O sztuce negocjacji

*Całość materiałów opracowanych w projekcie Ekonomia jest kobietą pisana jest w formie żeńskiej. Mimo to mogą być one swobodnie używane również w grupach koedukacyjnych. Jeśli masz jakieś przemyślenia na temat tego scenariusza, uważasz, że coś warto byłoby zmienić, ulepszyć, dodać – napisz do nas: [email protected]

Dlaczego warto:  Ivan Bures porównał kiedyś grupę ludzi do zbioru różnych dążeń. Na co dzień spotykamy się z odmiennymi poglądami do naszych. Zajęcia rozwijające umiejętności negocjacji uczą, jak radzić sobie z różnicami zdań w sposób efektywny i asertywny.

Zadania: Jeśli chcesz wziąć udział w propozycji programowej Ekonomia jest kobietą i zdobyć jedną z części plakietki, oprócz przeprowadzenia poniższego warsztatu, wykonaj jedno z poniższych zadań.  Zadania mogą być wykonywane całą grupą lub indywidualnie. Możesz też wymyślić swoje własne zadanie związane z tematem warsztatu i wysłać do akceptacji na adres [email protected]

  1. Zastosuj w praktyce to, czego nauczyłaś się na zajęciach. Przeprowadź świadome negocjacje w życiu codziennym.
  2. Poznaj sylwetkę znanej negocjatorski.
  3. Poznaj techniki aktywnego słuchania. Podziel się swoją wiedzą z innymi.
  4. Zapoznaj inne osoby z tematem negocjacji- przeprowadź symulację w swojej grupie równieśniczej.
  5. Stwórz słowniczek negocjatorki, wytłumacz pojęcia takie jak facilitacje, mediacje, arbitraż, czy empatia.
Print Friendly, PDF & Email
2+
Autor:
pwd. Małgorzata Gałka
Chorągiew Łódzka, Hufiec Łódź Widzew
Recenzent:
hm. Anna Książek
Chorągiew Łódzka, Hufiec Łódź Widzew
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
  • rozumiała znaczenie słowa "negocjacje"
  • potrafiła prawidłowo przeprowadzić negocjacje
Realizowane wymagania:
Wymagania z prób realizowane poprzez te zamierzenia:
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
  • Zawody i profesje
Uszczegółowienie:

Ekonomia - moja przyszłość ekonomiczna
Zakres tematyczny:

  • Negocjacje
Forma materiału
Typ materiału:

Pełen konspekt zajęć
Informacje organizacyjne
min
4
opt
16
maks
24
90 min.
Prowadzących: 1
Uwagi:

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

obojętne
Wymagane materiały:

Papier pakowy (ewentualnie flipchart), markery (po 1 dla uczestniczki), taśma klejąca, marker, tyle karteczek ile jest uczestniczek.

Przebieg
1
25 min.
"Kartki na ścianie" - wprowadzenie
Forma: ćwiczenie
Dzielimy uczestniczki na 3 grupy. Pierwsza grupa otrzymuje tyle kartek ile jest członków grupy, druga taśmę klejącą i nożyczki, trzecia markera. Wygrywa grupa, która po 15 minutach będzie miała najwięcej kartek z napisanym numerem grupy przyklejonych na ścianę. Pisać nie można niczym innym niż markerem, nie wolno przedzierać kartek ani kawałków taśmy. Jedyną drogą jest negocjacja.
Jeżeli żadna z grup nie popełni błędu, możliwe są tylko dwa rozwiązania – albo każda grupa przyklei taką samą ilość kartek, albo nikt nie przyklei żadnej. Będzie to bardzo dobry punkt wyjścia do rozmowy o negocjacjach i o tym, że celem negocjacji nie jest bycie lepszym od innych, ale znalezienie rozwiązania dobrego dla każdej ze stron.
Podczas podsumowywania ćwiczenia zwróćmy uwagę na samo pojęcie negocjacji (informacje w załączniku 1), cel negocjacji, zastosowane strategie negocjacji każdej z grup, sposób komunikowania (wszyscy czy przedstawicielki?), wrażenia każdej z grup.
2
15 min.
Tworzenie portretu dobrej negocjatorki
Forma: praca w grupach
Dzielimy uczestniczki na grupy ok. 5 osobowe. Ich zadaniem jest stworzenie na papierze pakowym portretu dobrej negocjatorki- wypisanie i zobrazowanie jej cech charakteru, pożądanych zachowań, porównań na przykład do znanych dobrych negocjatorek i negocjatorów. Następnie każda z grup ma 2 minuty na prezentację swoich pomysłów.
Przykładowe cechy dobrej negocjatorki w załączniku 2 (rozdajemy je po zakończeniu ćwiczenia, jako podsumowanie).
3
10 min.
Tworzenie karty praw negocjatorki
Forma: burza mózgów
Prowadząca wraz z uczestniczkami ustalają zasady prowadzenia negocjacji. Prowadząca lub wybrana przez nią osoba zapisuje je na tablicy/flipcharcie/papierze powieszonym w widocznym miejscu. Wszystkie osoby na znak zgody z zasadami podpisują się pod nimi. Przykładowe zasady załączniku 3.
4
40 min.
Schron
Forma: ćwiczenie
Prosimy 2-3 uczestniczki o wcielenie się w rolę obserwatorek w kolejnym ćwiczeniu. Pozostałe uczestniczki zostają poinformowana że z powodu kataklizmu schroniły się w schronie, gdzie muszą pozostać przez co najmniej 20 lat, a po tym czasie odbudować cywilizację. W schronie zostały jeszcze trzy miejsca. Zadaniem uczestniczek jest w ciągu 15 minut wybrać trzy osoby, które zajmą wolne miejsca w schronie spośród podanych poniżej:

 ksiądz (Mężczyzna)
 chemik (M)
 zakonnica (Kobieta)
 chirurg (K)
 fizyk (M)
 filozof (M)
 inż. rolnik (M)
 prezydent RP (M)
 stolarz (M)
 elektryk (M)
 dziewczynka (K)
 adwokat (M)
 pielęgniarka (K)
 psycholog (M)
 komendant policji (M)
 psychoanalityczka (K)
 generał (M)

Zadaniem obserwatorek jest obserwowanie dyskusji, zapisywanie sposobów argumentacji i komunikacji w grupie.
Podsumowując ćwiczenie zaczynamy od wysłuchania pierwszych wrażeń uczestniczek, pozwalamy im odreagować i domknąć ćwiczenie. Następnie z pomocą obserwatorek rozmawiamy o tym co się zadziało, jakie strategie komunikacji i negocjacji zostały użyte, co było dobre, nad czym warto byłoby jeszcze popracować. Wykorzystujemy ten moment również do tego, by podsumować całe zajęcia - czego uczestniczki się nauczyły, co im się podobało na zajęciach, a co nie, które umiejętności chciałyby wykorzystać w codziennym życiu.
Załączniki
1
Załącznik 1

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: "Kartki na ścianie" - wprowadzenie
2
Załącznik 2

Kopii:
6
Grubość:
Normalna
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Tworzenie portretu dobrej negocjatorki
3
Załącznik 3

Kopii:
6
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Tworzenie karty praw negocjatorki
Pobierz wszystkie załączniki