufiec Łódź Widzew
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
 • potrafić nazwać cechy charakteru człowieka mające wpływ na odnoszenie sukcesów
 • potrafić planować, organizować i oceniać pracę własną i koleżanek
 • umieć efektywnie współdziałać w grupie
Realizowane wymagania:
Wymagania z prób realizowane poprzez te zamierzenia:
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
 • Hobby i zainteresowania
 • Zawody i profesje
 • Inne
Uszczegółowienie:

Ekonomia - moja przyszłość ekonomiczna
Zakres tematyczny:

 • kobiety sukcesu
Forma materiału
Typ materiału:

Pełen konspekt zajęć
Informacje organizacyjne
min
10
opt
20
maks
30
90 min.
Prowadzących: 1
Uwagi:

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

dowolne
Wymagane materiały:

Wyszczególnione załączniki, duże tekturowe arkusze (po jednym na grupę), kredki, mazaki, farby, kolorowe balony, puszka/butelka (na kapsułę czasu).

Przebieg
1
10 min.
Rozpoczęcie
Forma: zabawa
Prowadząca wita uczestniczki. Każda dziewczynka wybiera sobie piktogram z buzią symbolizującą nastrój, w jakim znajduje się danego dnia (wesoły, smutny, zmęczony, zły, śpiący, pełen energii. Załącznik nr 1) i przy nim staje. Po tym wstępie następuje zaśpiewanie piosenki na powitanie:
Uczestniczki stają w parach tworząc dwa koła (wewnętrzne i zewnętrzne). Pary zwrócone są twarzami do siebie.
„Podaj rękę przyjacielu i przywitaj się,
w prawo ukłoń się, w lewo ukłoń się.
Podaj rękę przyjacielu i uśmiechnij się,
dziś mamy dobry dzień”.
Koło zewnętrzne przesuwa się o jedną osobę, aż wrócimy do par rozpoczynających zabawę.
2
5 min.
Wprowadzenie do tematu
Forma: rozmowa
Prowadząca wyjaśnia uczestniczkom, że podczas dzisiejszego spotkania poznają wyjątkowe osoby, które w różny sposób i różnych dziedzinach osiągnęły sukces. Jednak zanim przyjrzymy się im sylwetkom, musimy wyjaśnić poszczególne niejasne słowa, które związane są z tymi osobami (załącznik nr 2). Po ich wyjaśnieniu prowadząca płynnie przechodzi do dalszej części zbiórki i zadania.
3
10 min.
Kim jest ta kobieta?
Forma: praca w grupach
Dziewczęta otrzymują kopertę z zadaniami. Każda grupa będzie pracować z postacią innej kobiety. Ich zadaniem jest zapoznać się z krótką notką biograficzną oraz odpowiedzieć na pytania (załącznik nr 3).
4
15 min.
Wizualizacja kobiety sukcesu
Forma: praca plastyczna
Dziewczynki otrzymują duże tekturowe arkusze wycięte w kontur osoby (wielkości dorosłej kobiety). Zadaniem grup będzie przy użyciu różnorodnych materiałów plastycznych przygotowanie wizerunku kobiety (tej, nad która pracowali w grupach) w skali 1:1. Pomocne w wykonaniu zadania będą materiały otrzymane od prowadzącej (załącznik nr 4).
5
10 min.
Kolorowe kąty
Forma: zabawa
Prowadząca przed rozpoczęciem zabawy wiesza w każdym kącie sali balony w innym kolorze, każdy kąt to inny kolor (mogą odpowiadać postaciom kobiet, nad którymi pracują grupy). W czasie zabawy dziewczynki swobodnie poruszają się po sali (mogą w rytm muzyki). Na hasło prowadzącej (lub gdy muzyka przestaje grać), woła ona nazwę koloru, np. „czerwony" i wszyscy musza pobiec do odpowiedniego miejsca. Osoba, która zorientuje się jako ostatnia lub pomyli odpada.
6
20 min.
Konferencja prasowa
Forma: prezentacja
Dziewczynki w grupach prezentują wyniki swojej pracy na specjalnie zwołanej konferencji prasowej. Konferencje będą dotyczyć kobiet, nad postacią których pracowały. Do przeprowadzenia wywiadu wykorzystują fotografie, pytania zawarte w tekście. Ważnym jest, by prowadząca moderowała konferencje, podpowiadała zakres pytań (np. zwróćcie uwagę na strój bohaterki – czy kobieta sukcesu może pokazywać się publicznie nieelegancko ubraną jak Martyna Wojciechowska? Itp.).
Konferencja ma kształt wystąpień grup. Każda grupa ustawia się naprzeciwko reszty dziewczynek prezentując wizualizację swojej bohaterki. Rozpoczynają opowiadanie o wybranej kobiecie sukcesu. Reszta uczestniczek zajęć zadaje pytania do bohaterki, na które odpowiadają członkinie grupy.
7
10 min.
Moja kobieta sukcesu
Forma: burza mózgów
Prowadząca podsumowuje zajęcia, prezentując cechy, jakimi powinna odznaczać się kobieta sukcesu. Zachęca dziewczynki, by zastanowiły się nad tym, czy oprócz wymienionych, znają inną panią, która zasługuje na miano kobiety sukcesu (począwszy od własnej rodziny, na innym kraju skończywszy). Uczestniczki zajęć dzielą się refleksjami i wyjaśniają, dlaczego właśnie wskazane kobiety zasługują ich zdaniem na to miano.
8
10 min.
Posumowanie - kapsuła czasu
Prowadząca pokazuje dziewczynkom puszkę – kapsułę czasu. Prosi, by każda uczestniczek spotkania narysowała bądź napisała na niej, w jakiej dziedzinie chce odnieść sukces. Kapsułę schowamy w harcówce (lub zakopiemy w wybranym miejscu) i otworzymy po upływie ustalonej liczby lat.
Załączniki
1
Załącznik 3

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Kim jest ta kobieta?
2
Załącznik 4

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Wizualizacja kobiety sukcesu
3
Załącznik 1

Kopii:
5
Grubość:
Normalna
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Rozpoczęcie
4
Załącznik 2

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Wprowadzenie do tematu
Pobierz wszystkie załączniki