Król Artur i rycerze okrągłego stołu I

Przedstawiam Wam zbiórkę zuchową z cyklu Król Artur i rycerze okrągłego stołu

Print Friendly, PDF & Email
0
Autor:
Olga Piątek
Autorzy:
  • Olga Piątek
Recenzenci
  • hm. Anna Pruś, Chorągiew Stołeczna, hufiec Zielonka
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
  • wiedział jak wyglądało rycerskie życie, jaki powinen być rycerz
  • pozna związek między kodeksem rycerskim, a prawem zucha.
  • wrażliwszy na pomoc innym.
  • zintegrowany z resztą grupy
  • znał pojęcia o tematyce rycerskiej jak: ród, godło itp
Realizowane wymagania:
Wymagania z prób realizowane poprzez te zamierzenia:
  • -
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
  • Zawody i profesje
Uszczegółowienie:

rycerskie życie
Zakres tematyczny:

  • rycerstwo
Forma materiału
Typ materiału:

Pełen konspekt zajęć
Informacje organizacyjne
min
10
opt
15
maks
30
180 min.
Prowadzących: 3
Wymagane: otwartość
Uwagi:

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

harcówka lub teren otwarty
Warunki:

brak wymagań
Wymagane materiały:

1) Karton, kartki tekturowe.

2) Białe kartki z bloku rysunkowego, kredki, mazaki.

3) Arkusze szarego papieru, arkusze bloku rysunkowego A3 lub większe.

4) Przygotowane na kartkach prawa zucha oraz kodeksu rycerskiego.

5) Guziki, plastelina, koraliki, sznurek, wstążka, nożyczki, klej do papieru

6) legenda o królu Arturze
Materiały uczestnika:

-
Ubiór uczestnika:

bez znaczenia

Przebieg
1
15 min.
Forma: Rozpoczęcie fabuły
Zuchy dostają list od Króla Artura, w którym władca informuje dzieci, że niebawem wyjeżdża w daleką podróż. Z tego powodu poszukuje dzielnego, prawego rycerza, który zaopiekuje się Avalon podczas jego nieobecności. Aby zostać wybranym przez króla należy wykazać się wieloma umiejętnościami.
Potrzebne materiały: List od króla Artura
2
10 min.
Forma: Pląs
Zabawa ma na celu przypomnienie zuchom swoich imion oraz integrację całej grupy.

Ratatatum:

Uczestnicy siadają w kręgu, jedna osoba jest w środku.
Uczestnicy przedstawiają się swoimi imionami i starają się zapamiętać, jakie imię ma ich sąsiad z prawej i lewej strony.
Osoba siedząca w środku wskazuje na dowolną osobę z kręgu mówiąc albo: w prawo ratatatum, albo: w lewo ratatatum. Osoba wskazana musi powiedzieć imię sąsiada ze wskazanej strony, zanim przebrzmią słowa ratatatum. Jeśli jej się to nie uda, wchodzi do środka; jeśli zdąży, zabawę kontynuuje pierwsza osoba. Zabawa powinna przebiegać w szybkim tempie.
3
15 min.
Forma: Gawęda
Przeczytana zostanie legenda o Królu Arturze i rycerzach okrągłego stołu.

Prowadząca zadaje pytania:

Kim był król Artur?
Kim byli rycerze okrągłego stołu?
Dlaczego to właśnie Arturowi udało się wydobyć miecz ze skały?
Jak nazywał się miecz Artura?
Jakie atrybuty powinien posiadać każdy rycerz?
Kim są damy dworu? Jakie powinny być?
O co król Artur nas prosi?
Co możemy zrobić, aby pomóc Królowi Arturowi oraz jak to zrobić?
Potrzebne materiały: Legenda o królu Arturze
4
15 min.
Forma: Pląs
Rzeźba:

Każdy zespół otrzymuje zadanie ułożenia z własnych ciał rzeźby, które tylko w pewnym stopniu mają dotykać podłogi. Prowadzący mówi czym dana para dotyka podłogi, np. dwie nogi, cztery kolana, dwie nogi i dwa łokcie itp. Wygrywa zespół, który zostanie na “parkiecie” do końca zabawy.
5
25 min.
Forma: Majsterka
Każdy Zuch wykonuje miecz z kartonu lub koronę z tektury.
Potrzebne materiały: Kartony, tektura
6
10 min.
Forma: Pląs
Błyskawiczne obrazy:

Każdy uczestnik siedzi na podłodze i ma przed sobą kartkę oraz coś do pisania. Na znak prowadzącego rysuje coś na owej kartce.
Prowadzący gwiżdże co 2-3 sekundy. W tym momencie każdy powinien przesunąć kartkę na której aktualnie rysuje w prawo i szybko zacząć rysować na kartce, którą otrzyma od sąsiada z lewej strony. Zabawa trwa do momentu, w którym każdy otrzyma z powrotem kartkę, na której zaczynał rysowanie.
Potrzebne materiały: Kartki, pisaki,
7
20 min.
Forma: Ćwiczenia
Zuchy podzielone są na 3 szóstki (3, 3 i 4 osoby). Każda z szóstek dostaje zadania do wykonania:

– Wymyślenie nazwy rycerskiego rodu.
– Wymyślenie okrzyku swojego rodu.
– Wymyślenie wzoru herbu swojego rodu.
8
15 min.
Forma: Pląs
Wyjeżdżam w podróż:

Uczestnicy zabawy siedzą w kręgu. Jedna osoba mówi: „Wyjeżdżam
w podróż, ale najpierw muszę… (np. umyć okna)” i wykonuje ruch odpowiadający przedstawionej czynności. Następnie kolejna osoba powtarza czynność pierwszej osoby i dodaje nową. W ten sposób lista czynności staje się coraz dłuższa. Na końcu wszystkie czynności powtarza cała grupa.
9
10 min.
Forma: Gawęda
Podsumowanie pracy zuchów w indywidualnych grupach. Zadawane pytania:

– Co to bractwo/ród?
– Czym są herby? Po co się je używało?
– Czym rycerze się kierowali? Co to jest kodeks rycerski?
10
10 min.
Forma: Zabawa
Czy Zuchy/harcerze mogę być współczesnymi rycerzami?

Zuchy dopasowują poszczególne punkty kodeksu rycerskiego z kolejnymi punktami prawa zuchowego.

Podsumowanie związku pomiędzy kodeksem rycerskim, a prawami zucha/prawem harcerskim.
11
15 min.
Forma: Pląs
Bądź grzeczny!

Wybierzcie osobę prowadzącą – pozostali ustawiają się obok niej w półkolu. Zadaniem prowadzącego jest szybkie wydawanie różnych poleceń, na przykład: “Podrap się w głowę!”, albo: “Unieś prawe ramię!”. Kiedy wszyscy wykonają komendę? No, oczywiście tylko wtedy, kiedy prowadzący użyje słowa: “PROSZĘ”. A więc, uważajcie! Zuch, które wykona polecenie, mimo że nie padło słowo “proszę” – wypada z gry. Wygrywa ten, kto pozostanie w grze najdłużej!
12
20 min.
Forma: Majsterka
Każdy Zuch wykonuje kartonową tarczę z herbem rodu lub łańcuszek/korale
z symbolem rodu jako znak przynależności do pewnej grupy i bogactwa.
Potrzebne materiały: Karton, koraliki, papier kolorowy, farby, mazaki