Zasada 3R

Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2015. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosownej licencji, o posiadaczach prawa oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons CC-BY-3.0-PL Uznanie autorstwa-3.0 Polska

Publikacja, wyraża wyłącznie poglądy autorki i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

*Całość materiałów opracowanych w projekcie Ekonomia jest kobietą pisana jest w formie żeńskiej. Mimo to mogą być one swobodnie używane również w grupach koedukacyjnych. Jeśli masz jakieś przemyślenia na temat tego scenariusza, uważasz, że coś warto byłoby zmienić, ulepszyć, dodać – napisz do nas: [email protected]

Dlaczego warto:

Większość z nas nie zastanawia się nad odpadami, które otaczają nas na co dzień. Nie mamy świadomości jak łatwe może być zmniejszenie ich ilości i jak duże znaczenie ma odpowiednie ich segregowanie. Podczas spotkania uczestniczki dowiedzą się nie tylko jak ograniczać ilość odpadów, ale również jak wykorzystywać je ponownie oraz prawidłowo segregować.

Zadania: Jeśli chcesz wziąć udział w propozycji programowej Ekonomia jest kobietą i zdobyć jedną z części plakietki, oprócz przeprowadzenia poniższego warsztatu, wykonaj jedno z poniższych zadań.  Zadania mogą być wykonywane całą grupą lub indywidualnie. Możesz też wymyślić swoje własne zadanie związane z tematem warsztatu i wysłać do akceptacji na adres [email protected]

  1. Zorganizujcie kiermasz, na którym wymienicie się nieużywanymi ubraniami/zabawkami/książkami. Zaproście osoby spoza Waszej grupy.
  2. Wprowadźcie w życie wybrane zasady z dzisiejszego spotkania. Obserwujcie przez kilka tygodni: co udaje Wam się bez trudu, a co sprawia problemy?
  3. Przygotujcie plakaty promujące zasadę 3R, powieście je w widocznym miejscu.
  4. Zorganizujecie zajęcia na temat zasady 3R dla innych dzieci.
  5. Przygotujcie prezenty na wybraną okazję korzystając z rzeczy, które wydawały się już nikomu niepotrzebne.
Print Friendly, PDF & Email
0
Autor:
hm. Anna Książek
Chorągiew Łódzka, Hufiec Hufiec Łódź Widzew
Recenzent:
hm. Agata Erhardt-Wojciechowska, ZOKK
Chorągiew Stołeczna, Hufiec Pruszków
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
  • Wiedziała co znaczą zasady: reduce, reuse and recycle i potrafiła zastosować je w praktyce
Realizowane wymagania:
Wymagania z prób realizowane poprzez te zamierzenia:
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
  • Inne
Uszczegółowienie:

Edukacja globalna, świadoma konsumpcja
Zakres tematyczny:

Forma materiału
Typ materiału:

Pełen konspekt zajęć
Informacje organizacyjne
min
6
opt
15
maks
24
90 min.
Prowadzących: 1
Uwagi:

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

dowolne
Wymagane materiały:

Różnego rodzaju odpady (możemy poprosić o ich przyniesienie również uczestniczki), np. butelki, puszki, opakowania, gazety, puszki, korki, zużyte zapałki, itd.; kolorowe worki do segregacji śmieci, materiały plastyczne (np. farby, kredki, plastelina), duże papiery pakowe, taśma klejąca, kleje, słowa reduce, reuse, recycle napisane różnymi kolorami oraz pocięte na literki i pochowane na terenie wokół miejsce spotkania.

