Upcycling i inne sposoby na radzenie sobie ze „śmieciami”

Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2015. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosownej licencji, o posiadaczach prawa oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons CC-BY-3.0-PL Uznanie autorstwa-3.0 Polska

Publikacja, wyraża wyłącznie poglądy autorki i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

*Całość materiałów opracowanych w projekcie Ekonomia jest kobietą pisana jest w formie żeńskiej. Mimo to mogą być one swobodnie używane również w grupach koedukacyjnych. Jeśli masz jakieś przemyślenia na temat tego scenariusza, uważasz, że coś warto byłoby zmienić, ulepszyć, dodać – napisz do nas: [email protected]

Dlaczego warto:

Nasz świat wymaga coraz odpowiedzialniejszych konsumentów i konsumentek. Jeśli chcemy żyć w czystym, zdrowym środowisku musimy przyjrzeć się naszym nawykom i wprowadzić nowe, również te związane z odpadami. Podczas spotkania uczestniczki dowiedzą się czym jest upcycling oraz zasada 3R, poznają podstawowe zasady segregacji śmieci oraz inne efektywne metody na to, by sobie z nimi poradzić.

Zadania: Jeśli chcesz wziąć udział w propozycji programowej Ekonomia jest kobietą i zdobyć jedną z części plakietki, oprócz przeprowadzenia poniższego warsztatu, wykonaj jedno z poniższych zadań.  Zadania mogą być wykonywane całą grupą lub indywidualnie. Możesz też wymyślić swoje własne zadanie związane z tematem warsztatu i wysłać do akceptacji na adres [email protected].

  1. Podarujcie wykonane z upcyclingu przedmioty wybranej organizacji lub instytucji, której mogą się one przydać. Sprawdźcie dokładnie czy będą one rzeczywiście użyteczne?
  2. Zorganizujcie wymianę używanych rzeczy (ubrać, książek…), zaproście osoby spoza Waszej grupy.
  3. Zastosujcie zasadę 3R w Waszym codziennym życiu. Przez kilka tygodni notujcie Wasze sukcesy i wyzwania, które się pojawiają. Porównajcie z innymi osobami z grupy.
  4. Przygotujcie akcje promującą zasadę 3R w wybranej grupie (np. szkoła, sąsiedzi/dki).
  5. Przygotujcie kosze do segregacji śmieci w pomieszczeniu, w którym najczęściej się spotykacie (harcówka, klasa). Zapiszcie zasady segregacji i zawieście nad każdym koszem, będzie to przydatna instrukcja dla tych, którzy nie zapamiętali jeszcze wszystkich reguł.
Print Friendly, PDF & Email
1+
Autor:
hm. Anna Książek
Chorągiew Łódzka, Hufiec Łódź Widzew
Recenzent:
hm. Agata Erhardt-Wojciechowska, ZOKK
Chorągiew Stołeczna, Hufiec Pruszków
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
  • Rozumiała zasadę 3R (reduce, reuse, recycle).
  • Wiedziała czym jest upcycling, miała pomysły na jego wykorzystanie
  • Potrafiła wyrazić swoją opinie na różnego rodzaju tematy związane z gospodarowaniem odpadami.
  • Znała zasady segregacji śmieci.
Realizowane wymagania:
Wymagania z prób realizowane poprzez te zamierzenia:
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
Uszczegółowienie:

Edukacja globalna, świadoma konsumpcja
Zakres tematyczny:

Forma materiału
Typ materiału:

Pełen konspekt zajęć
Informacje organizacyjne
min
6
opt
24
maks
30
90 min.
Prowadzących:
Uwagi:

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

dowolne
Wymagane materiały:

Wydrukowane załączniki, długopisy dla każdej uczestniczki, kartki a4 z napisem „tak” oraz „nie”, taśma papierowa, papier pakowy, markery, różnego rodzaju odpady i niepotrzebne rzeczy przyniesione przez uczestniczki i prowadzącą (np. butelki, kartony, puszki, ale też niepotrzebne książki, zeszyty, zabawki itd.).

