Wędrowniku, kreatywnie promuj środowisko!

Często zastanawiacie się jak w kreatywny sposób wypromować swoją drużynę/środowisko? Przy okazji może chcielibyście ukazać harcerstwo od rzadko widzianej strony literackiej? Jeśli tak, zapraszam do zapoznania się z konspektem zajęć, opartych o warsztaty organizowane przez Loesje, dzięki którym rozruszacie trochę głowy, poznacie się lepiej i wyprodukujecie hasła promujące wasze środowisko!

Konspekt zbiórki opisuje pięć etapów działania, które można zrealizować podczas jednej zbiórki (minimum 3 godzinnej). Stworzone w toku zajęć hasła z powodzeniem wykorzystać można na plakat, ulotkę naborową czy stronę internetową.

Print Friendly, PDF & Email
4+
Autor:
pwd. Michał Bień HO, Hufiec Poznań "Siódemka", Chorągiew Wielkopolska
Recenzenci
  • phm. Małgorzata Szwed HR SOKP 48/2017, Wydział Inspiracji i Poradnictwa GK
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
  • Wiedział, jak powstaje grupowa twórczość
  • Miał otwarty umysł i kreatywnie myślał
  • Wiedział, jakie prawa rządzą kreatywnością
  • Potrafił grupowo utworzyć tekst
  • Wiedział, jakie cechy powinien mieć dobry slogan
Realizowane wymagania:
Wymagania z prób realizowane poprzez te zamierzenia:
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
  • Hobby i zainteresowania
  • Specjalności
Uszczegółowienie:

Zbiórka oparta jest o rozwój umiejętności literackich i kreatywnego myślenia.
Zakres tematyczny:

  • kreatywność
  • promocja
Forma materiału
Typ materiału:

Pojedynczy element zajęć (np. ćwiczenie, gra)
Informacje organizacyjne
min
5
opt
10
maks
15
180 min.
Prowadzących: 1
Uwagi:

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

harcówka
Wymagane materiały:

- minimum 2 kartki papieru A4 na osobę,
- kartki A3 po jednej na osobę +1
- pisaki w innym kolorze dla każdego uczestnika
Materiały uczestnika:

długopis

Przebieg
1
30 min.
Rozgrzewka
Forma: pisanie
Odpowiedzialny: prowadzący
Każdy uczestnik dostaje kartkę A4. Uczestnicy są proszeni o zapisanie jednego słowa, które przyjdzie im do głowy, po czym przekazują kartkę dalej. Następnie mają napisać pod spodem pierwsze słowo, które przyjdzie im do głowy. Gdy kartka zatoczy okrąg, jej właściciel zakreśla trzy słowa, które najbardziej mu się podobają. Następnie podaje kartkę dalej, a kolejna osoba robi to samo i odpowiednio:

1) Wypisuje losowe imię znanej osoby

2) Wypisuje losowy przedmiot

3) Wypisuje losowe miejsce

Czwarta osoba z rzędu, gdy otrzyma już wypełnioną kartkę wymyśla historię wg 3 najczęściej zakreślonych pól oraz przedmiotu, miejsca i osoby. Kilku chętnych czyta swoje historie.
Prowadzący wyjaśnia, jaki jest cel zajęć i na czym będą one polegać.
Potrzebne materiały: kartka A4 dla każdego uczestnika i długopis
2
30 min.
Wybór tematów
Forma: dyskusja
Odpowiedzialny: prowadzący
Na tym etapie należy podjąć wspólna decyzję jakie tematy, dotyczące harcerstwa chcemy poruszyć. Wybór tematów następuje przez głosowanie. Prowadzący wybiera i zapisuje o jeden temat więcej, niż jest uczestników, każdy w lewym górnym rogu kartki A3 i rozdaje każdemu z uczestników. Wolna kartka trafia na środek stołu.
Potrzebne materiały: kartki A3, o 1 więcej niż uczestników
3
60 min.
Tworzenie
Forma: pisanie
Odpowiedzialny: prowadzący
Każdy uczestnik bierze swoją kartkę i zaczyna pisać – to, co przyjdzie mu do głowy w związku z tematem – mogą to być pojedyncze słowa, zdania, cytaty, teksty piosenek – tutaj jest pełna dowolność dla każdego. Należy pamiętać iż cytując treści trzeba użyć cudzysłowu. Wskazane jest rozwijanie kolejnych wersji danego wyrażenia w jednej kolumnie, a zupełnie nowych myśli – w innych miejscach kartki. Dozwolone jest „podkradanie” sobie pomysłów, robienie strzałek, wykrzykników czy innych oznaczeń.
Gdy skończą nam się pomysły, odkładamy kartkę na środek i bierzemy wolną ze środka. W ten sposób do skutku wymieniamy się kartkami, aż wszystkie zostaną zapisane w satysfakcjonującym nas stopniu lub skończą nam się pomysły.
4
30 min.
Weryfikacja tekstów
Forma: wędrówka z zakreślaniem
Odpowiedzialny: prowadzący
Zapełnione kartki są rozłożone po całym stole. Chodzimy dookoła, każdy z innym kolorem pisaka, i zakreślamy to, co najbardziej nam się na kartkach podoba (dowolną ilość tekstów, ale każdy maksymalnie raz). Z każdej kartki 1-2 najgęściej zakreślone teksty wygrywają.
Potrzebne materiały: kolorowe pisaki
5
30 min.
Finał
Forma: dowolna
Odpowiedzialny: prowadzący
Prowadzący wybiera, które teksty zwycięskie będą „obrabiane”. Tekst jest zapisywany na kartce A4 poziomo, i przypinany do tablicy/umieszczany tak, aby wszyscy go widzieli. Wspólnie zastanawiamy się, czy są jakieś miejsca (formy, przecinki, ułożenie na kartce), które chcielibyśmy zmienić. Jeśli pojawi się taki głos – nowe wersje są zapisywane na nowych kartkach. Układamy wszystkie kartki obok siebie i decydujemy (głosowanie jawne większością głosów), która forma najbardziej nam się podoba. Wyrzucamy wtedy wszystkie inne kartki i zaczynamy od początku z nowo ustaloną formą: czy chcielibyśmy coś w niej zmienić...?
Takie zmiany mogą trwać długo, do skutku, mogą trwać bardzo długo, aż dojdziemy do formy, która zadowala wszystkich. Gdy taki tekst jest gotowy, przechodzimy do kolejnego zwycięskiego tekstu, który chcielibyśmy opracować.
Potrzebne materiały: Dużo papieru, pisak Można też wykorzystać rzutnik, by nie zużywać papieru