Przebieg
1
5 min.
Czym są odpady?
Forma: Burza mózgów
Uczestniczki wchodząc do pomieszczenia widzą śmieci wyłożone na środku. Kiedy usiądą w kole wokół prowadząca pyta: co to jest? Wspólnie zastanawiamy się czym tak naprawdę są śmieci, odpady? Jak możemy je zdefiniować (coś co nie jest nam już potrzebne). Co można z nimi zrobić? Czy jest jakieś inne rozwiązanie niż wrzucenie ich do kosza? Dziś spróbujemy wspólnie na to pytanie odpowiedzieć.
2
10 min.
Zasada 3R
Forma: Praca w grupach
Dzielimy uczestniczki na 3 grupy. Każda grupa otrzymuje jeden kolor. Jej zadaniem jest znalezienie literek w danym kolorze pochowanych w najbliższym terenie, a następnie ułożyć z nich słowo zaczynające się od literki R. Uczestniczki mogą skorzystać z pomocy prowadzącej lub innych osób w pobliżu, pytając o to jakie angielskie słowo mogłoby powstać z zebranych literek oraz co ono oznacza. Jeśli nie ma możliwości skonsultowania się z dorosłymi, literki można ponumerować. Trzy słowa, które otrzymamy to reduce, reuse, recycle. Po wspólnym wyjaśnieniu wieszamy je w widocznym miejscu wraz z polskim tłumaczeniem (ograniczaj, używaj ponownie, segreguj).
3
15 min.
Recycle
Forma: Zabawa
Przyjrzyjmy się pierwszej z poznanych zasad: recycle, segreguj. Wróćmy do naszych śmieci, które znalazłyśmy w pomieszczeniu na początku spotkania i zdecydujemy razem do jakiego koloru worka na śmieci powinniśmy je wrzucić? Wspólnie decydujemy i dzielimy śmieci kładąc przy odpowiednich workach. Kiedy jesteśmy zgodne co do odpowiedzi, dla utwierdzenia wiedzy proponujemy uczestniczkom następującą grę: na ścianach wieszamy 4 worki w 4 różnych kolorach. Prowadząca podnosi wybrany odpad (lub mówi jego nazwę), zaś zadaniem uczestniczek jest jak najszybsze dotknięcie ściany, na której zawieszony jest worek w odpowiednim kolorze.
zasady segregacji śmieci znajdują się w załączniku 1, pamiętaj jednak że różnią się one trochę w zależności od miejscowości, warto więc przed spotkaniem sprawdzić jak to wygląda w Waszej okolicy.
4
10 min.
Reduse
Forma: Burza mózgów
Wiemy już jak segregować śmieci. Porozmawiajcie wspólnie czy coś da się zrobić wcześniej? Czy możemy ograniczyć ilość śmieci? Jak? (kupować rzeczy z mniejszą ilością opakowań, używać bidonu i pojemnika na śniadanie zamiast butelek i reklamówek, nosić torbę wielorazowego użytku na zakupy…). Jaką jedną rzecz każda osoba mogłaby od dziś wprowadzić w życie? Co możecie zrobić razem jako grupa?
5
10 min.
Reuse
Forma: Praca w grupach
Podziel uczestniczki na kilkuosobowe grupy. Każda grupa otrzymuje jeden ze śmieci przyniesionych przez prowadzącą (np. zgniecioną plastikową butelkę, pudełko po herbacie, korek, starą koszulkę). Zadaniem każdej grupy jest wymyślenie jak największej ilości zastosowania danego przedmiotu. Następnie grupy prezentują, zarówno opisując poszczególne zastosowania, jak i w miarę możliwości pokazując je.
6
35 min.
Miasteczko 3R
Forma: Praca techniczna
Prowadząca po wysłuchaniu wszystkich zastosowań proponuje jeszcze jedno użycie wszystkich przyniesionych śmieci. Zróbcie razem, całą grupą, makietę miasteczka, w której mieszkańcy i mieszkanki przestrzegają zasady 3R. Zbudujcie ich domy, postawcie kosze do segregacji, narysujcie drogi, stwórzcie mieszkańców/ki i wszelkie inne elementy, które przyjdą Wam do głowy. Niech będzie to odpowiedzialne, ekologiczne i szczęśliwe miasteczko. Po skończonej pracy zastanówcie się: jakie zasady powinny panować w miasteczku 3R? Czy mieszkańcy/ki są szczęśliwi, dlaczego? Które z zasad miasteczka możemy zastosować również w naszej grupie? Zróbcie zdjęcie miasteczka, może użyjecie je, by promować zasadę 3R wśród Waszych znajomych i rodziny?
7
5 min.
Podsumowanie
Forma: Pogadanka
Czego dowiedziałyście się na dzisiejszym spotkaniu? Co od dziś będziecie robić inaczej?
Załączniki
1
Załącznik 1

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Recycle
Pobierz wszystkie załączniki