Prawa dziecka

Zbiórka zapoznająca harcerzy z prawami dziecka. Dzięki niej przybliżamy znaczenie tolerancji, uczymy asertywności.

Print Friendly, PDF & Email
13+
Autor:
pwd. Agnieszka Dikta, hufiec Ruda Śląska, Chorągiew Śląska
Recenzenci
  • hm. Anna Pospieszna
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
  • wiedział co oznacza termin: tolerancja
  • znał prawa dziecka
  • potrafił dojść do kompromisu oraz asertywnie odpowiadać
Realizowane wymagania:
Wymagania z prób realizowane poprzez te zamierzenia:
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
  • Inne
Uszczegółowienie:

Zbiórka przybliża harcerzom prawa dziecka.
Zakres tematyczny:

Forma materiału
Typ materiału:

Pełen konspekt zajęć
Informacje organizacyjne
min
opt
20
maks
120 min.
Prowadzących:
Uwagi:

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

harcówka, teren otwarty
Wymagane materiały:

• Opowieść o Ćwierćlandzie
• Materiały plastyczne zielone, niebieskie, żółte, czerwone
• Treść Prawa Dziecka dla każdego
• Kreda
• Ewentualnie materiały do zabaw (czekolada, sztućce, czapka, szalik, rękawiczki, kostka, chusta)
• Tekst piosenki „Biec pod słońce”

Przebieg
1
5 min.
ORZ
Forma: Obrzędy i zwyczaje
2
10 min.
Ćwierćland
Forma: Gawęda
Harcerze, podzielenie na cztery grupy (zastępy), wysłuchują pierwszej części historii o Ćwierćlandzie (patrz: załącznik). Każdy zastęp siedzi w swojej części harcówki, która podzielona jest na cztery landy narysowaną na podłodze kredową kreską.
3
10 min.
Tworzenie państw
Forma: Zabawa
Każdy z zastępów wciela się w jedno z czterech istniejących w Ćwierćlandzie państw. Wymyśla, tworzy swój zielony/czerwony/żółty/niebieski hymn, zieloną/czerwoną/żółtą/niebieską flagę, ubrania, zwyczaje, godło, potrawy, a przede wszystkim (już niekoniecznie kolorowe) prawo dziecka obowiązujące w danym państwie.
4
10 min.
Ćwierćland c.d.
Forma: Gawęda
Z dalszej części opowieści harcerze dowiadują się, że dzieci mieszkające w Ćwierćlandzie nie potrafiły przystosować się do jednolitości i już wkrótce spotkały się na granicy państw na wspólnej konferencji, mającej na celu zniszczenie granic pomiędzy landami. Operacja ta wymagała jednak pewnych przygotowań...
5
20 min.
Konferencja na granicy państw
Forma: Konferencja
Przedstawiciele landów spotykają się na granicy i prezentują specyficzne zwyczaje panujące w ich państwach. Kiedy już to uczynią, przedstawiają prawa dziecka rządzące danymi landami, a następnie na ich podstawie starają się stworzyć jedną, wspólną Deklarację Praw Dziecka Ćwierćlandu.
6
20 min.
Zatarcie granic
Forma: Zabawa
W myśl kontynuowanej opowieści o Ćwierćlandzie, harcerze niszczą kredowe granice i radują się wspólnie proponując gry i zabawy (każdy zastęp proponuje i prowadzi zabawę, pląs, piosenkę, jeżeli brak im inwencji, można poprowadzić jedną z poniższych zabaw)
• Czekolada – harcerze siedzą w kole, po środku leży czekolada. Kolejne osoby rzucają kostką. Jeśli ktoś wyrzuci 6 wchodzi do środka, zakłada leżącą tam czapkę, rękawiczki, szalik i za pomocą noża i widelca, po jednaj kostce, zaczyna jeść czekoladę. Jeśli w tym czasie ktoś inny wyrzuci 6, następuje zamiana osób „zjadających”. Zabawa trwa do momentu zjedzenia całej czekolady.
• Chusta - Harcerze dobierają się parami. Jedna osoba z pary staje pod jedną ścianą, druga pod przeciwną. W ten sposób tworzą się dwa zespoły (nazwijmy je A i B). Każda para otrzymuje swój numerek. Prowadzący stoi przed zespołami, w równej odległości od każdego z nich i krzyczy jakiś numer. Para o tym właśnie numerze biegnie i stara się zabrać chustę. Jeżeli zawodnikowi z zespoły A uda się ją zabrać i dobiec na swoje miejsce, zdobywa punkt dla zespołu. Jeżeli jednak, w czasie, w którym zawodnik z zespołu A będzie biegł na miejsce, zawodnik z zespołu B go klepnie, punkt zdobywa zespół B. Dokładnie to samo dzieje się, gry chustę jako pierwszy zabierze zawodnik z zespołu B. Po skończonej rozgrywce, para oddaje chustę prowadzącemu, a ten wybiera kolejny numer.
7
10 min.
Biec pod słońce
Forma: Piosenka
8
25 min.
Prawa dziecka
Forma: Ćwiczenie
Harcerze porównują treść Deklarację Praw Dziecka Ćwierćlandu z prawdziwym Prawem Dziecka. 10 kolejnych osób odczytuje punkty Deklaracji, a następnie wspólnie nad nimi dyskutujemy. Każdy harcerz otrzymuje owe Prawa Dziecka wypisane na ozdobnej kartce.
9
10 min.
OZZ
Forma: Obrzędy i zwyczaje