Z drużyny na wyżyny

Każdy, kto coś w życiu osiągnął, musiał być też na początku swojej wędrówki. Wielu Polaków przeszło jednak o wiele dłuższą drogę (a może przepłynęło lub przebiegło?) Zobacz, jak harcerstwo może zrobić z kogoś człowieka. Chcesz zaplanować drogę na szczyt, znaleźć swoje miejsce w społeczeństwie? Przyjdź!

Konieczne weź ze sobą urządzenie zdolne do skanowania kodów QR!

Print Friendly, PDF & Email
2+
Autor:
hm. Lucyna Czechowska, ZOKK, ZOKP, Chorągiew Kujawsko-Pomorska
Recenzenci
 • hm. Natalia Gorgol, SOKK, ZOKP, Chorągiew Stołeczna
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
 • znał sylwetki harcerzy, którzy od dziecka rozwijali w sobie określone umiejętności, a następnie osiągnęli w swojej dziedzinie mierzalny sukces
 • posiadał własną osobistą mapę rozwoju, opartą o posiadane aktualnie umiejętności, ich wzmacnianie oraz wykorzystanie dla dobra osobistego i wspólnego
 • miał świadomość tego, ile cennych umiejętności wynosi z członkostwa w ZHP i jak może tę przewagę wykorzystać w życiu osobistym i zawodowym
 • wiedział jak korzystać z instrumentów metodycznych oraz harcerskiego programu (w tym technik harcerskich), aby wzmocnić zdobywanie umiejętności przez swoich podopiecznych
 • miał świadomość, że do osiągnięcia sukcesu niezbędne jest postawienie sobie celu i zaplanowanie jego realizacji
 • wiedział na czym polega praca programisty komputerowego
 • miał zdanie na temat tego, jak osobisty sukces może przyczyniać się do rozwoju Polski
Realizowane wymagania:
Wymagania z prób realizowane poprzez te zamierzenia:
 • poszukiwanie własnego miejsca w społeczeństwie (Harcerz Rzeczypospolitej)
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
 • Zawody i profesje
Uszczegółowienie:

programista komputerowy
Zakres tematyczny:

 • sylwetki Polaków, którzy od dziecka rozwijali w sobie określone umiejętności, a następnie osiągnęli w swojej dziedzinie mierzalny sukces
 • przełożenie umiejętności zdobywanych w harcerstwie na kompetencje przydatne w dorosłym życiu
 • osobiste mapy rozwoju (Jakie mam umiejętności? Jak chcę je wykorzystać w przyszłości/kim chcę być? Jak mogę je teraz rozwijać? Czego muszę się nauczyć? W jaki sposób przysłużą się mojej ojczyźnie?)
 • podstawowe zadania zawodowe programisty komputerowego
Forma materiału
Typ materiału:

Pełen konspekt zajęć
Informacje organizacyjne
min
4
opt
16
maks
20
150 min.
Prowadzących: 1
Uwagi:

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

częściowo w terenie (wędrówka), podsumowanie w miejscu ze stołami do grania oraz ławeczkami
Warunki:

dostep do prądu i najlepiej Internetu (namiot Microsoftu?)
Wymagane materiały:

4 sztuki gry planszowej "Robot Turtles" (http://www.robotturtles.com/), 16 długopisów, pineski/taśma klejąca, komputer, kartki makulaturowe do pisania, filmy z wypowiedziami bohaterów
Materiały uczestnika:

urządzenie czytające kody QR

Przebieg
1
5 min.
powitanie
Forma: metoda kciuka
Zajęcia rozpoczynają się krótkim przedstawieniem prowadzącej i uczestników metodą kciuka: każdy wymienia swoje imię oraz jedną umiejętność, jaką nabył w harcerstwie, a następnie wyciąga przed siebie rękę i łapie za kciuk poprzednika tak, aby finalnie wszystkie ręce utworzyły zamknięty krąg.
2
70 min.
wędrówka po mapie osobistego rozwoju
Forma: wędrówka
Prowadząca dzieli zebranych na 4 drużyny oraz zaopatruje każdą osobę w kartkę i długopis. Każda z grup otrzymuje swój symbol przewodni (jeden z piktogramów kierunków programowych) i ma za zadanie odnaleźć w najbliższej okolicy (20 kroków) kartkę z danym symbolem i kodem QR. Po dotarciu do kartki z numerem 1 grupa ma zeskanować podany kod, obejrzeć zamieszczony pod linkiem krótki film, a następnie każdy indywidualnie udziela odpowiedzi na zapisane pod kodem pytanie. Po wykonaniu zadania przez wszystkie osoby grupa udaje się w poszukiwanie kolejnej karki (znów w odległości 20 kroków) i scenariusz się powtarza. Po udzieleniu odpowiedzi na pytanie z ostatniej, czwartej kartki wszystkie grupy udają się w miejsce podsumowania. Jeszcze przed wyruszeniem na wędrówkę uczestnicy są poinstruowani ile całe zadanie powinno im zająć czasu i są proszeni o takie nim zarządzanie, aby się nie spóźnić.
Pytania do bohaterów filmu (właściciela firmy, żołnierza, nauczyciela, pisarza, trenera, naukowca):
1. O jakich swoich umiejętnościach możesz powiedzieć z ręką na sercu, że nauczyłeś/nauczyłaś się ich w harcerstwie? Których z nich na pewno bez harcerstwa byś nie posiadał/posiadała? Które z nich są dla Ciebie szczególnie cenne?
2. Jak wykorzystałeś/wykorzystałaś te umiejętności w życiu pozaharcerskim (rodzinnym, zawodowym, społecznym)? Czy członkostwo w ZHP wpłynęło na wybór twojej życiowej ścieżki? Co jemu zawdzięczasz?
3. W jaki sposób doskonaliłeś te wybrane umiejętności? Co najbardziej przyczyniło się do Twojego sukcesu?
4. Czy uważasz, że to czego się nauczyłeś w harcerstwie, a później doskonaliłeś w życiu pozaharacerskim działa na rzecz Polski? W jaki sposób to?

