Po co być wolontariuszką?

*Całość materiałów opracowanych w projekcie Ekonomia jest kobietą pisana jest w formie żeńskiej. Mimo to mogą być one swobodnie używane również w grupach koedukacyjnych. Jeśli masz jakieś przemyślenia na temat tego scenariusza, uważasz, że coś warto byłoby zmienić, ulepszyć, dodać – napisz do nas: [email protected]

Dlaczego warto:  Najpopularniejszą formą pomocy jest wolontariat. Choć wolontariat to praca za darmo, można z niej czerpać dla siebie wiele różnych korzyści:

 • wdzięczność od ludzi, którym się pomogło
 • świadomość, że robi się coś naprawdę wartościowego i swoim działaniem choć trochę zmienia świat na lepszy
 • możliwość nauczenia się wielu rzeczy w praktyce
 • zdobycie doświadczenia, ważnego przy staraniu się o pracę (pracodawcy cenią ludzi, którzy są aktywni od szkolnych lat)
 • rozwój interpersonalny, nauka tolerancji i wyrozumiałości dla ludzkiej słabości
 • wchodząc w świat nowych relacji między ludźmi nabiera się wprawy w pracy w zespole
 • możliwość nawiązania wielu ciekawych i wartościowych znajomości, które z czasem mogą przerodzić się w prawdziwą przyjaźń.

Zadania – Jeśli chcesz wziąć udział w propozycji programowej Ekonomia jest kobietą i zdobyć jedną z części plakietki, oprócz przeprowadzenia poniższego warsztatu, wykonaj jedno z poniższych zadań.  Zadania mogą być wykonywane całą grupą lub indywidualnie. Możesz też wymyślić swoje własne zadanie związane z tematem warsztatu i wysłać do akceptacji na adres [email protected]

 1. Zorganizujcie zbiórkę charytatywną – szlachetna paczka.
 2. Weźcie udział w zbiórce charytatywnej WOŚP.
 3. Pomóżcie wybranej organizacji pozarządowej w organizacji dużego przedsięwzięcia.
 4. Podejmijcie się wybranej pracy wolontariackiej.
Print Friendly, PDF & Email
1+
Autor:
pwd. Joanna Szczepaniak
Chorągiew Łódzka, Hufiec Łódź Widzew
Recenzent:
hm. Anna Książek
Chorągiew Łódzka, Hufiec Łódź Widzew
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
 • wiedziała kim jest wolontariuszka
 • jak wykorzystać doświadczenie pracy wolontariackiej w karierze zawodowej
 • potrafiła wytłumaczyć czym są organizacje pożytku publicznego
 • wiedziała w jaki sposób wspierać akcje charytatywne
 • rozumiała potrzebę niesienia pomocy
Realizowane wymagania:
Wymagania z prób realizowane poprzez te zamierzenia:
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
 • Wartości harcerskie
Uszczegółowienie:

Ekonomia - filantropia
Zakres tematyczny:

 • Pomaganie innym
Forma materiału
Typ materiału:

Pełen konspekt zajęć
Informacje organizacyjne
min
10
opt
16
maks
25
90 min.
Prowadzących: 1
Uwagi:

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

pomieszczenie
Wymagane materiały:

papier pakowy, mazaki, długopisy, kartki, karteczki, nożyczki, kleje

Przebieg
1
10 min.
Definicje
Forma: ćwiczenie
Podziel uczestniczki na grupy 5 osobowe. Każda grupa otrzymuje kopertę, w której znajdują się pojęcia oraz definicje: fundacja, stowarzyszenie, wolontariat, altruizm, charytatywność, empatia, filantropia. Każda z grup ma za zadanie jak najszybciej odpowiednio dopasować pojęcia do definicji przyklejając je na kartonie. Definicje i pojęcia w załączniku nr 1.
2
20 min.
Kto może pomóc
Forma: ćwiczenie
Każda z grup otrzymuje kartkę z opisem sytuacji, w której znalazła się osoba potrzebująca pomocy. Na tej samej kartce zostały wymienione również osoby, które mogłyby tej pomocy udzielić. Zadaniem każdej grupy jest określenie, w jaki sposób wymienione osoby mogą pomóc potrzebującym. Materiały do zadania w załączniku nr 2.
3
20 min.
Jaki jest sens pomagania?
Forma: dyskusja
Przeprowadź dyskusję z uczestniczkami na temat: Jaki jest sens pomagania i jakie mogę mieć z tego korzyści? Ciekawe pomysły napiszcie na kartonie.
4
15 min.
Problemy i rozwiązania w pracy wolontariuszki
Forma: praca w grupach
Uczestniczki w grupach poproszone zostają o zapisanie na kartkach jednego problemu, sytuacji, zdarzenia związanego ze skorzystaniem z pomocy wolontariuszki. Zadaniem grupy jest wymyślenie jak największej ilości pomysłów do tematu jak pomóc lub rozwiązać dany problem. Prezentacja grup.
5
20 min.
Formy wolontariatu
Forma: burza mózgów
Uczestniczki z wykorzystaniem metody „burzy mózgów” wymieniają jak najwięcej możliwości odbywania wolontariatu. Następnie prowadząca wybiera po dwa najciekawsze pomysły dla każdej grupy. Grupy natomiast mają za zadanie wymienić jak najwięcej korzyści z wykorzystaniem pracy wolontariackiej.
6
5 min.
Podsumowanie
Forma: niedokończone zdania
Każda z uczestniczek kończy zdanie: Kiedy pomagam to czuję....
Załączniki
1
Załącznik 1

Kopii:
5
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Definicje
2
Załącznik 2

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Kto może pomóc
Pobierz wszystkie załączniki