Poznajemy nasze zmysły

Na tej zbiórce zuchy, harcerze, harcerze starsi poznają trochę lepiej swoje zmysły: węchu, smaku, zapachu, dotyku i wzroku. Będziemy mogli pracować w systemie małych grup dzięki współzawodnictwie, które jest tutaj wprowadzone.

Print Friendly, PDF & Email
8+
Autor:
pwd. Agnieszka Dikta
Chorągiew Śląska
Recenzent:
hm. Emilia Kulczyk
Chorągiew Główna Kwatera
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
  • znał swoje zmysły
  • wiedział po co nam zmysły i jak ich używać
Realizowane wymagania:
Wymagania z prób realizowane poprzez te zamierzenia:
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
  • Inne
Uszczegółowienie:

Motywem głównym dzisiejszej zbiórki jest zabawa zmysłami ludzkimi.
Zakres tematyczny:

  • Zmysły człowieka
Forma materiału
Typ materiału:

Pełen konspekt zajęć
Informacje organizacyjne
min
opt
20
maks
120 min.
Prowadzących:
Uwagi:

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

harcówka
Wymagane materiały:

• „hałasujące” przedmioty
• ogonek i kłapouchy
• przedmioty do rozpoznawania po dotyku + worek/siatka
• karton + przedmioty do przyklejania i kleje
• piłka (gwizdek)
• przyprawy
• poperfumowane kartoniki
• zdjęcia nosów znanych ludzi
• potrawy
• kredki, mazaki, kartony
Ubiór uczestnika:

wygodny strój

Przebieg
1
5 min.
Obrzędowe Rozpoczęcie Zbiórki
2
10 min.
Wstęp: Po co nam zmysły?
Forma: Wstęp
Wytłumaczenie zasad gry (przez całą zbiórkę zastępy wezmą udział w 5 konkurencjach. Do każdej z nich przyporządkowana będzie określona liczba ćwiczeń, gier dotyczących danego zmysłu. Za każde zadanie zastępy mogą dostać pewną liczbę punktów – za zadania dotyczące wzroku punkty symbolizować będą oczy wycięte z gazet, za zadanie dotyczące słuchu – uszy, itd. Harcerze otrzymane części ciała przyklejać będą do otrzymanego kartonu, stanowiącego swoistą „kartę patrolową”.)
3
25 min.
Konkurencja: słuch
Forma: gry i ćwiczenia
• Co słyszysz? – harcerze zamykają oczy i starają się przez 2 minuty usłyszeć jak najwięcej dźwięków, które następnie będą zastępami wypisywać na kartce. Podczas wspomnianych 3 minut prowadzący powinien generować pewne dźwięki, np. uderzenie monety o podłogę, przesuwanie krzesła, szarpnięcie struny, itp.
• Zdaj się na słuch – zastęp wybiera jedną osobę, której zadaniem będzie dotarcie z jednego końca harcówki na drugi wzdłuż wyznaczonego slalomu oraz przyczepienie ogonka Kłapouchemu wiszącemu na tablicy. Wszystko to wspomniana osoba musi zrobić z zamkniętymi oczami zdając się jedynie na słowne wskazówki pozostałych członków zastępu. Liczy się czas wykonania zadania, liczba dotknięć pachołków w slalomie oraz precyzja przyczepienia ogonka.
• Skradanie – jedna osoba z każdego zastępu siada na środku. Zadaniem pozostałych harcerzy jest przejście na druga stronę harcówki, tak by osoby siedzące na środku tego nie usłyszały. Jeżeli osoba siedząca na środku coś usłyszy, wskazuje palcem kierunek. Jeżeli trafi w osobę, która akurat się skrada, osoba ta cofa się do początku. Oczywiście osoby siedzące po środku mają zamknięte oczy i zdają się tylko na słuch.
Omówienie i podsumowanie ćwiczeń. Nadanie punktów za konkurencję.
4
15 min.
Konkurencja: dotyk
Forma: gry i ćwiczenia
• Rozpoznawanie po dotyku przedmiotów schowanych w worku/siatce. Każdy zastęp ma inny worek "skarbów".
• Uścisk dłoni – harcerze stoją w dwóch rzędach, trzymając się za ręce. Na znak prowadzącego pierwsza osoba puszcza „iskierkę” poprzez naciśnięcie dłoni sąsiada. Ten ściska kolejną dłoń i tak aż do ostatniej osoby. Kiedy ta poczuje uścisk, zaczyna szybko biec do lezącego w niewielkiej odległości gwizdka (piłki, itp.) Oczywiście w tym czasie drugi zespół robi dokładnie to samo. Wygrywa zespół, który pierwszy zdobędzie piłkę (albo – jeśli będziemy powtarzać grę – zdobędzie ją większą ilość razy).
Omówienie i podsumowanie ćwiczeń. Nadanie punktów za konkurencję.
5
20 min.
Konkurencja: węch
Forma: gry i ćwiczenia
• Rozpoznawanie przypraw po węchu. Każdy zastęp na swój zestaw przypraw.
• Grupowanie karteczek z perfumami w grupy np. zapach słodki, cytrusowy, orzeźwiający.
• Rozpoznawanie nosów sławnych ludzi wyciętych i przyklejonych na kartony.
Omówienie i podsumowanie ćwiczeń. Nadanie punktów za konkurencję.
6
20 min.
Konkurencja: smak
Forma: gry i ćwiczenia
• Rozpoznawanie potraw po smaku - Każdy zastęp ma swój zestaw przysmaków.
• Malowanie ustami – zastęp otrzymuje jeden duży karton. Ich zadaniem jest narysowanie portretu wybranej osoby z drużyny, przy czym mogą malować jedynie kredkami czy mazaki trzymanymi w ustach.
Omówienie i podsumowanie ćwiczeń. Nadanie punktów za konkurencję.
7
15 min.
Konkurencja: wzrok
Forma: gry i ćwiczenia
• Szczegóły – zastępy mają 5 minut by wyjść na teren boiska szkolnego i zobaczyć oraz zapamiętać jak najwięcej szczegółów, kiedy wrócą do harcówki przystępują do mini-turnieju, w którym prowadzący zadaje pytania dotyczące obiektów znajdujących się na boisku. Za każda prawidłową odpowiedź, zastęp otrzymuje punkt.
• Szczegóły 2 - każdy zastęp wymyśla 3 pytania dotyczące wyglądu jednego harcerza z zastępu. Harcerz ten podczas konkurencji przechodzi do drugiego pomieszczenia, a zastępy zadają sobie nawzajem wymyślone pytania. Pytania dotyczyć powinny cech, możliwych do zaobserwowania podczas zbiórki (np. ubrania, koloru oczu, włosów, uczesania, itp.)
Omówienie i podsumowanie ćwiczeń. Nadanie punktów za konkurencję.
8
10 min.
Obrzędowe Zakończenie Zbiórki
Podsumowanie współzawodnictwa. Rozdanie nagród. Obrzędowe zakończenie zbiórki.