Poradnik pisania planu pracy drużyny

Poradnik pisania planu pracy druzyny 2-2021

Jak napisać dobry program drużyny? Jak stawiać dobre cele wychowawcze? Jak zmieniać swoich podopiecznych?

Zapraszamy do opracowanego przez zastęp namiestników Hufca W-wa Mokotów poradnika!

Print Friendly, PDF & Email
0
Autor:
hm. Antoni Kurek, namiestnik harcerzy (SOKK), Hufiec W-wa Mokotów, Chorągiew Stołeczna
Autorzy:
  • phm. Aleksandra Krukowska, namiestniczka zuchowa, Hufiec W-wa Mokotów, Chorągiew Stołeczna
  • phm. Katarzyna Lach, namiestniczka harcerek, Hufiec W-wa Mokotów, Chorągiew Stołeczna
  • phm. Anna Kowalczyk, namiestniczka starszoharcerska, Hufiec W-wa Mokotów, Chorągiew Stołeczna
  • phm. Maria Wieczorek, namiestniczka wędrownicza, Hufiec W-wa Mokotów, Chorągiew Stołeczna
Recenzenci
  • hm. Antoni Kurek, namiestnik harcerzy (SOKK), Hufiec W-wa Mokotów, Chorągiew Stołeczna
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
  • potrafił napisać dobry program drużyny
Realizowane wymagania:
Wymagania z prób realizowane poprzez te zamierzenia:
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
Uszczegółowienie:

Zakres tematyczny:

Forma materiału
Typ materiału:

Informacje organizacyjne
min
opt
maks
min.
Prowadzących:
Uwagi:

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Wymagane materiały:


Przebieg