Przebieg
1
10 min.
Bingo
Forma: Zabawa
Każda uczestniczka otrzymuję kartę do ćwiczenia „Bingo” (załącznik 1). Jej zadaniem jest znalezienie na sali osoby, która spełnia dane kryterium (na przykład w jej domu używa się wielorazowych toreb, zamiast plastykowych jednorazówek). Imię osoby wpisujemy w daną rubrykę. Wygrywa osoba, która najszybciej wypełni wszystkie pola imionami, przy czym daną osobę można wpisać do tabelki tylko raz, imiona nie mogą się powtarzać.
2
10 min.
Tak/nie?
Forma: Ćwiczenie
Powieś kartkę z napisem „tak” na jednej ścianie oraz „nie” na przeciwnej. Następnie odczytuj kolejne, wybrane stwierdzenia spośród poniższych. Zadaniem uczestniczek jest ustawienie się na linii pomiędzy tak i nie, w zależności od tego jak bardzo zgadzają się z danym stwierdzeniem. Przed przeczytaniem kolejnego stwierdzenia daj czas uczestniczkom na podzielenie się swoimi opiniami i argumentami, które za nimi przemawiają. Zapytaj o zdanie szczególnie uczestniczki stojące po przeciwnych stronach sali.
Proponowane stwierdzenia:
• Lepiej naprawić zepsuty telewizor niż kupować nowy.
• Lepiej wybrać napój w opakowaniu plastikowym, które jest lekkie i się nie potłucze, niż w szklanym.
• Powinniśmy kupować produkty w małych opakowaniach, bo te w dużych mogą nam się zepsuć lub przeterminować zanim je zużyjemy.
• Segregowanie odpadów powinno być obowiązkowe.
• Sklepy powinny rozdawać klient(k)om jednorazowe torby foliowe za darmo.
• Ładne opakowanie jest odzwierciedleniem wysokiej jakości produktu.
• Kupowanie w sklepach z używaną odzieżą jest trendy, bo w ten sposób chronimy środowisko.
3
15 min.
Zasada 3R
Forma: Praca w grupach
Na dzisiejszym spotkaniu dotyczącym świadomej, odpowiedzialnej konsumpcji skoncentrujemy się przede wszystkim na śmieciach. Porozmawiaj chwilę z uczestniczkami na ten temat. Czy dostrzegają one jakieś problemy związane z odpadami? Jakie? Czy ilość produkowanych śmieci wydaje im się problemem? Dlaczego?
Dziś zastanowimy się jak ilość śmieci redukować.
Podziel uczestniczki na 3 grupy. Każda otrzymuje jedną z zasad 3R: reduce, reuse, recycle. Zadaniem grupy jest przedyskutowanie co dana zasada oznacza oraz wymyślenie jak największej ilości sposobów na użycie danej zasady w praktyce (co możemy zrobić by ograniczać/używać ponownie/segregować odpady)? Prowadząca chodzi między grupami i podpowiada, nakierowuje jeśli jest taka potrzeba. Grupy zapisują swoje wnioski na papierze pakowym. Następnie podsumowujemy na forum, inne grupy mogą uzupełniać.
4
10 min.
Segregowanie śmieci
Forma: Ćwiczenie
Recycling jest jedną z zasad. Sprawdźmy zatem naszą wiedzę w tym zakresie. Zadaniem uczestniczek podzielonych na grupy jest dopasowanie śmieci do pojemnika odpowiedniego koloru. Przykładowy podział znajduje się w załączniku 2, zwróć jednak uwagę na zasady segregacji panujące w Waszej okolicy, czasami różnią się one między sobą. Podsumowując ćwiczenie zastanówcie się: które opakowania są najkorzystniejsze dla środowiska?
5
25 min.
Zagadka
Forma: Zagadka
Zobaczmy jak inne osoby radzą sobie z zasadą 3R. Rozdaj uczestniczkom zagadkę logiczną. Mogą wykonywać ją indywidualnie lub w parach (załącznik 3). Które z pomysłów bohaterek zagadki wydają Wam się ciekawe i dlaczego?
6
20 min.
Upcycling
Forma: Pogadanka
Przyjrzyjcie się rzeczom przyniesionym przez uczestniczki oraz zgromadzonym przez prowadzącą jako już niepotrzebne. Zastanówcie się wspólnie: co możecie z nimi zrobić? Może wazony na kwiatki z butelek czy słoików? Ramki do zdjęć? Piórnik na ołówki? Doniczkę na kwiatki? Pudełko na biżuterie? Komu może się to przydać? Wam? Waszej rodzinie, znajomym? A może dzieciom z pobliskiego domu dziecka lub starcom z domu starców? Kiedy podejmiecie decyzję, zabierzcie się do pracy!
7
15 min.
Jak z problemem odpadów radzą sobie inne kraje?
Forma: Film
Dowiedzcie się jak inne kraje radzą sobie w problemem odpadów. Znajdźcie odpowiednie informacje w Internecie lub, jeśli brakuje Wam czasu lub nie macie dostępu do komputera, możecie skorzystać z informacji podanych pod tym linkiem: https://www.edutuba.pl/files/dokument/15414/2009%20-%20Makro%20i%20mikro%20smieci%20-%20Bartosz%20Kajzer.pdfDobrze byłoby jednak, gdybyście poszukali informacji również o krajach z innych kontynentów niż Europa.
Który ze sposobów radzenia sobie z problemem odpadów wydaje Wam się najefektywniejszy i dlaczego?
Jak sądzicie: problem odpadów to problem lokalny czy raczej globalny? Dlaczego? Jaki może mieć to wpływ na środowisko?
8
5 min.
Podsumowanie
Forma: Pogadanka
Czego dowiedziałyście się z dzisiejszego spotkania? Co od dziś zmieni się w Waszym codziennym życiu? Co zrobicie z wykonanymi z upcyclingu przedmiotami? Kiedy je skończycie (jeśli tego wymagają)?
Załączniki
1
Załącznik 3

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Zagadka
2
Załącznik 2

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Segregujemy śmieci
3
Załącznik 1

Kopii:
2
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Bingo
Pobierz wszystkie załączniki