Gra fabularna “Kocur z kamienicy książąt mazowieckich”

Kocur z kamienicy Książąt Mazowieckich (okładka)Fabuła gry została napisana w oparciu o tekst legendy warszawskiej „Kocur z kamienicy Książąt Mazowieckich” i osadzona w realiach dynastii Piastów na przełomie XIV i XV wieku. Niniejszy materiał zawiera tekst legendy oraz opis przygotowań, przebiegu i zakończenia gry.

Uczestnicy biorąc udział w grze mają możliwość przeżycia interesującej i nietypowej przygody miejskiej, zdobycia nowych wrażeń i doświadczeń, co bezpośrednio wpływa na wzmocnienie patroli wędrowniczych. Poziom trudności gry jest dostosowany do możliwości młodzieży w wieku 16-21 lat, co powoduje, że stanowi ona dla nich wyzwanie, a wspólna wygrana przyjmuje znamiona wyczynu. Wędrownicy chcąc zmieniać świat na lepszy, swoje ulepszanie świata powinni zaczynać od samych siebie.

Gra „Kocur z kamienicy Książąt Mazowieckich” wymaga od młodych ludzi doskonalenia umiejętności współpracy, logicznego myślenia, wnioskowania, działań pod presją czasu, przezwyciężania trudności, rozwija zdolność wydawania sądów o zjawiskach/sytuacjach spotykanych w terenie, umożliwia młodzieży utrwalanie nawyków przydatnych w życiu społecznym, zmusza do konsultacji własnych poglądów/opinii/pomysłów, a nierzadko odrzucenia ich i wspólnego podążania za decyzją większości – co dzięki samoobserwacji każdego uczestnika gry daje mu informację o jego predyspozycjach, umiejętnościach pracy z grupą i w grupie, którym warto się przyjrzeć i poddać refleksji, a następnie pracy nad sobą, poszukując w sobie i doskonaląc to, co najlepsze przy eliminowaniu słabości.

Uczestnicy gry poznają historię z legendy warszawskiej, ciekawe miejsca na Starym Mieście oraz będą mieli możliwość podziwiania pięknej architektury starówki.

Gra  „Kocur z kamienicy Książąt Mazowieckich” powstała w ramach prac Referatu Wędrowniczego Chorągwi Stołecznej ZHP i jest przeznaczona dla wędrowników.

Print Friendly, PDF & Email
1+
Redaktor:
phm. Małgorzata Szwed HR - w latach 2016-2018 szefowa Referatu Wędrowniczego Chorągwi Stołecznej ZHP, zastępczyni kierowniczki Wydziału Inspiracji i Poradnictwa Głównej Kwatery ZHP
Autorzy:
  • pwd. Lucyna Iwanow
  • phm. Małgorzata Szwed
Recenzenci
  • hm. Agata Erhardt-Wojciechowska
  • hm. Sylwia Gudyka
  • hm. Marta Wiśnioch
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
Realizowane wymagania:
Wymagania z prób realizowane poprzez te zamierzenia:
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
  • Zbiórka okolicznościowa
  • Wartości harcerskie
Uszczegółowienie:

Zakres tematyczny:

  • Legendy warszawskie
Forma materiału
Typ materiału:

Pojedynczy element zajęć (np. ćwiczenie, gra)
Forma szczegółowa:

Gra fabularna
Informacje organizacyjne
min
3
opt
12
maks
375 min.
Prowadzących: 3
Wymagane: Znajomość legendy oraz całej historii zawartej w grze.
Uwagi:
Jeśli to możliwe postaci Kota, Anioła i Mularza powinny posiadać adekwatny strój/przebranie, które będą elementem budującym klimat gry.

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

Stare Miasto w Warszawie
Wymagane materiały:

Materiały do wydrukowania i zalaminowania:
1. Mapa obszaru gry dla każdego patrolu
2. Karta postaci dla każdego patrolu
3. Kamienie szlachetne – jeśli istnieje możliwość, warto użyć prawdziwych
kamieni podpisanych nazwami
4. Tablica wymiany kamieni szlachetnych

Pozostałe materiały do organizacji gry:
1. 6-ścienna kostka do gry
2. Taśma jednostronna
3. Taśma dwustronna
4. Nożyczki

Wyposażenie dla jednego patrolu:
1. Marker zmywalny
2. Sztywny arkusz A1
3. Ołówek z gumką
4. Linijka i ekierka
5. Kredki
Ubiór uczestnika:

Adekwatny do pogody panującej na zewnątrz.

Przebieg
1
20 min.
Przygotowanie do gry
Forma: Zapoznanie z legendą
Odpowiedzialny: Prowadzący
Przed rozpoczęciem gry uczestnicy oraz prowadzący powinni zapoznać się z tekstem legendy. Dodatkowo prowadzący powinni zapoznać się z całym materiałem gry.
Potrzebne materiały: Zasady gry, legenda
2
15 min.
Wprowadzenie
Forma: Przekazanie patrolom materiałów i informacji
Odpowiedzialny: Prowadzący
Należy przekazać patrolom materiały opisane w Zasadach gry oraz zapoznać z informacjami, o których mowa w opisie gry.
Potrzebne materiały: Zasady gry, mapa
3
300 min.
Gra fabularna
Forma: Gra fabularna
Odpowiedzialny: Prowadzący
Należy postępować zgodnie z zasadami opisanymi w pliku dotyczącym gry.
Potrzebne materiały: Zasady gry
4
60 min.
Podsumowanie
Forma: Sąd nad problemem
Odpowiedzialny: Prowadzący
Ostatnim etapem gry jest debata/sąd nad problemem, opisanym w celu dodatkowym. Czy patrol wsparł inicjatywę księcia Mazowieckiego i posłuchał Anioła, czy posłuchał księżnej Mazowieckiej i podążył historią z Kotem?
Załączniki
1
Gra fabularna - Kocur z kamienicy Książąt Mazowieckich

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Zasady gry
2
Mapa

Kopii:
1
Grubość:
Gruba
Druk:
KOLOR
Format:
A3
Dotyczy elementu zajęć: Wprowadzenie
3
Legenda

Kopii:
1
Grubość:
Gruba
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Przygotowanie, Podsumowanie
4
Karta postaci

Kopii:
1
Grubość:
Gruba
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Wprowadzenie, Gra fabularna
5
Tabela wymiany kamieni szlahcetnych

Kopii:
1
Grubość:
Gruba
Druk:
KOLOR
Format:
A5
Dotyczy elementu zajęć: Gra fabularna
Pobierz wszystkie załączniki