To tylko reklama!

*Całość materiałów opracowanych w projekcie Ekonomia jest kobietą pisana jest w formie żeńskiej. Mimo to mogą być one swobodnie używane również w grupach koedukacyjnych. Jeśli masz jakieś przemyślenia na temat tego scenariusza, uważasz, że coś warto byłoby zmienić, ulepszyć, dodać – napisz do nas: [email protected]

Konsultacja scenariusza: harcerki i harcerze z 1RDH.

Dlaczego warto: Reklamy otaczają nas zewsząd, towarzyszą nam od rana do wieczora. Wobec takiego natłoku przekazów reklamowych warto stać się świadomą i krytyczną odbiorczynią!

Zadania: Jeśli chcesz wziąć udział w propozycji programowej Ekonomia jest kobietą i zdobyć jedną z części plakietki, oprócz przeprowadzenia poniższego warsztatu, wykonaj jedno z poniższych zadań.  Zadania mogą być wykonywane całą grupą lub indywidualnie. Możesz też wymyślić swoje własne zadanie związane z tematem warsztatu i wysłać do akceptacji na adres [email protected]

 1. Stwórzcie poradnik jak świadomie oglądać reklamy.
 2. Przygotujcie plakat pokazujący korzyści i zagrożenia płynące z reklam.
 3. Przygotujcie klasą/ drużyną reklamę społeczną mówiącą o ważnym problemie dotyczącym waszego otoczenia. Nagrajcie ją, tak aby powstał trwający do 3 minut film. Grupą docelową czyli adresatkami reklamy mają być wasze rówieśniczki. Pamiętajcie, aby mówiła o problemie w sposób zrozumiały dla osób, które nie mieszkają w waszej okolicy, kulturalny oraz nie godzący w niczyje dobre imię.
 4. Zorganizujcie w szkole/ hufcu festiwal dobrej reklamy (może być połączony z festiwalem parodii reklam). Tematem reklam powinny być przedmioty, zjawiska, zachowania – nie produkty konkretnej marki. Chyba, że postanowicie zareklamować własną klasę lub drużynę!
 5. Przeprowadźcie wywiad w swojej społeczności lokalnej dotyczący oddziaływania reklam na ludzi. Spróbujcie ustalić czy ludzie lubią oglądać reklamy, czy reklamy tylko drażnią czy też mogą się podobać, czy ludzie ulegają reklamom i kupują polecane w nich produkty, czy kupione produkty spełniły ich oczekiwania.
Print Friendly, PDF & Email
3+
Autor:
Izabela Pyszka-Walczak
Chorągiew Łódzka, Hufiec Łódź Górna
Recenzent:
hm. Anna Książek
Chorągiew Łódzka, Hufiec Łódź Widzew
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
 • wiedziała dlaczego powstają reklamy
 • miała świadomość jakimi metodami reklamy oddziałują na odbiorców i odbiorczynie
 • znała przykłady pozytywnych kampanii reklamowych
 • zmotywowana do krytycznego odbioru reklam
Realizowane wymagania:
Wymagania z prób realizowane poprzez te zamierzenia:
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
 • Inne
Uszczegółowienie:

Ekonomia - świadoma konsumpcja
Zakres tematyczny:

 • Reklamy
Forma materiału
Typ materiału:

Pełen konspekt zajęć
Informacje organizacyjne
min
10
opt
20
maks
30
90 min.
Prowadzących: 1
Uwagi:

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

Klasa/ sala wyposażona w sprzęt multimedialny
Warunki:

źródło zasilania prądem
Wymagane materiały:

Komputer, rzutnik, głośniki, przygotowane przykłady kilku rodzajów reklam (znajdują się w tekście scenariusza); kartki A3 i mazaki, taśma klejąca lub pinezki do prezentacji prac grupowych; wydrukowany tekst z załącznika nr 1; wydrukowane lub przepisane na karteczki nazwy przedmiotów i typu przekazu reklamowego z załącznika nr 3.

