Wielka Gra 2018

Wielka Gra 2018 była grą terenową trwającą od 1 października 2017 r. do 31 maja 2018 r.
W każdym z ośmiu miesięcy na uczestników czekało inne zadanie do wykonania. Mogli je oni wykonywać w dowolnie wybranym przez siebie czasie. Warunkiem zaliczenia zadania było przesłanie do organizatorów zdjęcia patrolu wraz z tajnym znakiem, który ukryty był na końcu każdej z tras. Terminem do którego należało to zrobić była godzina 2400 każdego ostatniego dnia miesiąca.
Trasy prowadziły uczestników do miejsc związanych z historią Polski i Związku Harcerstwa Polskiego. Zadania którym patrole stawiały czoła były nietypowe, niejednokrotnie wychodziły poza znane schematy, a przede wszystkim wymagające – pod wieloma względami.
Patrole wykonywały zadania terenie – w szeroko pojętym centrum Warszawy, ale też i w pozostałych hufcach naszej chorągwi, a czasami poza jej granicami. Część zadań trudno było wykonać w jednym podejściu, ale nie było to niemożliwe. Uczestnicy samodzielnie decydowali o sposobie pokonywania każdej z tras. Za wykonanie zadania patrole otrzymywały punkty. Na tej podstawie podczas gry prowadzona była tabela współzawodnictwa. Patrole mogły wydawać punkty na podpowiedzi, ułatwiające wykonanie zadania.

Wielka Gra Była przedsięwzięciem adresowanym do wędrowników i instruktorów Chorągwi Stołecznej ZHP. Poziom stawianych przed uczestnikami zadań był dostosowany do odbiorców w tych grupach wiekowych. Jej celem było uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

Print Friendly, PDF & Email
4+
Autor:
phm. Andrzej Skwarczyński, BOKP/35/2017, Hufiec ZHP Warszawa-Wola, Chorągiew Stołeczna
Recenzenci
  • phm. Małgorzata Szwed HR, Wydział Inspiracji i Poradnictwa Głównej Kwatery, SOKP 48/2017
  • phm. Barbara Skwarczyńska, Hufiec ZHP Warszawa-Wola, Chorągiew Stołeczna
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
  • lepiej znał topografię Warszawy i okolic z uwzględnieniem miejsc związanych z historią Polski i ZHP
  • znał wybrane fakty związane z historią Polski i ZHP
  • znał formę gry terenowo-internetowej
  • uwrażliwony na otocząjącą go historię
Realizowane wymagania:
Wymagania z prób realizowane poprzez te zamierzenia:
  • Uczestnik Wielkiej Gry będzie miał okazję realizować wymagania znaków służb pamięci i turystyce, sprawności: krajoznawcy, kolarza turysty, cyklisty, mistrza obiektywu, fotografa, grafika komputerowego, dziennikarza i reportera oraz niektóre wymagania na stopnie Harcerza Orlego i Harcerza Rzeczypospolitej - w zależności od ich indywidualnego programu.
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
  • Wartości harcerskie
  • Hobby i zainteresowania
Uszczegółowienie:

Wielka Gra powstała dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Każdy z jej punktów jest poświęcony wybranej osobie (np. Chopin, Piłsudski), która dołożyła do tego swój wkład. Trasa punktów prowadzi przez miejsca z nimi związane.
Zakres tematyczny:

  • Historia Polski, Historia ZHP, Terenoznawstwo, Turystyka – wyszukiwanie informacji i miejsc
Forma materiału
Typ materiału:

Pełen konspekt zajęć
Informacje organizacyjne
min
1
opt
5
maks
1000
439200 min.
Prowadzących: 1
Wymagane: obsługa stron internetowych, programów graficznych, znajomość topografii miasta
Uwagi:
Wielka Gra 2018 znacząco odbiega od „normalnych” gier terenowych stąd chociażby inny czas jej trwania. Składa się z 9 punktów – na wykonanie każdego z nich uczestnicy mają miesiąc. W każdy miesiąc to inna trasa pełna zagadek. Uczestnicy wykonują zadania w wybranym przez siebie czasie, istotne jest by nie przekroczyć wyznaczonego czasu. Potwierdzeniem wykonania zadania jest przesłanie do osoby prowadzącej zdjęcia patrolu przy ukrytym na końcu trasy tajnym znaku.

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

Warszawa i okolice
Warunki:

potrzebny dostęp do internetu
Wymagane materiały:

Smartfon z dostępem do internetu
Materiały uczestnika:

bilety komunikacji miejskiej
Ubiór uczestnika:

strój codzienny

Przebieg
Załączniki
1
Poradnik opisujący "Wielką grę 2018"

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Cała gra
Pobierz wszystkie załączniki