Stop bierności – “W grupie siła”

Zbiórka pochodzi z propozycji programowej ” Stop bierności”. Broszura ta realizuje zalecenia Uchwały nr 14/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 25 maja 2014 r. w sprawie wskazania problemów wychowawczych, uwzględniając w przyjętych celach wychowawczych kształtowanie rzetelności w działaniu oraz odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie, stymulowanie indywidualnego rozwoju, a także zaangażowanie w życie lokalnej wspólnoty. Broszura „Stop bierności. Wyzwolić energię” powstała w ramach projektu „Aktywni obywatele świata”.

Print Friendly, PDF & Email
1+
Redaktor:
Anna Kasprowicz i Emilia Kulczyk-Prus
Autorzy:
Lucyna Czechowska
Magda Gorczyca
Natalia Gorgol
Katarzyna Hordziejewicz
Katarzyna Jagoda
Magdalena Karp
Anna Kasprowicz
Łukasz Kochowski
Agnieszka Koziarska-Wilkowiecka
Przemysław Kowalski
Anna Książek
Emilia Kulczyk-Prus
Katarzyna Kurowska
Aleksandra Nowak
Anna Pospieszna
Wojciech Pospolita
Marta Rynecka
Joanna Szczepaniak
Natalia Szyry
Agata Tomela
Recenzenci
  • Główna Kwatera ZHP
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
  • miał świadomość przynależności do różnych grup i płynących z tego korzyści,
  • znał typowe role grupowe,
  • znał czynniki, które sprzyjają współpracy w grupie oraz ją utrudniają.
Realizowane wymagania:
Wymagania z prób realizowane poprzez te zamierzenia:
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
  • Wartości harcerskie
Uszczegółowienie:

Zakres tematyczny:

  • role w grupie
Forma materiału
Typ materiału:

Pełen konspekt zajęć
Forma szczegółowa:

Inne
Informacje organizacyjne
min
12
opt
22
maks
60 min.
Prowadzących: 1
Uwagi:

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

harcówka
Wymagane materiały:


Przebieg
1
min.
Załączniki
1
Przebieg zbiórki

Kopii:
1
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: konspekt
Pobierz wszystkie załączniki