W idei stopnia harcerskiego.

Konspekt zbiórki zachęcający do zdobywania stopni harcerskich przez harcerzy starszych.
Konspekt zbiórki

Print Friendly, PDF & Email
6+
Autor:
Zuzanna Kierul
Recenzenci
  • phm. Agata Siczyńska, BOKP/5/KCh/2017, Zespół Programowy Chorągwi Zachodniopomorskiej
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
  • Zmotywowany by otwierać próby na stopnie.
  • Otwarcie wyrażać swoje zdanie.
  • Poprawnie rozpisywać próbę na stopień harcerski.
Realizowane wymagania:
Wymagania z prób realizowane poprzez te zamierzenia:
  • Znajomość idei zdobywania stopni harcerskich
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
  • Wartości harcerskie
Uszczegółowienie:

Zakres tematyczny:

  • stopnie harcerskie
Forma materiału
Typ materiału:

Pełen konspekt zajęć
Informacje organizacyjne
min
8
opt
15
maks
25
120 min.
Prowadzących: 1
Uwagi:

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

Harcówka i okolice.
Wymagane materiały:

Ubiór uczestnika:

Wygodny :)

Przebieg