Mobbing w pracy i prześladowanie w szkole – czym są i jak się przed nimi bronić?

*Całość materiałów opracowanych w projekcie Ekonomia jest kobietą pisana jest w formie żeńskiej. Mimo to mogą być one swobodnie używane również w grupach koedukacyjnych. Jeśli masz jakieś przemyślenia na temat tego scenariusza, uważasz, że coś warto byłoby zmienić, ulepszyć, dodać – napisz do nas: [email protected]

Dlaczego warto:  Prześladowanie może się zdarzyć w każdym etapie życia człowieka a samotność i wykluczenie mogą rzutować na całe dorosłe życie dziecka. Warto żebyśmy wiedziały jak się przed tym bronić, a także jak pomóc innym osobom w takiej sytuacji.

Zadania: Jeśli chcesz wziąć udział w propozycji programowej Ekonomia jest kobietą i zdobyć jedną z części plakietki, oprócz przeprowadzenia poniższego warsztatu, wykonaj jedno z poniższych zadań.  Zadania mogą być wykonywane całą grupą lub indywidualnie. Możesz też wymyślić swoje własne zadanie związane z tematem warsztatu i wysłać do akceptacji na adres [email protected]).

  1. Zastanówcie się czy w Waszej klasie nie ma nikogo kto byłby prześladowany. Stwórzcie listę pomysłów jak możecie pomóc takiej osobie i kiedy planujecie to zrealizować.
  2. Rozejrzyjcie się po Waszej klasie a nawet szkole. Czy jest jakiś chłopiec lub dziewczynka, który się na przerwach nie bawi tylko siedzi sam/a? Koniecznie zaproście taką osobę na zbiórkę!
  3. Stwórzcie gazetkę ścienną informującą czym jest prześladowanie i jak się przed nim bronić. Za zgodą nauczyciela/ki powieście ją w klasie lub szkole.
  4. Wykonajcie z masy solnej lub papieru medal, który w środku będzie miał coś, co kojarzy Wam się z dobrocią. Regularnie przeprowadzajcie konkursy życzliwości. Po jakimś czasie porównywajcie komu udało się więcej razy zrobić coś dobrego dla otoczenia. Osoba, która wygra niech dostanie medal i trzyma go aż do momentu, w którym w następnym konkursie życzliwości wygra ktoś inny.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
1+
Autor:
Klaudia Obrębska
Chorągiew Stołeczna, Hufiec Praga Południe
Recenzent:
hm. Anna Książek
Chorągiew Łódzka, Hufiec Łódź Widzew
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
  • wiedziała jak można pomóc osobom prześladowanym
  • wiedziała jak się bronić przed prześladowaniem
Realizowane wymagania:
Wymagania z prób realizowane poprzez te zamierzenia:
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
Uszczegółowienie:

Ekonomia - mobbing i prześladowanie
Zakres tematyczny:

  • Mobbing
Forma materiału
Typ materiału:

Pełen konspekt zajęć
Informacje organizacyjne
min
4
opt
16
maks
25
90 min.
Prowadzących: 1
Uwagi:

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

dowolne
Wymagane materiały:

Szary papier, markery, kredki, wycięte kółka z samoprzylepnego kolorowego papieru, dwa arkusze brystolu/dwie kartki papieru w formacie a3, wydruki z załączników.

