Wschód Południa. Afryka na tle światowego rozwoju społecznego

„The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World” to tytuł najnowszego (z 2013 roku) raportu Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju. Zawiera on aktualny wykaz państw świata uszeregowanych według Wskaźnika Rozwoju Społecznego – HDI, czyli kombinacji trzech sfer: wiedzy, długiego i zdrowego życia oraz dostatniego jego standardu. Raport dzieli państwa na 4 grupy: z bardzo wysokim, wysokim, średnim i niskim wskaźnikiem rozwoju społecznego. Jak na tym tle wypada współczesna Afryka? Czy aby na pewno zasila tylko ostatnią z grup?

Print Friendly, PDF & Email
0
Autor:
hm. Lucyna Czechowska, ZOKK 436/2014, ZOKP/6/2011
Chorągiew Kujawsko-Pomorska, Hufiec Toruń
Recenzent:
pwd. Magdalena Noszczyk
Chorągiew Główna Kwatera
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
 • mógł zakwestionować swoje stereotypowe sądy o państwach kontynentu Afrykańskiego i oprzeć swoje przemyślenia na aktualnych i rzetelnych danych,
 • miał świadomość zróżnicowania Afryki, zarówno pod względem rozwoju, jak i jego podstaw (dostępu do surowców, klimatu, dominującej religii, przeszłości kolonialnej itp.) w zależności od opisywanego kraju, części kontynentu itp.,
 • rozumiał, jakim jest wyzwaniem dla niektórych krajów afrykańskich pokonać przepaść rozwojową i z czego to wynika,
 • miał świadomość różnic w autorytatywnym, demokratycznym i anarchistycznym podejmowaniu decyzji,
 • bogatszy o kolejne doświadczenie pracy w grupie.
Realizowane wymagania:
Wymagania z prób realizowane poprzez te zamierzenia:
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
 • Hobby i zainteresowania
Uszczegółowienie:

Współczesna Afryka, Wskaźnik Rozwoju Społecznego
Zakres tematyczny:

 • Wskaźnik Rozwoju Społecznego
 • Współczynnik migracji
 • Użytkownicy Internetu
 • Współczynnik śmiertelności niemowląt
 • Średnia długość życia
 • Oczekiwana liczba lat edukacji dla dzieci rozpoczynających proces kształcenia
 • PKB per capita
 • Rozwój
 • Milenijne cele rozwoju
Forma materiału
Typ materiału:

Pełen konspekt zajęć
Forma szczegółowa:

Gra strategiczna
Informacje organizacyjne
min
4
opt
12
maks
20
120 min.
Prowadzących: 1
Wymagane: Dobra znajomość angielskiego (do zapoznania się z załącznikami)
Uwagi:
Najlepiej, aby uczestnicy zbiórki byli w liczbie będącej wielokrotnością 4, gdyż gra rozgrywana jest w czterech zespołach.

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

Miejsce chroniące od wiatru i deszczu.
Warunki:

Dobrze, aby uczestnicy mogli usiąść na krzesłach wokół dużego kwadratowego lub okrągłego stołu, ale mogą także usiąść na ziemi wokół planszy.
Wymagane materiały:

3 paczki fasolek, plansza do gry (20 pól białych, 4 czerwonych, 6 niebieskich), kostka do gry, 4 pionki, talia kart, kartki A4, 3 pary nożyczek, 3 kleje, 2 taśmy klejące, zszywacz, długopisy, 4 miski, 4 butelki, szklanka/kubek 250 ml, szklanka 200 ml, łyżka stołowa, łyżeczka do herbaty, woda.

