SZTUKA-podsumowanie zbiórek artystycznych

Zbiórka ta jest podsumowaniem cyklu zbiórek artystycznych. Dzięki niej możemy uporządkować i poszerzyć wiedzę uczestników na temat szeroko pojętej sztuki.

Print Friendly, PDF & Email
2+
Autor:
pwd. Agnieszka Dikta
Chorągiew Śląska
Autorzy:
  • pwd. Agnieszka Dikta Chorągiew Śląska
Recenzenci
  • hm. Emilia Kulczyk Główna Kwatera
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
  • posiadał uporządkowaną wiedzę na temat sztuki
Realizowane wymagania:
Wymagania z prób realizowane poprzez te zamierzenia:
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
  • Hobby i zainteresowania
Uszczegółowienie:

Poszerzanie informacji na temat sztuki.
Zakres tematyczny:

Forma materiału
Typ materiału:

Program kursu/warsztatu
Informacje organizacyjne
min
opt
20
maks
120 min.
Prowadzących:
Uwagi:

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

harcówka
Warunki:

źródło zasilania prądem
Wymagane materiały:

- reprodukcje obrazów, ich tytuły, nazwiska autorów
- odtwarzacz CD, płyta z muzyką
- tekst piosenki „Pieść odchodzących”
- kategorie do konkurencji „kto więcej”
- wersy znanych piosenek
- cyfrowy aparat fotograficzny
-pytania do turnieju „Eureka

Przebieg
1
5 min.
ORZ
Forma: Obrzędy i zwyczaje
2
10 min.
Rodzaje sztuki
Forma: Gawęda
Krótka dyskusja na temat różnych rodzajów sztuki, wytłumaczenie zasad zdobywania punktów podczas zbiórki (za każdą konkurencje zastęp może uzyskać od 10 – 50 punktów.
3
5 min.
Dopasowywanka
Forma: Ćwiczenie
Harcerze muszą dopasować reprodukcję obrazów do autora i tytułu.
4
10 min.
Stop-muzyka
Forma: Zabawa
Harcerze chodzą po sali w rytm muzyki. Kiedy ta ucichnie, każdy harcerz musi zająć jeden dywanik. Oczywiście dywaników jest za mało. Kto nie znajdzie w odpowiednim czasie dywanika dla siebie – odpada.
5
10 min.
Kim jestem?
Forma: Ćwiczenie
Jeden z harcerzy wybiera sobie aktora, w którego postać za chwilę się wcieli. Będzie starał się poruszać jak wybrany aktor, mówić jak ów aktor i odpowiednio odpowiadać na pytania. Pozostali harcerze stają się dziennikarzami, którzy poprzez zadawane pytania i udzielane przez „aktora” odpowiedzi starają się zgadnąć z kim mają do czynienia...
6
5 min.
Kto więcej?
Forma: Ćwiczenie
Harcerze wypisują jak najwięcej rzeczy na podane tematy:
1. kto pracuje na planie filmowym
2. jakie są nagrody filmowe
3. tytuły filmów, które zawierają nazwę państwa lub miasta
4. filmy z gatunku s-f
7
5 min.
Chusta
Forma: Zabawa
8
10 min.
Śpiewające fortepiany
Forma: Gra
Przed harcerzami leży jeden wers znanej im piosenki, w którym jednakże zakryte są słowa. Pierwsza grupa zaczyna odkrywać słowo. Jeżeli uda im się w ciągu kilku sekund wymyślić i zaśpiewać piosenkę z tym słowem, zdobywają punkt, jeżeli nie, prawo odkrywania słów zdobywa drużyna przeciwna. Podobnie stanie się, gdy któraś z drużyn odkryje pole czerwone – wówczas automatycznie traci kolejkę. Wygrywa grupa, która jako pierwsza odgadnie skąd pochodzi dany wers i prawidłowo zaśpiewa odpowiednią piosenkę.
9
10 min.
Sesja fotograficzna
Forma: Ćwiczenie
Każdy zastęp robi zdjęcia portretowe wszystkich harcerzy wchodzących w skład zastępu, oraz zdjęcia całym zastępem. Efekty są oczywiście punktowane. W czasie gdy jeden zastęp ma aparat, drugi planuje zdjęcia lub przygotowuje się do minifestiwalu.
10
10 min.
Minifestiwal
Forma: Piosenka
Każdy zastęp wybiera piosenkę i stara się ją jak najlepiej zaśpiewać.
11
30 min.
Turniej Eureka
Forma: Gra
Każdy zastęp po kolei będzie wybierał jedną dziedzinę sztuki, z której chciałby odpowiadać (do wyboru: malarstwo, fotografia, film, muzyka). Następnie prowadzący zadaje 5 pytań, na które zastępy udzielają odpowiedzi. Po zadaniu wszystkich 5 pytań, zastęp „prowadzący” (wybierający kategorie) zaznacza jedno z pytań jako punktowane podwójnie. Następnie zastępy kolejno kładą na środku kartki z prawidłowymi odpowiedziami. Sprawdzanie odpowiedzi zaczynamy od zastępu „prowadzącego”. Jeśli odpowiedział on prawidłowo, otrzymuje 100 punktów. Z puli tej jednakże odejmujemy po 20 punktów dla każdego zastępu, który na dane pytanie również odpowiedział prawidłowo. W ten sposób za jedną prawidłową odpowiedź zastęp „prowadzący” może zdobyć od 40 do 100 punktów w zależności od odpowiedzi pozostałych zastępów. Pozostałe zastępy mogą za prawidłową odpowiedź uzyskać 20 punktów. Analogicznie jest w przypadku pytania punktowanego podwójnie, z tymże w tym przypadku ogólna liczba punktów to 200, zaś zastępy odejmują z tej puli po 40 punktów za prawidłowe odpowiedzi. Po skończonej rundzie zmieniamy zastęp „prowadzący”, który wybiera swoją kategorię. Gra trwa do momentu,. Kiedy każdy zastęp będzie „prowadzący”. Wygrywa ten zastęp, który ostatecznie zdobędzie najwięcej punktów.
12
10 min.
OZZ
Forma: Obrzędy i zwyczaje
Podsumowanie i zakończenie zbiórki.
Załączniki
1
Turniej Eureka + dopasowywanka

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Do punktu 11 i 3
Pobierz wszystkie załączniki