Przebieg
1
5 min.
Przywitanie
Przywitaj się z grupą. W pierwszych słowach podkreśl zalety zajęć, które będziesz prowadzić (np. wspólnie spędzimy czas; lepiej zrozumiemy powody, dla których producenci/tki wydają ogromne kwoty na reklamy; postaramy się „uniezależnić” od nieuczciwych i nieprawdziwie przedstawiających świat reklam…)
2
5 min.
Jakie uczucia wywołuje reklama?
Forma: Ćwiczenie
Wyświetl na rzutniku przykładową reklamę. Najlepiej gdyby była to reklama odpowiadająca na potrzeby tej grupy wiekowej, aktualnie popularna (np. https://www.youtube.com/watch?v=aV5n3T5J1t8&list=UUs-QQrPuUThfb0_vplWAHTQ&index=1. reklama jedzenia typu fast food).
Zastanówcie się wspólnie nad pytaniem „Jak czułaś się po obejrzeniu tej reklamy?”
Przykładowe odpowiedzi:
-zainteresowana,
-zwróciła moją uwagę,
-rozśmieszyła mnie,
-poczułam głód/ pragnienie (wyzwoliła się potrzeba posiadania danego produktu),
Odpowiedzi zapiszcie na widocznej kartce, będą pomocne w dalszej dyskusji.
3
10 min.
Po co są reklamy?
Forma: praca w grupach
Podziel uczestniczki na równe 5-6 osobowe grupy.
Każda grupa otrzymuje kartkę A3 i mazak. Zadaniem grup będzie hasłowa odpowiedź na pytanie „Po co są reklamy?”
Pytania pomocnicze:
-czy zapamiętałaś co reklamował film?
-czy zapamiętałaś nazwę produktu/ firmy?
-czy dowiedziałaś się czegoś nowego z filmu? Itp.
Wypełnione kartki wieszamy na widocznym miejscu i wspólnie podsumowujemy wyniki.
Pomocny w wykonaniu tego zadania może być tekst z załącznika nr 1a. W razie potrzeby podziel go pomiędzy grupy, tak aby mogły odgadnąć kolejne funkcje reklamy.
W załączniku nr 1b prowadząca znajdzie informacje na temat funkcji reklam, etapów oddziaływania przekazu reklamowego, korzyści i zalet płynących z reklamy.
4
10 min.
Reklama zniekształcająca rzeczywistość
Forma: ćwiczenie
Teraz jeszcze raz opowiedz co uczestniczki zyskają po zajęciach – tym razem w sposób przesadny, nadmiernie wyolbrzymiając zalety zajęć czy wręcz zmyślając je (np. Po dzisiejszej lekcji/ zbiórce poczujecie się szczęśliwsze. Wasza wiedza i umiejętności zwiększą się jak nigdy dotąd. Od dzisiaj z łatwością oprzecie się każdej reklamie i nigdy więcej nie kupicie niczego co nie będzie wam potrzebne.)
Ponownie wyświetl na rzutniku przykładową reklamę. Tym razem powinna ona być skierowana do zupełnie innej grupy docelowej, a przez to nie korespondować z potrzebami uczestniczek. W tym ćwiczeniu potrzebna jest reklama, która zniekształca rzeczywistość (np. http://www.youtube.com/watch?v=DYRfVhBtF2s – reklama płynu do podłóg).
Zastanówcie się wspólnie nad pytaniem „Jak czułaś się po obejrzeniu tej reklamy?”
Pytania pomocnicze:
-czy ten produkt może tak działać?
-czy ludzie tak się zachowują po użyciu produktu?
-jakie osoby występują w reklamach, aby uwiarygodnić przekaz reklamowy? (np. osoby wyglądające na wykształcone, ubrane w kitel lekarski, celebryci/tki)
W nawiązaniu do słów powiedzianych na wstępie do tego ćwiczenia, ustalcie czy ta reklama pokazuje prawdziwie produkt i ludzi.
Czasem reklama na tyle frustruje odbiorców i odbiorczynie, że podejmują się zdemaskowania mitów reklamowych lub wręcz tworzą antyreklamy (przykłady: http://www.youtube.com/watch?v=1kxqgsdRYtQ –płyn do odplamiania, http://www.youtube.com/watch?v=-Kf32Eiog14 – antyreklama Coli).
5
10 min.
Czy można inaczej?
Forma: praca w grupach
