Konspekt zbiórki na temat służby i wolontariatu jako przestrzeni do realizacji naszych pasji i marzeń

Zajęcia, które zachęcą harcerzy do podejmowania się służby w codziennym życiu dzięki ukazaniu jej jako doskonałej przestrzeni do realizacji własnych pasji, marzeń i spełniania się przy jednoczesnym zmienianiu świata na taki, w jakim chcielibyśmy żyć.

Print Friendly, PDF & Email
9+
Autor:
phm. Jakub Lasek, SOKK nr 1118/2018, Hufiec Opole, Chorągiew Opolska
Recenzenci
 • hm. Anna Pospieszna
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
 • rozumiał służbę jako przestrzeń do realizacji naszych pasji, marzeń, spełniania się i jednoczesnego zmieniania świata na taki, w jakim chcielibyśmy żyć
 • znał wartość wolontariatu w dorosłym życiu - jak może on przełożyć się na naszą ścieżkę zawodową
 • świadomy jak służba wpływa na nasz rozwój
Realizowane wymagania:
Wymagania z prób realizowane poprzez te zamierzenia:
 • Samarytanka / Ćwik - Poszukiwanie pól służby 1. Jestem wrażliwa/wy na potrzeby drugiego człowieka – świadomie i odpowiedzialnie podejmuje stałą służbę. 2. Sporządziłam/em „mapę potrzeb” występujących w najbliższej okolicy i uczestniczyłam/em w projekcie (zadaniu) odpowiadającym na którąś ze wskazanych potrzeb.
 • Harcekra Orla / Harcerz Orli - Siła ducha 8. Dziedziny swoich zainteresowań porównałam/em z potrzebami środowiska. W ten sposób określiłam/em swoje pole służby. Pełniłam/em służbę przez wyznaczony czas.
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
 • Wartości harcerskie
 • Hobby i zainteresowania
 • Zawody i profesje
 • Inne
Uszczegółowienie:

Służba
Zakres tematyczny:

 • Służba, wolontariat, pasje i rozwój zawodowy
Forma materiału
Typ materiału:

Informacje organizacyjne
min
10
opt
maks
20
120 min.
Prowadzących:
Uwagi:

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

Dowolna przestrzeń
Wymagane materiały:

Duże arkusze papieru (szary papier lub stare plakaty), markery, kartki samoprzylepne, długopisy, dokument z referencjami (załącznik).

Przebieg
1
5 min.
Wstęp
Odpowiedzialny: Prowadzący zbiórkę
Przedstawienie się prowadzącego, opowiedzenie o swoich własnych doświadczeniach wolontariackich (społecznych). Podzielenie się historią, co służba dała mi w życiu (najlepiej żeby nie było to tylko harcerstwo).
2
15 min.
Nasze otoczenie
Odpowiedzialny: Prowadzący zbiórkę
Jak chciałbyś żeby wyglądał Twój świat w Twoim najbliższym otoczeniu? Czego Ci w nim brakuje? Gdybyś mógł wybrać jedną rzecz, jaką byś zmienił/zrobił w swoim mieście/otoczeniu, to co by to było?