Pytania do uczestników:
1. Z jakich obecnie posiadanych umiejętności (małych i dużych) jesteś dziś dumny/dumna?
2. Jak możesz te umiejętności przekuć na zawodowy sukces? Jaką zawodową ścieżkę widzisz przed sobą?
3. Co możesz zrobić, aby doskonalić te umiejętności? Czego jeszcze powinieneś/powinnaś się nauczyć?
4. W jaki sposób to, co umiesz i to, co robisz/będziesz robił/robiła przysłuży się Polsce?
Potrzebne materiały: kartki z kodami QR (w trakcie przygotowania) odsyłające do filmu (w trakcie przygotowania), kartki i długopisy, pineski/taśma klejąca
3
10 min.
podsumowanie wędrówki
Forma: pogadanka
W podsumowaniu odbytej przez uczestników wędrówki prowadząca pyta ich o generalne przemyślenia: Jakie mają wnioski? Co ich zaskoczyło, a co utwierdziło ich wcześniejsze opinie? Czy któraś z historii ich zainspirowała i do czego? Następnie pyta czy ktoś nie chciałby się podzielić z grupą osobistą mapą rozwoju naszkicowaną podczas wędrówki. Podkreśla jak ważne w osiągnięciu sukcesu jest obranie celu i zaplanowanie własnego rozwoju.
4
8 min.
Od programowca do programisty
Forma: film i dyskusja
Prowadząca odtwarza ze swojego laptopa film autorstwa Polaka - programisty Microsoftu (Tomasza Niedabylskiego) pracującego w Stanach, który we własnych słowach mówi na czym polega praca programisty oraz jak to, czego nauczył się w ZHP pomaga mu wykonywać jego pracę. Bohater filmu porównuje programowca (drużynowego) i programistę, pokazuje jak tworzenie poszczególnego komponentu jest podobne do pisania konspektu zbiórki oraz jak rozpisywanie długofalowych projektów jest podobne do tworzenia rocznego programu pracy drużyny.
Przed przejściem do kolejnego punktu programu prowadząca pyta jeszcze o to czy możemy się cieszyć z sukcesu Tomka, mimo, że swoje umiejętności wykorzystuje za granicą? Jakie są sposoby przyczynia się do rozwoju Ojczyzny?
Potrzebne materiały: film z wypowiedzą programisty (w trakcie przygotowania)
5
40 min.
pierwsze kroki w programowaniu
Forma: gra planszowa
Prowadząca rozdaje zebranym 4 zestawy gry dla małych programistów „Robot Turtles” i zaprasza do postawienia swoich pierwszych kroków w świecie kodowania.
Potrzebne materiały: 4 zestawy gry "Robot Turtles" + przetłumaczona na j. polski instrukcja dla dorosłych ( w trakcie tłumaczenia)
6
15 min.
inspiracje dla pracy drużynowego
Forma: burza mózgów
W ramach wyciągania inspiracji dla własnej pracy instruktorskiej prowadząca prosi uczestników, aby usiedli w grupach metodycznych swoich drużyn oraz spróbowali wypisać na rozdanych kartach, jak najwięcej rzeczy, jakie dziś poznali/zrozumieli, jakie warto przekazać ich podopiecznym. Przy każdym pomyśle musi być jasno sformułowana forma, w jakiej dana wiedza/umiejętność/postawa zostaną przekazane. W trakcie ich prac stara się przysłuchiwać, ewentualnie korygować i uzupełniać pomysły.
Potrzebne materiały: kartki i długopisy
7
2 min.
zakończenie
Forma: ankieta ewaluacyjna
Na zakończenie prowadząca dziękuję zebranym za wspólnie spędzony czas i prosi o wypełnienie ankiet ewaluacyjnych.
Potrzebne materiały: ankiety ewaluacyjne dla każdego uczestnika