Przebieg
1
10 min.
Wprowadzenie
Na początku zajęć każdy uczestnik przedstawia się i wita metodą kciuka (po kolei wędrownicy podają swoje imię oraz ulubiony kraj i chwytają kciuk osoby stojącej przed nimi, tworząc krąg).
2
90 min.
Gra
1. Uczestnicy zostają podzieleni na 4 grupy. Każda grupa losuje kraj, za który w trakcie gry będzie odpowiedzialna (kraje będą miały zmyślone nazwy, ale będą im odpowiadać oryginalne wskaźniki 4 państw z bardzo wysokim, wysokim, średnim i niskim wskaźnikiem rozwoju społecznego: Rumlandia/Seszele - 0.806, Orlandia/Libia - 0.769, Turlandia/Ghana - 0.558, Mimlandia /Niger - 0.304).
2. W związku z naturalnie występującą nierównością w rozwoju powyższych krajów na starcie uczestnicy dostają proporcjonalną do ich PKB per capita ilość środka płatniczego – fasolek (Rumlandia – $25,600 – 26 fasolek; Orlandia – $12,300 – 12 fasolek; Turlandia – $3,400 – 3 fasolki; Mimlandia - $800 – 1 fasolka).
3. Zanim rozpocznie się gra grupy wybierają sobie system rządów, którym będą się posługiwać, aż do końca gry. Wybór totalitaryzmu oznacza, że raz wybrany lider do końca sam podejmuje decyzje, nikt nie może mu się sprzeciwić, ani mu radzić. Po wyborze demokracji grupa każdą decyzję musi podjąć w głosowaniu, przed którym wypowie się każdy członek zespołu, dopiero wtedy mogą przystąpić do działania. Natomiast grupa, która zdecyduje się na anarchię nie może w ogóle konsultować się ze sobą, zadania muszą wykonywać w milczeniu lub po kolei.
4. Ruchy po planszy wyznaczać będzie każdorazowo rzut kostką.
5. Jeśli 2 pionki spotkają się na tym samym polu, odbywa się pomiędzy nimi wojna (gra w wojnę kartami). Grupa przegrana cofa się o 1 pole w tył, a obie tracą w wyniku konfliktu zbrojnego po -5 fasolek.
6. Zawodnicy poruszają się po trzech rodzajach pól. Pola białe są neutralne, nie wywołują żadnych akcji, pola czerwone zawierają zadania do wykonania dla wszystkich grup na raz, bez względu na to, kto na nich stanął, pola niebieskie są informacjami o aktualnym stanie państw w konkretnych dziedzinach – w zależności od sytuacji prowadzący przyznaje lub odbiera fasolki.
7. Jeśli jakaś grupa w trakcie gry straci wszystkie fasolki może pożyczyć nowe z Banku Światowego (u prowadzącego). Od pożyczonych fasolek wzrastają spisywane na kartce odsetki (1 fasolka odsetek za każde 5 pól pokonanych przez grupę od momentu pożyczki).
8. Gra kończy się w wyniku dotarcia na METĘ pierwszej grupy lub upływu czasu. W drugiej sytuacji wygrywa grupa, która znajdowała się najdalej na planszy.
Potrzebne materiały: 1 – Zasady gry dla grających + opisy zadań z poszczególnych pól 2 – Kartoniki do giełdy 3 paczki fasolek, plansza do gry (20 pól białych, 4 czerwonych, 6 niebieskich), kostka do gry, 4 pionki, talia kart, kartki A4, 3 pary nożyczek, 3 kleje, 2 taśmy klejące, zszywacz, długopisy, 4 miski, 4 butelki, szklanka/kubek 250 ml, szklanka 200 ml, łyżka stołowa, łyżeczka do herbaty, woda
3
20 min.
Podsumowanie
Po zakończeniu gry wszyscy uczestnicy zbierają się w kręgu. Prowadzący pyta ich jak się czuli rządząc państwem, co było najtrudniejsze, a co najmilsze. Pyta także czy domyślili się, jakim państwem zawiadowali (z jakiego kontynentu lub jego części). Po wymianie wrażeń uczestników prowadzący wtajemnicza ich w realia gry i razem zastanawiają się jaka pod względem rozwoju jest współczesna Afryka. W rozmowie uczestnicy posiłkują się danymi z załącznika. Prowadzący jest odpowiedzialny za to, aby uczestnicy zyskali świadomość zróżnicowania Afryki, zarówno pod względem rozwoju, jak i jego podstaw (dostępu do surowców, klimatu, dominującej religii, przeszłości kolonialnej itp.) oraz rozumieli jakim wyzwaniem jest dla niektórych krajów afrykańskich pokonać przepaść rozwojową i z czego to wynika. Zbiórkę kończy krąg i przekazanie iskry.
Potrzebne materiały: 3 – Summary Human Development Report 2013 „The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World” (strony 15-19)
Załączniki
1
Zasady gry dla grających + opisy zadań z poszczególnych pól

Kopii:
4
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Gra
2
Kartoniki do giełdy

Kopii:
1
Grubość:
Gruba
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Gra
3
Summary Human Development Report 2013 „The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World”

Kopii:
4
Grubość:
Normalna
Druk:
KOLOR
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Podsumowanie
Pobierz wszystkie załączniki