Refleksja na temat 2, 3 i 4 punktu Prawa Harcerskiego

0
Autor:
pwd. Małgorzata Kufel
Chorągiew Kujawsko-Pomorska, Hufiec Toruń
Recenzent:
hm. Julian Dąbrowski, ZOKK 183/2011, ZOKP 5/2011
Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Poznań „Piast”
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
  • Pozna Kodeks Rycerski z ok. 1500 r.
  • Zapozna się z Komentarzami do wybranych punktów Prawa Harcerskiego
  • Nauczy się współpracować w grupie
  • Dowie się jak można pracować z P.H.
Realizowane wymagania:
Wymagania z prób realizowane poprzez te zamierzenia:
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
Uszczegółowienie:

Zakres tematyczny:

  • Kodeks Rycerski
  • Komentarze do 2,3,4 punktu Prawa Harcerskiego
Forma materiału
Typ materiału:

Pełen konspekt zajęć
Forma szczegółowa:

Bieg harcerski
Informacje organizacyjne
min
5
opt
15
maks
30
120 min.
Prowadzących: 1
Wymagane: umiejętność gry na gitarze
Uwagi:

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

Harcówka
Wymagane materiały:

świeczki, szary papier, kartki z fragmentami komentarza Prawa Harcerskiego, teksty piosenek, kartki z funkcjami i postaciami „Rycerzy okrągłego stołu”
Ubiór uczestnika:

Mundur harcerski

Przebieg
1
5 min.
Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki
Forma: Kominek
Zapalamy ułożone świeczki i śpiewamy piosenkę „Ogień”
Potrzebne materiały: Książka: J.R.R. Tolkien Pan Gawen i Zielony Rycerz 1925 r.
2
5 min.
Przerywnik
Forma: Piosenka
Odpowiedzialny: Prowadzący zb. lub gitarzysta…
„Ballada o Krzyżowcu”
Potrzebne materiały: Śpiewnik
3
20 min.
Kodeks Rycerski
Forma: Praca w 5 grupach
Każda z grup losuje 2 podpunkty Kodeksu Rycerskiego z

czasów króla Henryka VII ( ok. 1500 roku). Członkowie

każdej z grup prezentują je za pomocą pantominy. Pozostałe

grupy w tym czasie odgadują ich treść. Po ich odgadnięciu

następuje zmiana grupy prezentującej…
Potrzebne materiały: Każda z grup losuje 2 podpunkty Kodeksu Rycerskiego z czasów króla Henryka VII ( ok. 1500 roku). Członkowie każdej z grup prezentują je za pomocą pantominy. Pozostałe grupy w tym czasie odgadują ich treść. Po ich odgadnięciu następuje zmiana grupy prezentującej…
4
30 min.
Prawo Harcerskie
Forma: dyskusja
Prawo Harcerskie jak go mamy rozumieć i stosować w życiu?

- do ścian są poprzyczepiane komentarze do wybranych punkt

P.H.

- harcerze maja za zadnie zebrać po 1 komentarzu, przeczytać

go nagłos i zaprezentować własny poglądów na ten temat..

Pozostali uczestnicy mogą również się wypowiadać na ten

temat.

* Przerywnik w ramach potrzeby np. piosenka „ Majster

bieda”, „Pejzaże harasymowiczowskie”, „ Znów Wędrujemy”
Potrzebne materiały: Kartki z fragmentami komentarzy do odpowiednich punktów P.H., śpiewnik
5
20 min.
Zabawa
Forma: zabawa w 3 grupach
Zabawa np. w „ Rycerzy okrągłego stołu” oparta na

współpracy:

- dyskusja w 3 grupach

- grupy planują zorganizować wspólną wyprawę w celu

odnalezienia „Świętego Graala”

- uczestnicy grup wcielają się w wylosowane role….

- podsumowanie grupy - uczestnicy opisują, jak powiodła

im się współpraca ! J

Celem gry nie jest dokładne odegranie wylosowanej przez

uczestnika roli… Ważniejsze jest aby uczestnicy w grupach

mimo wszelkich trudności, różnic charakterów dogadali się i

zorganizowali wyprawę.

PS. Aby utrudnić komunikację można poszczególnym postacią

dopisać nietypowe dla nich hierarchie/ funkcje np. Król Artur –

giermek lub kwatermistrz…
Potrzebne materiały: Karteczki z postaciami „ Rycerzy okrągłego stołu”. Opisy bohaterów można znaleźć na stronach: http://www.graal.boo.pl/?page_id=240 http://www.mojairlandia.pl/varia/v-artur.htm http://opowiesci-okraglego-stolu.klp.pl/a-7369-3.html
6
15 min.
Dyskusja w grupach
Jak pracować z danymi punktami Prawa Harcerskiego?

- podział na 3 grupy

- uczestnicy wypisują przykłady pracy nad punktami np. na

zbiorkach, w domu, szkole, spotkaniach z przyjaciółmi.

- prezentowanie przykładów przez grupy…
7
5 min.
Zakończenie zbiórki
„ Bratnie słowo”,

„Puszczenie Iskry”
8
5 min.
Wprowadzenie do tematu zbiorki
Forma: Gawęda
Kilka słów o Rycerzach Okrągłego Stołu i opowieść o „Panie

Gawen i Zielony Rycerzu”
Załączniki
1
Piosenki „ballada o Krzyżowcu”, „Majster bieda”, „Pejzaże harasymowiczowskie”, „ Znów Wędrujemy”

Kopii:
15
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Kolor
kartki
Dotyczy elementu zajęć: 3,5
2
Kodeks Rycerski z czasów króla Henryka VII ( ok. 1500 roku)

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: 4
3
Komentarze do 2,3,4 punktu Prawa Harcerskiego

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: 5
Pobierz wszystkie załączniki