Zbiórka sportowa

Zbiórka, której organizację spokojnie można powierzyć zastępowym, by troszkę się wykazali. Łatwa i przyjemna.

Print Friendly, PDF & Email
3+
Autor:
Wydział Harcerski GK ZHP
Chorągiew Główna Kwatera
Recenzent:
phm. Joanna Fojt
Chorągiew Główna Kwatera
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
  • potrafił pracować w grupie
  • rozumiał, dlaczego warto uprawiać sport
Realizowane wymagania:
Wymagania z prób realizowane poprzez te zamierzenia:
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
  • Inne
Uszczegółowienie:

Zbiórka sportowa.
Zakres tematyczny:

  • Gry i ćwiczenia sportowe
Forma materiału
Typ materiału:

Pełen konspekt zajęć
Informacje organizacyjne
min
opt
20
maks
120 min.
Prowadzących: 3
Uwagi:
Dobrze, by na każdej placówce znajdował się 1 prowadzący (w sumie 10), jednak można swobodnie zmniejszać liczbę placówek lub łączyć je.

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

Boisko, ewentualnie teren otwarty
Wymagane materiały:

- piłka do gry w piłkę nożną,
- piłka do koszykówki,
- paletki i piłeczki do ping – ponga,
- cel, piłeczka do rzutu do celu,
- lotki, paletki do badmintona,
- kręgle,
- łuk, strzały, cel,
- rakieta, piłka do tenisa.
Ubiór uczestnika:

strój sportowy

Przebieg
1
5 min.
ORZ
Forma: Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki
2
15 min.
Troszkę o zasadach fair play!
Forma: Gawęda
Opowiedzenie trochę o zasadach fair play, wytłumaczenie zasad turnieju (każdy zastęp otrzymuje spis placówek sportowych; na każdej placówce będzie miał do wykonania zadanie; na koniec zbiórki na każdej placówce wyznaczane będzie 1, 2 i 3 miejsce; oprócz zadań wykonywanych na placówkach, zastęp może wyzwać na sportowy pojedynek inny zastęp w jednej z gier: piłka nożna, koszykówka, łapanie na 5, piłka chińska).
3
10 min.
Rozgrzewka przed turniejem
Forma: Ćwiczenia
4
80 min.
Turniej sportowy
Forma: Gry i ćwiczenia
Zadania na poszczególnych placówkach:
• piłka nożna
~ wbicie jak najwięcej goli osobie prowadzącej w ciągu 5 minut,
~ podbicie piłki do gry w piłkę nożną - jak największa liczba razy,
• koszykówka
~ wrzucenie piłki do kosza jak największą liczbę razy w ciągu 5 minut,
• bieg
~ przebiegnięcie wyznaczonego dystansu w jak najkrótszym czasie,
• kręgle
~ zbicie jak największej liczby kręgli w jak najmniejszej liczbie rzutów,
• ping pong
~ podbicie piłeczki ping – pongowej jak największą liczbę razy,
~ tenis stołowy – biegany; harcerze z zastępu grają w bieganego wokół stołu, aż do momentu, kiedy pozostanie jedna osoba, wówczas prowadzący zapisuje czas, w jakim zastęp utrzymał się na placu boju,
• rzut do celu
~ trafienie do celu jak największą liczbę razy przy ograniczonej możliwości rzutów (np. dwa razy każdy członek zastępu),
• badminton
~ podbicie lotki jak największą liczbę razy,
~ odbicie lotki w parze jak największą liczbę razy,
• tenis
~ podbicie piłki tenisowej jak największą liczbę razy,
~ odbicie piłki tenisowej o ścianę jak największą liczbę razy,
• strzelanie z łuku
~ strzelenie do celu jak największą liczbę razy przy ograniczonej liczbie strzał do wykorzystania,
• skok w dal
~ z każdego zastępu równa liczba osób skacze w dal, przy czym każda następna osoba zaczyna skakać od miejsca, w którym skończyła osoba poprzednia.

Uwaga: aby skomplikować grę, można wprowadzić zasadę, że na każdej placówce startować musi inny członek zastępu, dopiero kiedy wszyscy wystartują, można zacząć kolejkę od nowa. Lepiej jeszcze byłoby jednak, gdyby każdy mógł spróbować wszystkiego, a wynik najlepszej osoby byłby zapisywany przez placówkowego do karty patrolowej.
5
10 min.
ORZ
Forma: Obrzędowe zakończenie zbiórki
Zakończenie zbiórki, rozdanie nagród za turniej.