W poszukiwaniu wspólnego domu Warsztat o uchodźcach oraz o tym, jak poruszać społeczne i czasem kontrowersyjne tematy?

Warsztat skierowany dla wędrowników lub kadry, który może posłużyć jako inspiracja do podjęcia służby na rzecz tworzenia społeczności otwartej na drugiego człowieka. W swojej treści warsztat luźno nawiązuje do 3 faz ujętych w zdobywaniu Odznaki Skautów Świata: eksploracja, reakcja i podjęcie działania.

W każdej fazie warsztatu uczestnicy wchodzą w aktywności, które pochylają się nad zagadnieniem migracji pod kątem założeń każdej z faz. W eksploracji dowiadują się o zjawisku migracji, jego przyczynach i stanie aktualnym.

W fazie reakcji uczestnicy starają się przetworzyć zebrane informacje, przedyskutować i podsumować, by lepiej zrozumieć przyczyny i konsekwencje omawianych zagadnień.

W fazie podjęcie działania doświadczają inspiracji, w której przyglądają się cechom ważnym przy tworzeniu rozwiązania na wyzwania związane z migracją. Pomysły na działania w patrolach lub drużynach charakterystyczne dla wszystkich trzech faz są zbierane na koniec warsztatu.

Print Friendly, PDF & Email
6+
Autor:
phm. Iga Miłosławska, SOKK 1209/2019, Hufiec Warszawa-Wola, Chorągiew Stołeczna
Recenzenci
 • hm. Michał Macig, ZOKK 714/2019, Hufiec Warszawa-Żoliborz, Chorągiew Stołeczna
 • hm. Magdalena Wilczyńska, Hufiec Warszawa-Wola, Chorągiew Stołeczna
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
 • wiedział, na czym polega sytuacja osoby w kryzysie uchodźczym oraz jakie mamy przepisy dotyczące statusu uchodźcy w Polsce
 • z większą wrażliwością reagował na problemy osoby nowej, obcej w polskim kontekście kulturowym (w odniesieniu do Prawa Harcerskiego / Prawa Zucha)
 • rozumiał mechanizmy powstawania i dynamiki rozwijania się sytuacji konfliktu miedzy grupami – rozumiał, czemu powstają konflikty my-oni
 • zmotywowany do poznawania kręgów kulturowych odległych od polskiego kontekstu kulturowego
 • miał pomysły, jakie działania może podjąć w ramach służby / pracy z drużyną, aby poruszać temat edukacji międzykulturowej, konfliktów na świecie, uprzedzeń lub uchodźców
Realizowane wymagania:
Wymagania z prób realizowane poprzez te zamierzenia:
 • Harcerka Orla / Harcerz Orli - Siła ducha 8. Dziedziny swoich zainteresowań porównałam/em z potrzebami środowiska. W ten sposób określiłam/em swoje pole służby. Pełniłam/em służbę przez wyznaczony czas.
 • Harcerka Orla / Harcerz Orli - Siła ducha 3. Staram się zrozumieć innych i uznaję ich prawo do odmienności. Poznałam kilka kultur (narodowych i wyznaniowych).
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
 • Wartości harcerskie
Uszczegółowienie:

Cele warsztatu:
- Zapoznanie uczestników z podstawowymi mechanizmami psychologicznymi występującymi w sytuacji kontaktu z odmiennością oraz sytuacji konfliktu
- Przekazanie przez doświadczenie mechanizmów i postaw w sytuacji zetknięcia z odmiennością
- Zgłębienie tematu uchodźców, migrantów i ludzi z odrębnych kręgów kulturowych, narodowościowych w kontekście wychowania harcerskiego
Zakres tematyczny:

 • Sytuacja przedstawicieli grup mniejszościowych w Polsce
 • Sytuacja uchodźców
 • Stereotypy
 • Uprzedzenia
 • Konflikty
 • Kultury świata
Uwagi:

brak
Forma materiału
Typ materiału:

Pełen konspekt zajęć
Informacje organizacyjne
min
12
opt
20
maks
30
180 min.
Prowadzących: 1
Wymagane: Podstawowa wiedza z zakresu psychologii (tworzenie się stereotypów i uprzedzeń)
Uwagi:
Dodatkowy prowadzący może znacznie ułatwić koordynację pierwszej części warsztatu

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

możliwe do przeprowadzenia w harcówce lub w terenie, konieczność zapewnienia dużej przestrzeni do gry terenowej
Warunki:

brak
Wymagane materiały:

Na całą grupę (niezależnie od liczby uczestników): gwizdek, taśma klejąca kolorowa, taśma klejąca bezbarwna, lina (ok 20 m) do wyodrębnienia terenu, 5 arkuszy papieru flip-chartowego / szarego papieru
Na każdych 4 uczestników: instrument perkusyjny (grzechotki, bębenki), marker do pisania
Na każdego uczestnika: kartka A4, długopis, mapa terenu,
Materiały uczestnika:

latarka, power bank, chusta, bandaż/materiał opatrunkowy, butelka na wodę, bluza, menażka, szczoteczka do zębów
Ubiór uczestnika:

wygodny, umożliwiający bieg

Przebieg
Załączniki
1
8. Zdjęcie Majka

Kopii:
1
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: 1
2
9. Uchodźcy. Definicje i pojęcia (materiał pomocniczy)

Kopii:
1
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: 1
3
1. Uchodź. Wydarzenia losowe

Kopii:
1
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: 1
4
2. Plakat “Border check-point"

Kopii:
1
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: 1
5
3. Wskazówki do gry Uchodź

Kopii:
1
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: 1
6
4. Postaci w poczekalni – opisy sylwetek

Kopii:
1
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: 1
7
5. Mapa świata

Kopii:
1
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: 1
8
6. Postaci w poczekalni – opis sytuacji i odpowiedzi

Kopii:
1
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: 1
9
7. Opis cech Majka

Kopii:
1
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: 1
Pobierz wszystkie załączniki