Powróćcie do podziału na grupy z części 3. Zastanówcie się teraz czy znacie inne reklamy. Takie, które nie zniekształcają prawdy, pozytywnie zwracają uwagę oglądającego? Uczestniczki powinny zapisać i zaprezentować całej grupie swoje odpowiedzi.
Pytania pomocnicze:
-czy wszystkie reklamy zniekształcają rzeczywistość?
- gdzie można spodziewać się reklam opartych na faktach? (np. w czasopismach branżowych, w wydawnictwach specjalistycznych). Dlaczego?
-w jaki sposób producenci/tki reklam mogą zwrócić uwagę odbiorców i odbiorczyń unikając zniekształcenia rzeczywistości? (np. poczuciem humory, estetyką…)
Na koniec tej części obejrzyjcie przykłady ciekawych reklam (np. http://www.youtube.com/watch?v=USTfBtZyBwY – reklama obuwia, http://www.youtube.com/watch?v=SKl39tefpIY – sera, http://www.youtube.com/watch?v=bgzyEDjhD7M – wody mineralnej, http://www.youtube.com/watch?v=ojBFOdGqALM – pozytywna reklama sieci komórkowej).
Zwróć uwagę na to, że świadomość odbiorców i odbiorczyń, znajomość swoich praw, ich krytycyzm wobec reklam mogą nakłonić agencje reklamowe do przygotowywania reklam opierających się na faktach.
6
30 min.
Agencja reklamowa
Forma: zabawa
Rozlosuj pomiędzy grupy nazwy przedmiotów (załącznik nr 2). Zadaniem grup będzie przygotowanie i przedstawienie reklam i antyreklam tych przedmiotów (słowo antyreklama w tym opracowaniu jest używane jako synonim angielskiego zjawiska subvertising, połączenie słów „advertising” - reklama i „subvert” – obalać, które faktycznie jest tylko jedną z form antyreklamy. Subvertising jest rodzajem reinterpretacji przekazu reklamowego. Opiera się na kształcie i wyglądzie pierwotnego przekazu, do którego dodane zostają nowe treści celem zniekształcenia lub całkowitego zaprzeczenia jego wymowie. Przyjmuje często formę parodii reklamy.). Scenki mają podkreślać naturalne zalety i wady reklamowanych przedmiotów. W przygotowaniu reklamy istotną informacją jest do kogo reklama ma być skierowana (inaczej do dzieci, inaczej do dojrzałych kobiet, inaczej do zamożnych seniorów). Pozwól, aby grupy same wybrały grupę docelową. Postaraj się, aby uczestniczki tworząc scenki starały się użyć nietypowych skojarzeń, dowcipu sytuacyjnego, aby ich reklamy pozytywnie zwracały uwagę.
Po przedstawieniu reklam i antyreklam wymieńcie się spostrzeżeniami – co ciekawego grupy przygotowały, która produkcja była najciekawsza, najbardziej zaskakująca.
7
10 min.
Pozytywne przykłady
Forma: ćwiczenie
W ostatniej części sięgnij po przykład reklam zmieniających świat na lepsze. Mogą to być kampanie społeczne przeciwko nałogom (np. http://www.youtube.com/watch?v=9ktEonZX0jM – antyreklama palenia), stereotypom społecznym, negatywnym zjawiskom (np. kłamstwom w reklamie https://www.youtube.com/watch?v=iYhCn0jf46U), wspierające ekologię (http://www.youtube.com/watch?v=ROwp14OKo4c – WWF) czy budujące wiedzę o tym co dotąd nieznane i wywołujące strach strach (np. https://www.youtube.com/watch?v=xTnXJJey-zU – niepełnosprawność) itp.
8
10 min.
Podsumowanie
Na koniec warto podsumować krótko zajęcia, zapytać czego uczestniczki dowiedziały się, co je zdziwiło. Warto zachęcić uczestniczki do wykonania zadań dodatkowych.
Załączniki
1
Załącznik 1

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Po co są reklamy?
2
Załącznik 2

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Agencja reklamowa
Pobierz wszystkie załączniki