Każda osoba wybiera jedną taką rzecz. Następnie uczestnicy dobierają się w pary, przedstawiają swoje pomysły i wybierają jeden, który chcieliby, aby się zadział. W kolejnej rundzie łączą się w grupy 4-osobowe i też wybierają jeden pomysł, który zapisują na głównej kartce.
Potrzebne materiały: Duże arkusze papieru (szary papier lub stare plakaty), markery
3
10 min.
Pomysły na zmianę
Odpowiedzialny: Prowadzący zbiórkę
Przedstawienie na forum wypracowanych pomysłów i wspólne zastanowienie się czy z pomocą wolontariuszy są one do zrealizowania bez dużych nakładów finansowych.
4
10 min.
Wspólny krąg zainteresowań
Odpowiedzialny: Prowadzący zbiórkę
Osoba prowadząca zaczyna od podzielenia się swoim zainteresowaniem lub rzeczą, którą lubi robić. Inna osoba, która podziela te zainteresowania staje po prawej od osoby prowadzącej (kto pierwszy ten lepszy) i następnie sama dzieli się swoim zainteresowaniem i szuka kolejnej osoby. Jeżeli nie ma żadnej osoby z danym zainteresowaniem, mówi kolejne. Ćwiczenia trwa aż cały krąg się zamknie i wszyscy “połączymy” się kręgiem wspólnych zainteresowań.
5
10 min.
Moje zadania
Odpowiedzialny: Prowadzący zbiórkę
Każdy na podstawie swoich zainteresowań/pasji wypisuje na kartkach samoprzylepnych wszystkie role/zadania jakie mógłby pełnić w każdym z zaproponowanych wcześniej projektów, mają na to 3 minuty. Podpisują swoje kartki imieniem i nazwiskiem. Następnie każdy dzieli się z wszystkimi, co zapisał i przykleja daną kartkę do danego działania. Każdy może wypisać maksymalnie 5 zadań jakie może pełnić przy wszystkich projektach.
Potrzebne materiały: Kartki samoprzylepne, długopisy
6
15 min.
Giełda wolontariatu
Odpowiedzialny: Prowadzący zbiórkę
Uczestnicy wracają do grup pomysłodawców danych działań. Ich zadaniem jest pozyskanie jak największej ilości osób, które pomogą im w realizacji ich projektu na podstawie wcześniejszych deklaracji i zadań/karteczek jakie dokleili do ich projektu. Ograniczenie: Każda z osób może tylko zaangażować się w 2-3 działania (w zależności od ilości osób), do których może się zadeklarować. Rozpoczynają się negocjacje pomiędzy wszystkimi, których finałem ma być pozostawienie przy projektach tylko po 2-3 karteczek/działań od każdej osoby. Limit czasu na giełdę: 10 min
7
10 min.
Miejsca z którymi można zmieniać świat
Odpowiedzialny: Prowadzący zbiórkę
Uczestnicy wypisują znane im miejsca, w których można pełnić wolontariat lub instytucje, które wpływają na otoczenia i zmieniają je na lepsze (np.. instytucje miejskie, teatry, kluby sportowe, centra wolontariatów itd.)
Następnie doklejają swoje odrzucone karteczki do tych miejsc i sprawdzają czy mogą realizować swoje pasje również przy innych projektach przy współpracy z tego typu instytucjami/organizacjami.
8
15 min.
Planowanie projektu
Odpowiedzialny: Prowadzący zbiórkę
Każdy w swoich grupach projektowych planuje jakie jeszcze działania potrzebuje, aby osiągnąć swój cel/zmianę w otoczeniu. Wypisują jeszcze jakich zasobów/działań/osób brakuje im do ich realizacji lub instytucji/partnerów, których wypisali w poprzednich punktach. Jakich wolontariuszy im jeszcze potrzeba, których trzeba pozyskać do tego działania? Następnie podsumowują całość i dzielą się z tym na forum.
9
15 min.
Referencje ze zrealizowanych projektów
Odpowiedzialny: Prowadzący zbiórkę
Zakładamy, że projekty się odbyły, a organizacje/grupy prowadzące projekty udzielają referencji każdej z osób zaangażowanych w dany projekt. Dostają wzory kart referencji, które uzupełniają osobom zaangażowanym w ich projekt, a następnie nawzajem je sobie wystawiają:
“Grupa nieformalna.... zaświadcza, że Pan/Pani ….. współtworzył projekt społeczny o nazwie …. i wykazał się w nim następującymi umiejętnościami.... “
Krótkie podsumowanie jak realizacja wolontariatu przekłada się na naszą karierę zawodową i jak można ją wpisać w CV.
Potrzebne materiały: Załącznik "Referencje"
10
15 min.
Podsumowanie
Odpowiedzialny: Prowadzący zbiórkę
Prowadzący prowadzi podsumowującą dyskusję w oparciu o następujące pytania:
Dlaczego któryś z projektów pozyskał więcej wolontariuszy niż inny?
Czemu niektóre projekty były chętniej wybierane od innych?
Czy czujemy, że będziemy realizować te projekty z ludźmi, którymi sprawi to frajdę i da satysfakcję?
Jaką zmianę w otoczeniu przyniesie dany projekt?
Czy czują, że wolontariat/służba daje im nowe umiejętności i kompetencje?
Załączniki
1
Referencje

Kopii:
10
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Referencje
Pobierz wszystkie załączniki