Przebieg
1
10 min.
Gawęda
Gawęda rozpoczyna się od przeczytania fragmentu "Grzechów Dzieciństwa" Bolesława Prusa (załącznik 1). Później prowadząca tłumaczy dziewczętom znaczenie słowa mobbing i mówi, że zachowanie kolegów Józia było przykładem prześladowania czyli inaczej mobbingu, gdyż mobbing może mieć zarówno miejsce w szkole jak i w pracy. Zaznacza, że prześladować mogą zarówno koledzy i koleżanki z klasy jak i nauczyciel/ka.
2
20 min.
Twarze
Na dwóch kartkach odrysowujemy kontur twarzy chłopca – będzie to Józio z gawędy (bez ust). Dziewczęta mogą go pokolorować i ozdobić – jeden chłopiec powinien wyglądać na smutnego, drugi na wesołego. (Jeśli dziewcząt jest dużo można je podzielić na dwie grupy – jedna będzie zajmowała się Józiem wesołym, a druga smutnym). Prowadząca pyta dziewczęta jak według nich można kogoś prześladować i wówczas czuje się osoba prześladowana (prześladowanie to np. bicie kogoś, wyśmiewanie się z niego; osoba prześladowana/Józio czuje się nie lubiany, samotny itd.). Każdą odpowiedź prowadząca zapisuje i przykleja do postaci smutnego Józia tak, by utworzyć mu smutne usta przypominające odwrócone U. Następnie prowadząca pyta dziewczęta co zrobić by Józio znów się uśmiechał (przykładowe odpowiedzi: powiedzieć o problemie dorosłemu – np. nauczycielowi/ce, bawić się z Józiem na przerwach itd). Każdą odpowiedź zapisuje na samoprzylepnym kółku i przykleja do Józia tak żeby jego usta stworzyły uśmiechnięty łuk.
3
20 min.
Scenki
Dziewczęta dzielą się na 2-3 osobowe grupy. Z pomiędzy przykładowych tematów podanych w załączniku 2 każda grupa losuje swój temat. Tworzą scenki, których celem jest przedstawienie jak powinna zareagować prześladowana osoba i postronna obserwatorka. Nie jest konieczna realizacja wszystkich tematów. Jeśli dziewcząt jest mało, po odegraniu scenki przez jedną grupę, druga może przedstawić swoje propozycje rozwiązania problemu ukazanego w pantomimie.
4
10 min.
Dopasowanie definicji
Dzieci dzielą się na grupy. Każda grupa dopasowuje zestaw definicji do haseł (załącznik 3). Gdy wszystkie hasła są ułożone prowadząca mówi, że w czerwonych literach, zaznaczonych w definicjach, jest ukryte angielskie słowo, które trzeba odnaleźć. Prowadząca wyjaśnia dziewczętom hasła. Przypominam też o tym, czy jest mobbing: podobnie jak prześladowanie w szkole, może go stosować zarówno współpracownik jak i przełożony i jest on czynem karalnym.
5
20 min.
Wymarzone miejsce pracy
Każda z uczestniczek (jeśli dziewcząt jest dużo można je podzielić na grupy) rysuje swoje wymarzone miejsce pracy, o którym później opowiada. Prowadząca zwraca uwagę na znaczenie miłej atmosfery w miejscu pracy lub/i nauki (np. chętniej się przychodzi do pracy/szkoły, jest się wydajniejszym itd). Dziewczęta w grupach zastanawiają się jak stworzyć dobrą atmosferę. Grupa, która ma więcej pomysłów wygrywa.
6
10 min.
Podsumowanie
Prowadząca rozdaje obrazki wesołych dzieci (załącznik 4), po jednym dla każdej osoby biorącej udział w zajęciach. Uczestniczki zajęć mogą wymyślić im imiona i je nimi podpisać. Dziewczynki powinny przykleić go sobie w zeszycie, włożyć do portfela lub umieścić w innym widocznym miejscu żeby zawsze pamiętać jak łatwo sprawić żeby ktoś inny się uśmiechał i był szczęśliwy. Z tyły rysunku dziewczęta zapisują wnioski ze spotkania, np. co mogą zrobić żeby ktoś był szczęśliwy.
Załączniki
1
Załącznik 1

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Gawęda
2
Załącznik 2

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Odgrywanie scenek
3
Załącznik 3

Kopii:
5
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Dopasowywanie definicji
4
Załącznik 4

Kopii:
16
Grubość:
Normalna
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Podsumowanie
Pobierz wszystkie załączniki