Szare Szeregi: akcja pod arsenałem, powstanie warszawskie.

1+
Autor:
Małgorzata Kufel
Chorągiew Kujawsko-Pomorska, Hufiec Toruń
Recenzent:
hm. Julian Dąbrowski, ZOKK 183/2011, ZOKP 5/2011
Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Poznań „Piast”
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
  • Pozna historię harcerstwa w okresie II wojny światowej
  • Zapozna się działalnością Szarych Szeregów oraz ich najważniejszymi akcjami (sabotażowymi i dywersyjnymi).
  • Nauczy się lub przypomni sobie szyfr Morsa. Będzie umiał go zastosować w „terenie”.
  • Pozna prawdziwy przebieg Akcji pod Arsenałem.
  • Usłyszy autentyczne losy Powstańców Warszawskich.
Realizowane wymagania:
Wymagania z prób realizowane poprzez te zamierzenia:
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
Uszczegółowienie:

Zakres tematyczny:

  • Struktura w Szarych Szeregach.
  • Plan pracy Sz. Sz. - „ Dziś, Jutro, Pojutrze”.
  • Działalność Szarych Szeregów – akcje sabotażowe i dywersyjne.
  • Akcja pod Arsenałem.
  • Powstanie Warszawskie.
Forma materiału
Typ materiału:

Pełen konspekt zajęć
Forma szczegółowa:

Bieg harcerski
Informacje organizacyjne
min
9
opt
18
maks
30
180 min.
Prowadzących: 1
Wymagane: umiejętność gry na gitarze
Uwagi:

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

Harcówka
Warunki:

Dostęp do prądu, laptop, głośniki, ewentualnie rzutnik, kamera/ aparat.
Wymagane materiały:

Kartki, kredki, kartki z zaszyfrowaną wiadomością „Morsem”, śpiewniki
Ubiór uczestnika:

Mundur harcerski

Przebieg
1
5 min.
Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki
Forma: Przywitanie metodą kciuka
Odpowiadamy na pytanie: kto jest dla mnie ideałem harcerskim i dlaczego?
2
5 min.
Wprowadzenie do tematu
Forma: Gawęda
Zapoznanie uczestników zbiórki z działalnością Szarych Szeregów oraz ich strukturą.
3
15 min.
Podział na 3 grupy
Forma: Dyskusja w grupach i następnie wspólna wymiana poglądów
Wywiad poznanie planu na najbliższą przyszłość w Szarych szeregach („ Dziś, Jutro, Pojutrze)”:
„Dziś” - sabotaż, nauka, przygotowanie do walki,
„Jutro” - walka, powstanie,
„Pojutrze” - odbudowa kraju, służba i praca dla kraju

Przykładowe tezy do dyskusji:
Czy założenia powyższego planu były słuszne ?
Czy należałby by zmienić założenia planu ?
4
15 min.
Zabawa w „SS- mana”
Forma: Zabawa
Harcerze siedzą w kręgu i wymieniają się miejscami po wywołaniu swoich numerów przez SS –mana stojącego w środku kręgu z związanymi oczami). Te 2 osoby muszą przejść obok niego niepostrzeżenie. Jeżeli SS-man złapie daną osobą, zanim ta usiądzie wtedy następuje wymiana ról. Na hasło „Szare Szeregi” ( wypowiedziane przez prowadzącego zb. ) każdy na raz zmienia miejsce, a SS-man ma szanse kogoś złapać…
5
5 min.
Przerywnik
Forma: Piosnki
Odpowiedzialny: Prowadzący zb. lub gitarzysta…
„ Szare Szeregi”, „Harcerskie Ideały”
Potrzebne materiały: Śpiewniki
6
15 min.
Nadawanie Morsem
Dokonujemy podziału na 2 grupy. Mają one zadnie nawzajem sobie przekazać zaszyfrowaną widomość Morsem. Następnie ją odszyfrowują i na kartkach rysują ich treść… Wiadomości to: „ Znak Polski Walczącej”, „ Tylko świnie siedzą w kinie”.
Potrzebne materiały: Kartki z zaszyfrowaną wiadomością „Morsem”.
7
30 min.
Akcja pod Arsenałem
Forma: drama
1) Uczestnicy zbiórki dostają teatralny scenariusz przebiegu Akcji pod Arsenałem. Wybierają postacie, które będą grać. Następnie odbywa się przedstawienie…
Lub 2 ) Prowadzący zajęcia czyta historyczny przebieg Akcji pod Arsenałem – „ Meksyk I i II”. Następnie dokonuje podziału na 2 grupy. Członkowie grup mają za zadnie wcielić się w postaci bohaterów i przestawić przebieg akcji…
PS. Takie przedstawienie warto jest upamiętnić na filmie lub fotografiach…
Potrzebne materiały: 1) Napisany scenariusz teatralny. 2) Akcja pod Arsenałem – jej prawdziwe oblicze.
8
10 min.
Dyskusja
Wysłuchanie piosenek Lao Che np. „Kanały, „Powstanie Warszawskie”. Dyskusja nad twórczością i taka formą przekazania historii…
Potrzebne materiały: Teledyski/ pliki muzyczne.
9
10 min.
Filmy
Obejrzenie kilku filmików ze strony Muzeum Powstania Warszawskiego http://1944.wp.pl/ – „Historia mówiona” – przez osoby które, przeżyły Powstanie Warszawskie. Kila słów refleksji na temat obejrzanych filmików.
Potrzebne materiały: Wybrane filmy.
10
5 min.
Zakończenie zbiórki
„ Bratnie słowo”,
„Puszczenie Iskry”